Kvinnor 18 – 40 år sökes till en studie om polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Detta är en anmälan till studie vid Karolinska Institutet där vi undersöker hur effekten av livsstilsråd med eller utan akupunktur eller läkemedelsbehandling med metformin under 4 månader påverkar insulinkänslighet och menstruationsfunktion.

Vi söker både kvinnor med respektive utan polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Kvinnor utan syndromet genomgår en grundlig hälsokontroll men inte behandling.

Fyll i informationen nedan så kontaktar vi dig snarast om vi fortfarande är i behov av deltagare.

Enkätsvaren behandlas konfidentiellt och inga uppgifter som kan härledas till specifika personer kommer att redovisas. Lämnade uppgifter hanteras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem och resultatet kommer att rapporteras på gruppnivå.

1.
Bor du i Stockholmsregionen? 
2.
Förstår du svenska väl i tal och skrift?
3.
Är du mellan 18-40 år?
4.
Har du regelbunden mens (med ett intervall på cirka 25-35 dagar)?
5.
Om du har oregelbunden mens, vilket alternativ stämmer bäst?
6.
Har du besvärande hårväxt (ansikte, bröst, bikinilinje)?
7.
Är du tunnhårig?
8.
Tar du hormonella preventivmedel under de senaste 3 månaderna? 
9.
Tar du för närvarande några mediciner?
10.

Vet du om du har diagnosen polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)?

11.
Har du någon annan kronisk sjukdom?
12.
Röker du?
13.

Om du inkluderas i studien och har PCOS ingår det att du ska komma till Kvinnohälsan för undersökningar och vävnadsprovtagning sammanlagt tre halvdagar: 1) före start av behandling, 2) efter 16 veckors behandling och 3) 4 månader efter sista behandlingen. Har du möjlighet att avsätta tid för detta?

 

14.
Om du lottas till gruppen som ska få akupunktur innebär det 32 besök hos fysioterapeut under 4 månader, har du möjlighet till detta?
15.
Om du inte har PCOS ingår det att du ska komma till Kvinnohälsan för undersökningar och vävnadsprovtagning en halvdag. Har du möjlighet att avsätta tid för detta?
16.
Var god och fyll i ditt mobilnummer så kommer en barnmorska på forskningsmottagningen att kontakta dig.
17.
Ditt namn och din e-postadress