logotype


Onboarding 2.0

Hej! Den här studien syftar till att utveckla kunskapen om den bästa introduktionen till arbetslivet för nya professionella. Vi skulle vilja få följa dig som ska börja en ny anställning för att ta del av dina erfarenheter.

Hur går det till?

  • Under de tre första månaderna på jobbet får du en kort enkät via e-post en gång i veckan
  • Enkäterna tar ca 2–5 minuter att besvara via mobil, läsplatta eller dator
  • Efter fyra, åtta och tolv månader i yrket kommer korta uppföljningsenkäter

Tidigare deltagare har uttryckt att enkäterna har fungerat som ett tillfälle för reflektion som varit värdefullt och givande under den första tiden i arbetet.

Studien riktar sig till dig som just avslutat eller snart avslutar dina studier och planerar att börja jobba under någon av följande perioder:

  • 31 maj till 5 juli 2021
  • 2 augusti till 6 september 2021

Gå vidare för att anmäla dig till studien och besvara våra första frågor.
1/10