logotype


Detta är en screening för studien "Förväntanseffekter i det mänskliga belöningssystemet". Efter att ha besvarat alla frågor kommer du eventuellt att bli kontaktad för att delta i huvudstudien. Du kommer isåfall att delges detaljerad information om studiens syfte och vad det innebär att delta.