1. Ja, jag är intresserad av att få mer information om denna studie och möjligheten
att delta
2. Epostadress