Kartläggning och uppföljning avseende ögon- och synstatus hos patienter med Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) samt asymtomatiska anlagsbärare för denna sjukdom

Information inför deltagande i forskningsstudie

Du kommer nu att fylla i 3 enkäter med frågor om din livskvalitet och ditt mående samt nikotin- och alkoholvanor, som består av ca 65 frågor. Det tar ca 15 minuter att fylla i hela enkäten.


Ta gärna god tid på dig för att svara på varje fråga. Alla dina svar är konfidentiella. För att studien ska kunna öka våra kunskaper om synproblem, nikotin- och alkoholvanor och hur de påverkar din livskvalitet, måste dina svar vara så exakta som möjligt. Kom ihåg, om du bär glasögon eller kontaktlinser var god svara på alla följande frågor som om du har dem på dig.

INSTRUKTIONER:


1. Besvara varje fråga genom att välja det svarsalternativ som bäst passar in på dig.
2. Är du osäker på hur du ska besvara en fråga, var god ge det bästa svar du kan.
3. Om Du har några frågor, vänd dig till Johan Hedström, doktorand Karolinska Institutet, på johan.hedstrom@ki.se

TYSTNADSPLIKTSDEKLARATION:

All information som kan avslöja identiteten hos de som svarar på enkäten betraktas som strikt konfidentiell. Sådan information används endast för denna studies syfte och kommer inte att delges andra eller lämnas ut för något annat ändamål utan ditt samtycke, såvida inte lagen så erfordrar.

 

Forskningshuvudman för studien är Karolinska Institutet. Ansvarig forskare är Maria Nilsson.