Anmälan till tentamen i Allmän Anatomi och Fysiologi för Optikerprogrammet.

Datum: 17/8 2021

Tid: 9.00-13.00

Sista dag för anmälan är 2021-08-08
1.
Efternamn
Den här frågan är obligatorisk
2.
Förnamn
Den här frågan är obligatorisk
3.
Personnummer ÅÅMMDDXXXX
Den här frågan är obligatorisk
4.
Din epost adress.
Den här frågan är obligatorisk
5.
Vilken termin gick du kursen?
Den här frågan är obligatorisk
6.
Jag har intyg att jag har rätt till: 
Intyget ska lämnas till kursexpeditinen senast 2 veckor innan tentamenstillfället.
7.
Om du bockat i "annat" , specificera kortfattat vad
8.
Tentamen skrivs i 2 delar, ange vilken/vilka du anmäler dig till här: