logotype

 

Enkätundersökning om ohjälpsam klimatoro

Många är oroliga över klimatet. När vi ser nyheter, inlägg i sociala medier eller själva upplever klimatförändringarna i våra liva kan det väckas en rad olika känslomässiga reaktioner, som t.ex. oro, ångest, sorg, nedstämdhet, frustration och ilska. 

Vissa av dessa känslor är hjälpsamma och motiverar oss till handlingar som är inriktade på lösningar. Andra känslor är mindre hjälpsamma och gör att vi snarare kan känna oss handlingsförlamade, rådlösa eller uppgivna. 

Den här undersökningen handlar om den senare typen av känslor, en oro som gör att man kan känna sig handlingsförlamad, rådlös eller uppgiven, även kallat ohjälpsam klimatoro.  

Undersökningen är en del av ett nystartat forskningsinitiativ på Karolinska Institutet som handlar om att öka förståelsen för ohjälpsam klimatoro och förutsättningar för hållbara beteenden.  

Det tar ca 15 min att svara på enkätundersökningen. Deltagandet är helt anonymt. Vi kommer inte att fråga efter ditt namn eller andra personuppgifter. Därmed kommer det inte vara möjligt att koppla dina svar till dig som person. 

Ansvarig forskare är Fabian Lenhard, medicine doktor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, fabian.lenhard@ki.se. För att gå vidare till undersökningen, var god och ge ditt samtycke nedan. 

Jag är över 17 år och samtycker till att mina anonyma svar samlas in och delas med forskare vid Karolinska Institutet.
Den här frågan är obligatorisk