logotype

 

Enkätundersökning om ohjälpsam klimatoro

Många människor är bekymrade för vårt klimat. Negativa känslor kan uppstå när vi genom nyheter, media eller direkta egna erfarenheter kommer i kontakt med klimatförändringarna och deras påverkan på miljön. Vanliga känslomässiga reaktioner på klimatförändringarna kan vara allt från oro, ångest, frustration och ilska till sorg och nedstämdhet.

Vissa av de känslor som vi upplever är hjälpsamma, och motiverar oss till handlingar som är inriktade på lösningar. Andra känslor är mindre hjälpsamma och gör att vi snarare känner oss uppgivna och hjälplösa.

Den här undersökningen handlar om den senare typen av känslor, en oro som gör att man kan känna sig handlingsförlamad, rådlös eller uppgiven inför den stora klimatutmaningen, även kallat ohjälpsam klimatoro.  

Undersökningen är en del av ett nystartat forskningsinitiativ på Karolinska Institutet som handlar om att öka förståelsen av ohjälpsam klimatoro. I nästa steg planerar vi att utveckla ett psykologiskt stöd för personer som önskar hantera sin klimatoro bättre och vill leva mer hållbart.

Det tar ca 15 min att svara på enkätundersökningen. Deltagandet är helt anonymt och vi kommer inte att fråga om ditt namn eller andra personuppgifter. Resultaten kommer att sammanställas på gruppnivå. Därmed kommer det inte vara möjligt att koppla dina svar till dig som person.

Resultaten från denna enkät kommer att publiceras på sidan www.klimatoro.se .

Ansvarig forskare är psykolog, med dr Fabian Lenhard, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, fabian.lenhard@ki.se. För att gå vidare till undersökningen, var god och ge ditt samtycke nedan.

Jag är över 17 år och samtycker till att mina anonyma svar samlas in och delas med forskare vid Karolinska Institutet.
Den här frågan är obligatorisk
Tack för ditt deltagande!