logotype


Hjälp oss att bli bättre genom att svara på några frågor om Din kontakt med Studenthälsan!

1. Vid vilken högskola/universitet studerar du?
2. Var genomfördes besöket?
3. Hur fick du kännedom om Studenthälsan?
4. Jag hade kontakt med Studenthälsan genom...
5. Hur nöjd är du med väntetiden, dvs. tiden från att du kontaktade oss tills ditt besök?
6. Vilken profession har du haft kontakt med?
7. Har du fått hjälp med det du sökt för?
8. Hur stor nytta för dina studier tror du att du kommer ha av kontakten?
9. Vad tycker du om bemötandet du fick från oss?
10. Skulle du rekommendera andra att ta kontakt med oss?
11. Betygsätt din kontakt med oss i sin helhet på en skala från 1 (underkänt) till 10 (mycket väl godkänt).
12. Övriga kommentarer, synpunkter och idéer. Hjälp oss att bli bättre!