logotype


 

Formulär för att skicka in svarsdata från kursvärdering

 

Med detta formulär skickar du in svarsdata från genomförd kursvärdering. Vänligen läs igenom instruktionerna för att vara säker på att du skickar in rätt sorts datafil.
  1. Skicka ett separat ifyllt formulär för varje separat kurstillfälle.   
  2. För att kunna skicka in formuläret tillsammans med svarsdata behöver du fylla i bland annat kurstitel, kurskod, kursansvarig och antalet registrerade studenter på kursen. Det är därför bra om du har denna information tillgänglig när du fyller i formuläret. 
  3. Svarsdata ska skickas in i en Excel-fil och den ska innehålla data från endast den aktuella kursen och det aktuella kurstillfället.

Exportera genererad svarsdata till en Excel-fil och bifogar Excel-filen med detta formulär.

Tänk på att:

  • Excel-filen ska innehålla svarsdata (och därmed inte vara en exporterad, automatisk pdf-rapport).
  • Inte ändra eller ta bort något i filen.
  • Döp alltid filen efter aktuell kurskod.
Om du har några frågor rörande formuläret är du välkommen att kontakta zoe.saflund@ki.se
 
 
 

Save