Kvinnor i åldern 35–50 år sökes till studie som jämför hur kvinnor med olika träningshistorik svarar på träning

Denna enkät tar ca 5-7 minuter att fylla i.

Har du några frågor eller problem med att fylla i frågeformuläret så ber vi dig kontakta oss via mejl. Vi nås på eric.emanuelsson@ki.se.

1.
Kön
Den här frågan är obligatorisk
2.
Menstruation
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
3.
Namn
Den här frågan är obligatorisk
4.
Telfonnummer
5.
E-post
Den här frågan är obligatorisk
6.
Längd (cm)
 
Den här frågan är obligatorisk
7.
Vikt (kg)
 
Den här frågan är obligatorisk
8.
Födelsedatum (yyyy-mm-dd)
Ett tillfälle mellan 1961-01-01 och 1996-12-31 måste angesOgiltigt värde, datum måste ha formatet: yyyy-mm-ddDen här frågan är obligatorisk
9.
Har du haft bekräftad COVID-19 (bekräftat genom ett positivt PCR-test (vid aktiv infektion) eller från ett positivt antikroppstest som tecken på tidigare genomgången infektion?
Den här frågan är obligatorisk
10.
Anser du dig vara fullt frisk?
Den här frågan är obligatorisk
11.
Tar du regelbundet läkemedel i någon form?
Den här frågan är obligatorisk
12.
Använder du någon form av hormonella preventivmedel?
Den här frågan är obligatorisk
13.
Har du under de senaste 5 åren vårdats på sjukhus vid något tillfälle?
Den här frågan är obligatorisk
14.
Har du någon gång svimmat/känt onaturlig ”hjärtrusning” i samband med fysisk aktivitet?
Den här frågan är obligatorisk
15.
Har du någon gång drabbats av besvär från luftvägarna, exempelvis astma, i samband med fysisk aktivitet?
Den här frågan är obligatorisk
16.
Om du har någon av följande sjukdomar, var god gör ett kryss i efterföljande ruta.
Du får markera högst 14 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
17.
Lider du av någon hormonell sjukdom (ex. PCOS, hyper/hypoparathyroidism, hyper/hypothyreos, Cushings sjukdom)?
18.
Har du nyligen genomgått behandling med steroider (ex kortison) eller hormonersättningsbehandling?
Den här frågan är obligatorisk
19.
Har du erhållit bedövning i samband med tandläkarbesök eller dylikt?
Den här frågan är obligatorisk
20.
Röker du?
Den här frågan är obligatorisk
21.
Snusar du?
22.
Följer du någon särskild diet?
Den här frågan är obligatorisk
23.
Har en läkare någonsin sagt till dig att du har någon typ att hjärtproblem?
Den här frågan är obligatorisk
24.
Har en läkare rekommenderat dig särskilda föreskrifter när det gäller träning?
Den här frågan är obligatorisk
25.
Har du haft bröstsmärtor vid fysisk aktivitet?
Den här frågan är obligatorisk
26.
Har du haft bröstsmärtor de senaste månaderna?
Den här frågan är obligatorisk
27.
Har du känt dig andfådd utan särskild andledning senaste tiden?
Den här frågan är obligatorisk
28.
Har du vid något tillfälle tappat medvetandet eller ramlat i samband med yrsel?
Den här frågan är obligatorisk
29.
Har en läkare någonsin rekommenderat medicinering för blodtryck eller hjärtproblem?
Den här frågan är obligatorisk
30.
Om du skulle uppskatta din nuvarande fysiska aktivitetsnivå, skulle den då vara:
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
31.
Har du utövat följande aktiviteter mer än 3 tillfällen/vecka de senaste 15 åren:
32.
Har du utövat följande aktiviteter, men färre än 3 tillfällen/vecka de senaste 15 åren:
33.
Hur många gånger tränar du per vecka?
Markera minst 1 och högst 2 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
34.
Hur många timmar tränar du per vecka?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
35.
Om du tränar: Beskriv vad för typ av träningsupplägg du vanligtvis kör under en vecka. 
 
 Träningsform (ex "löpning, intervall" eller "styrketräning ben")Intensitet (Låg, medel eller Hög) Tid (ex "1h 30min")
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
36.
Tre besök är på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och ett besök är på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, fungerar det för dig?
Den här frågan är obligatorisk
Vilka dagar/tider är bäst för dig att komma till labbet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge för det första besöket på 2 timmar?
Den här frågan är obligatorisk