logotype


Nyhetsbrevet Doktorandnytt kommer att skickas ut till doktorander, studierektorer och administratörer för forskarutbildning på KI från hösten 2019. Övriga intresserade kan anmäla sig som prenumeranter till nyhetsbrevet genom att fylla i sin e-postadress nedan.

The newsletter Doctoral student news will be sent to doctoral students, administrators and directors for doctoral education at KI as of the fall 2019. Others can subscribe to the newsletter by filling in their email address below.
1.
Email address:
Den här frågan är obligatorisk