Anmälan till workshop 27 januari 2022: EU-förordning för att minska miljöpåverkan av mikroplast. Arrangerad av Naturvårdsverket och SweNanoSafe

1.
Förnamn
2.
Efternamn
3.
Tjänstetitel
4.
Organisation
5.
Mejladdress
6.
Vi kommer att dokumentera workshopen för att dela resultaten med en större publik. Vill du
att ditt namn och din organisation finns med i deltagarlistan?