logotype


Hjälp oss att bli bättre genom att svara på några frågor om Din kontakt med Studenthälsan!

1.
Vid vilken högskola/universitet studerar du?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
 
2.
Var genomfördes besöket?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
 
3.
Hur fick du kännedom om Studenthälsan?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
 
4.
Jag hade kontakt med Studenthälsan genom...
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
 
5.
Hur nöjd är du med väntetiden, dvs. tiden från att du kontaktade oss tills ditt besök?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
 
6.
Vilken profession har du haft kontakt med?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
 
7.
Har du fått hjälp med det du sökt för?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
 
8.
Hur stor nytta för dina studier tror du att du kommer ha av kontakten?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
 
9.
Vad tycker du om bemötandet du fick från oss?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
 
10.
Skulle du rekommendera andra att ta kontakt med oss?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
 
11.
Betygsätt din kontakt med oss i sin helhet på en skala från 1 (underkänt) till 10 (mycket väl godkänt).
Den här frågan är obligatorisk
 
12.
Övriga kommentarer, synpunkter och idéer. Hjälp oss att bli bättre!