Hur stora är skillnaderna mellan könen? Har dom någon betydelse? Forskare vid Karolinska Institutet vill undersöka sambandet mellan kön och hur vi tänker, vår personlighet samt val av yrkesbana. Personer mellan 35 och 45 år är välkomna att delta i studien.

Ingen ersättning betalas ut, men efter att du har slutfört alla uppgifter kan du, om du vill, få sammanfattande information om hur många rätt du hade på uppgifterna och hur du svarade på frågeformulären.

Undersökningen måste genomföras på en vanlig dator, alltså inte på en telefon eller surfplatta.

Fyll i informationen nedan så kontaktar vi dig snarast om vi fortfarande är i behov av deltagare. Enkätsvaren behandlas konfidentiellt och inga uppgifter som kan härledas till specifika personer kommer att redovisas. Lämnade uppgifter hanteras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem, och resultatet kommer att rapporteras på gruppnivå.

1.
Vad har du för e-mailadress?
Den här frågan är obligatorisk
2.
Vilket år är du född?
Ogiltigt, värdet måste vara mellan 1923 och 2023.Den här frågan är obligatorisk
3.
Vilket är ditt juridiska kön (exempelvis det som står i passet)?
Den här frågan är obligatorisk