Hej,

I Din anmälan till denna kurs, ber vi Dig att fylla i följande obligatoriska upplysningar.

Varmt tack för Din anmälan!

Med vänlig hälsning,

Enheten för Undervisning och lärande vid Karolinska Institutet

Klinsim 29 maj, våren 2023.
1.
Förnamn
Den här frågan är obligatorisk
2.
Efternamn
Den här frågan är obligatorisk
3.
Min kontaktmail:
Den här frågan är obligatorisk
4.
Mobiltelefon:
Den här frågan är obligatorisk
5.
Yrke/Profession:
Den här frågan är obligatorisk
6.
Huvudman - Region Stockholm.
Den här frågan är obligatorisk
7.
Vid svar: Ja för Region Stockholm - vänligen välj verksamhetsområde/arbetsplats:
8.
Huvudman - Privat vårdgivare.
Den här frågan är obligatorisk
9.
Om svar: Ja för Privat vårdgivare - vänligen specificera:
10.
Annan huvudman - Kommun, vänligen ange vilken:
11.
Annan huvudman - Lärosäte, vänligen ange vilket:
12.
Annan huvudman, vänligen ange vilken :
13.
Vårdområde:
Den här frågan är obligatorisk
14.
Varifrån kommer era studenter huvudsakligen?
Den här frågan är obligatorisk
15.
Eventuell övrig information:
16.
Ev allergi/kostöverkänslighet etc.? (Denna fråga för fikabeställning vid dag för campusträff.)