Ansökan om att lägga upp ditt projekt i ELN

OBS! Samtliga användare i forskargruppen måste ha ansökt om konto i ELN innan projekt kan läggas upp. Information om hur du skapar konto finns på https://ki.se/medarbetare/ki-eln-den-elektroniska-loggboken

Projekt: Den forskningsaktivitet som en enskild etikansökan omfattar.

Nedanstående information behövs fyllas i för att CPF Superuser skall kunna hjälpa dig.

Hör av dig till CPF superuser om du har några frågor: cpfsupport@cns.ki.se

1.
Titel: (Den som angivits etikprövningsnämnd) max 40 tecken
Ogiltigt värde, får inte innehålla fler än 40 teckenDen här frågan är obligatorisk
2.
Beskrivning: max 10 ord
Ogiltigt värde, får inte innehålla fler än 99 teckenDen här frågan är obligatorisk
3.
Personer som skall dokumentera i ELN i projektet:
Den här frågan är obligatorisk
4.
Vilken person skall kunna kvalitetsgranska/kontrasignera handlingar? (Vanligtvis forskargruppsledare. Den här personen kommer inte att kunna administrera eller bidra med material i projektet):
Den här frågan är obligatorisk
5.

Ange behörighet som önskas för respektive person, välj mellan (OBS! Det går bra att välja fler behörigheter än en):

- Söka utkast
- Söka kvalitetsgranskade handlingar
- Läsa utkast
- Läsa kvalitetsgranskade handlingar
- Bidra med material/lägga in handlingar/dokumentation i projektet
- Administrering

Nedan skriver du personens fullständiga namn och vilken behörighet respektive person önskar (ex. Förnamn Efternamn, Söka handlingar, Läsa utkast):

Den här frågan är obligatorisk