1.
Förnamn
2.
Efternamn
3.
Befattning
4.
Arbetsgivare
5.
E-mail
6.
Telefonnummer
7.
Vill du ge en kort presentation (5-10 min) om nya insikter eller resultat (sedan workshop-serien 2020) i området utbildning inom nanosäkerhet?