Personer med Parkinsons sjukdom sökes till studie om träning i hemmet

1.
Har du fått diagnosen Parkinsons sjukdom?
Den här frågan är obligatorisk
2.
Är du 50 år eller äldre?
Den här frågan är obligatorisk
3.
Upplever du påverkan på gångförmåga och/eller balansförmåga?
Den här frågan är obligatorisk
4.
Har du ramlat/trillat den senaste månaden?
Den här frågan är obligatorisk
5.
Önskar du bli mer fysiskt aktiv?
Den här frågan är obligatorisk
6.
Känner du behov av stöd för att komma igång med träning i din vardag?
Den här frågan är obligatorisk
7.
Har du tillgång till Wifi hemma?
Den här frågan är obligatorisk
8.
Var god och fyll i ditt telefonnummer så kommer en person från forskningsstudien att kontakta dig
Den här frågan är obligatorisk
9.
Ditt namn
Den här frågan är obligatorisk
10.
Din e-postadress
Den här frågan är obligatorisk