logotype


Studentenkät om utbytesstudier vid kurs eller klinisk rotation

Denna enkät ska besvaras i samband med att du lämnar in din reserapport. Syftet är att tydliggöra din upplevelse av kvaliteten på ditt utbyte.

Vi uppskattar stort om du skriver en förklaring i kommentarsfältet vid de frågor som gäller saker som du har upplevt som problematiska eller som särskilt positiva.

Tack för din hjälp att kvalitetssäkra utbytesstudierna för framtida studenter!

LINK-kommittén


1.
Ditt namn (förnamn och efternamn)
Den här frågan är obligatorisk
2.
Din e-postadress
Ogiltig e-postadressDen här frågan är obligatorisk
3.
I vilket land var dina utbytesstudier?
Den här frågan är obligatorisk
4.
Vilket universitet/lärosäte?
Den här frågan är obligatorisk
5.
Vilken/vilka kurser eller kliniska rotationer?
Den här frågan är obligatorisk
6.
I vilken utsträckning upplever du att förberedelsekursen PREPARE var av nytta för dig under dina utbytesstudier?
 Mycket stor utsträckningGanska stor utsträckningVarken stor eller liten utsträckningGanska liten utsträckningMycket  liten utsträckning
Den här frågan är obligatorisk
7.
Jag fick bra hjälp av det mottagande universitetets internationella koordinator.
Den här frågan är obligatorisk
8.
Jag fick ett bra bemötande av handledaren på den kliniska placeringen.
Den här frågan är obligatorisk
9.
Antal timmar per dag som jag oftast var på sjukhuset:
Den här frågan är obligatorisk
10.
Jag fick se flera olika typer av patientfall.
Den här frågan är obligatorisk
11.
Antal gånger som jag har fått ta anamnes på patienter
Den här frågan är obligatorisk
12.
Antal gånger som jag har fått ta status på patienter
Den här frågan är obligatorisk
13.
Jag kunde tillgodogöra mig teoridelen av kursen/kliniska rotationen.
Den här frågan är obligatorisk
14.
Jag kunde kommunicera med patienter och i förekommande fall deras anhöriga.
Den här frågan är obligatorisk
15.
Kraven som ställdes på mig som student var
Den här frågan är obligatorisk
16.
Jag har tillgodogjort mig värdefulla kunskaper under utbytet och utvecklats i läkarrollen.
Den här frågan är obligatorisk
17.
Mitt övergripande omdöme om kursen/kliniska rotationen är (1 = lägsta betyg, 5 = högsta betyg).
Den här frågan är obligatorisk
18.
Jag skulle rekommendera mitt utbyte till en annan student (om nej, skriv anledningen i textfältet).
Den här frågan är obligatorisk