2873_1 Kvalitetssäkring av klinisk forskning HT20Antal respondenter: 29
Antal svar: 25
Svarsfrekvens: 86,21 %
 1. Kursens innehåll framgick tydligt i kursplanen.

Kursens innehåll framgick tydligt i kursplanen. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis3 (12,0%)
I hög grad7 (28,0%)
I mycket hög grad15 (60,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens innehåll framgick tydligt i kursplanen. 4,50,715,9 %3,04,05,05,05,0

 2. Jag var mycket motiverad att tillgodogöra mig innehållet i kursen.

Jag var mycket motiverad att tillgodogöra mig innehållet i kursen.Antal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis4 (16,0%)
I hög grad12 (48,0%)
I mycket hög grad8 (32,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag var mycket motiverad att tillgodogöra mig innehållet i kursen.4,00,923,1 %1,04,04,05,05,0

 3. Kursens lärandemål förklarades tydligt.

Kursens lärandemål förklarades tydligt.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis4 (16,0%)
I hög grad11 (44,0%)
I mycket hög grad9 (36,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens lärandemål förklarades tydligt.4,10,820,2 %2,04,04,05,05,0

 4. Kursens design (upplägg och arbetsformer) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Kursens design (upplägg och arbetsformer) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis4 (16,0%)
I hög grad9 (36,0%)
I mycket hög grad12 (48,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens design (upplägg och arbetsformer) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. 4,30,717,3 %3,04,04,05,05,0

 5. Undervisnings- och lärandeaktiviteterna underlättade att uppnå kursens lärandemål.

Undervisnings- och lärandeaktiviteterna underlättade att uppnå kursens lärandemål. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis2 (8,0%)
I hög grad8 (32,0%)
I mycket hög grad14 (56,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Undervisnings- och lärandeaktiviteterna underlättade att uppnå kursens lärandemål. 4,40,818,6 %2,04,05,05,05,0

 6. Jag har fått relevant återkoppling under kursen.

Jag har fått relevant återkoppling under kursen. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis3 (12,0%)
I hög grad8 (32,0%)
I mycket hög grad14 (56,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har fått relevant återkoppling under kursen. 4,40,716,0 %3,04,05,05,05,0

 7. Jag har deltagit aktivt i kursen.

Jag har deltagit aktivt i kursen. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad8 (32,0%)
I mycket hög grad17 (68,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har deltagit aktivt i kursen. 4,70,510,2 %4,04,05,05,05,0

 8. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis6 (24,0%)
I hög grad8 (32,0%)
I mycket hög grad11 (44,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen. 4,20,819,4 %3,04,04,05,05,0

 9. Under kursen har lärarna varit öppna för studenternas idéer och åsikter om kursen.

Under kursen har lärarna varit öppna för studenternas idéer och åsikter om kursen.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis3 (12,5%)
I hög grad9 (37,5%)
I mycket hög grad12 (50,0%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under kursen har lärarna varit öppna för studenternas idéer och åsikter om kursen.4,40,716,3 %3,04,04,55,05,0

 10. Under kursen har jag utvecklat värdefulla kunskaper och färdigheter.

Under kursen har jag utvecklat värdefulla kunskaper och färdigheter.Antal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis3 (12,0%)
I hög grad11 (44,0%)
I mycket hög grad10 (40,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under kursen har jag utvecklat värdefulla kunskaper och färdigheter.4,20,922,7 %1,04,04,05,05,0

 11. Under kursen har jag utvecklat min förmåga att kritiskt analysera och värdera forskningsresultat. (Om frågan inte är relevant för kursen, välj svarsalternativet ”Inte relevant”)

Under kursen har jag utvecklat min förmåga att kritiskt analysera och värdera forskningsresultat. (Om frågan inte är relevant för kursen, välj svarsalternativet ”Inte relevant”)Antal svar
I mycket liten grad2 (8,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (8,0%)
I hög grad10 (40,0%)
I mycket hög grad11 (44,0%)
 Inte relevant0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under kursen har jag utvecklat min förmåga att kritiskt analysera och värdera forskningsresultat. (Om frågan inte är relevant för kursen, välj svarsalternativet ”Inte relevant”)4,11,127,4 %1,04,04,05,05,0

 12. Examinationen var tydligt kopplad till uppfyllelse av kursens lärandemål.

Examinationen var tydligt kopplad till uppfyllelse av kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (4,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad10 (40,0%)
i mycket hög grad14 (56,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Examinationen var tydligt kopplad till uppfyllelse av kursens lärandemål.4,50,715,9 %2,04,05,05,05,0

 13. Jag har uppnått kursens lärandemål.

Jag har uppnått kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad17 (68,0%)
I mycket hög grad8 (32,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har uppnått kursens lärandemål.4,30,511,0 %4,04,04,05,05,0

 14. Ur mitt perspektiv var arbetsbelastningen rimlig med hänvisning till antalet kurspoäng.

Ur mitt perspektiv var arbetsbelastningen rimlig med hänvisning till antalet kurspoäng.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis5 (20,0%)
I hög grad16 (64,0%)
I mycket hög grad3 (12,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ur mitt perspektiv var arbetsbelastningen rimlig med hänvisning till antalet kurspoäng.3,80,717,9 %2,04,04,04,05,0

 15. Kursen har uppfyllt mina förväntningar om vad som är en kurs med hög kvalitet.

Kursen har uppfyllt mina förväntningar om vad som är en kurs med hög kvalitet.Antal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (8,0%)
I hög grad11 (44,0%)
I mycket hög grad11 (44,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen har uppfyllt mina förväntningar om vad som är en kurs med hög kvalitet.4,20,921,8 %1,04,04,05,05,0

 18. Skulle du rekommendera kursen till andra doktorander? (Svara enbart om du är doktorand, välj annars svarsalternativet ”Inte relevant”)

Skulle du rekommendera kursen till andra doktorander? (Svara enbart om du är doktorand, välj annars svarsalternativet ”Inte relevant”)Antal svar
Ja23 (92,0%)
Nej1 (4,0%)
Inte relevant1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Skulle du rekommendera kursen till andra doktorander? (Svara enbart om du är doktorand, välj annars svarsalternativet ”Inte relevant”)1,00,219,6 %1,01,01,01,02,0