Värmt välkommen till KI Alumni nätverket!
Förnamn
Efternamn
Personnummer (format YYYYMMDDXXXX) 
Kön
E-post adress - använd inte ditt stud.ki.se mejl
E-post adress (bekräfta)
Gatuadress
Gatuadress 2
Postkod
Ort
Land
Kontaktspråk
Extra land där du vill ha information om evenemang
Examensår (senaste utbildning, om relevant)
Relation till KI (välj en eller flera som passar in på dig)
Arbetstitel
Företag eller organisation
Prenumerationer (Välj dem du är intresserad av att få)
KI Alumni Expert Network  
Som KI-alumn har du möjlighet att gå med i vårt nätverk med berikande möjligheter att delta och/eller dela med dig av din expertis. Exempel kan vara att hålla ett karriärseminarium för studenter, delta i ett mentorskapsprogram, erbjuda praktikplatser och mer. Gå med så håller vi kontakt och tillsammans bygger vi ett excellent KI alumni community.
Samtycke