Hej,

I Din anmälan till denna Stepping stone-kurs, ber vi Dig att fylla i följande obligatoriska upplysningar.

Varmt tack för Din anmälan!

Med vänlig hälsning,

Enheten för Undervisning och lärande vid Karolinska Institutet

Stepping stone - Interprofessionellt lärande i VFU, HT 2022
1.
Förnamn
Den här frågan är obligatorisk
2.
Efternamn
Den här frågan är obligatorisk
3.
Min kontaktmail:
Den här frågan är obligatorisk
4.
Mobiltelefon:
Den här frågan är obligatorisk
5.
Hemadress (för utskick av intyg)
Den här frågan är obligatorisk
Med anledning av GDPR-förordningen vill vi ge er följande information; De personuppgifter du uppgivit i din ansökan till en Stepping stone-kurs vid UoL sparas för eventuell reservantagning, utskrift av intyg efter avklarad kurs eller tillgodoräknande i vår högskolepedagogiska kurs. Karolinska Institutet (KI) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlats in. Genom att ansöka till en Stepping stone-kurs samtycker du till att KI får behandla dina personuppgifter för ovan angivna ändamål. Uppgifterna behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som behandlas av UoL. Ett utdrag visande detta kan du få gratis en gång per kalenderår efter skriftlig begäran ställd till UoL@ki.se . Skulle någon uppgift vara felaktig har du rätt att få uppgiften rättad, begränsad eller raderad. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas.
6.
För utfärdande av intyg behöver vi be om ditt personnummer:
Om du inte vill ange fullständigt personnummer är vi tacksamma för födelsedatum.
 


7.
Jag har genomfört den för antagning obligatoriska Stepping stone-kursen: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning.
(Obs! Tidigare hade kursen namnet: Introduktion till handledning och lärande i VFU
Inte att förväxla med det kortare handledarstödet, som finns tillgängligt för alla via Region Stockholms Lärtorget. )
Den här frågan är obligatorisk
8.
Yrke/Profession:
Den här frågan är obligatorisk
9.
Huvudman - Region Stockholm.
Den här frågan är obligatorisk
10.
Vid svar; Ja för Region Stockholm - vänligen välj verksamhetsområde/arbetsplats:
11.
Huvudman - Privat vårdgivare.
Den här frågan är obligatorisk
12.
Om svar: Ja  Privat vårdgivare - vänligen specificera:
13.
Annan huvudman - Kommun, vänligen ange vilken:
14.
Annan huvudman - Lärosäte, vänligen ange vilket:
15.
Annan huvudman, vänligen ange vilken :
16.
Vårdområde:
Den här frågan är obligatorisk
17.
Varifrån kommer era studenter huvudsakligen?
Den här frågan är obligatorisk
18.
Har du sedan tidigare ett konto i lärplattformen Canvas?
Den här frågan är obligatorisk
19.
Vid Ja - om du har ett externkonto - vänligen ange emailadress, som kontot är kopplat till.
20.
Om du har en aktiv KI-anknytning är vi tacksamma att få ditt KI-ID ( för korrekt kursanknytning i Canvas).
21.
Eventuell övrig information: