2QA281 Stöd i samband med barnafödande HT23

Antal respondenter: 34
Antal svar: 26
Svarsfrekvens: 76,47 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad6 (23,1%)
i mycket hög grad20 (76,9%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,80,49,0 %4,05,05,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad12 (46,2%)
i mycket hög grad14 (53,8%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,50,511,2 %4,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad2 (7,7%)
i mycket hög grad24 (92,3%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,90,35,5 %4,05,05,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (11,5%)
i hög grad9 (34,6%)
i mycket hög grad14 (53,8%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,40,715,9 %3,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (7,7%)
i hög grad4 (15,4%)
i mycket hög grad20 (76,9%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,70,613,2 %3,05,05,05,05,0

Gruppreflektion Stödets dimensioner var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Gruppreflektion Stödets dimensioner var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (3,8%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad9 (34,6%)
i mycket hög grad16 (61,5%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gruppreflektion Stödets dimensioner var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,50,715,6 %2,04,05,05,05,0

Föreläsningen om Förlossningsupplevelse med Frida Virman var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om Förlossningsupplevelse med Frida Virman var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (3,8%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad11 (42,3%)
i mycket hög grad14 (53,8%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om Förlossningsupplevelse med Frida Virman var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,50,715,8 %2,04,05,05,05,0

Föreläsningen om Barnafödandets historia med Maja Larsson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om Barnafödandets historia med Maja Larsson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (7,7%)
i hög grad11 (42,3%)
i mycket hög grad13 (50,0%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om Barnafödandets historia med Maja Larsson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,40,614,5 %3,04,04,55,05,0

Seminariet Trygghetsmodellen (Föda utan rädsla, KUA mm) med Liisa Svensson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Seminariet Trygghetsmodellen (Föda utan rädsla, KUA mm) med Liisa Svensson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad3 (11,5%)
i mycket hög grad23 (88,5%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminariet Trygghetsmodellen (Föda utan rädsla, KUA mm) med Liisa Svensson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,90,36,7 %4,05,05,05,05,0

Den praktiska träningen Fysiskt stöd med Kristina Lundberg var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Den praktiska träningen Fysiskt stöd med Kristina Lundberg var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (7,7%)
i hög grad5 (19,2%)
i mycket hög grad19 (73,1%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den praktiska träningen Fysiskt stöd med Kristina Lundberg var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,70,613,5 %3,04,55,05,05,0

Föreläsningarna om Förlossningsrädsla och sexuella övergrepp med Lotta Halvorsen var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningarna om Förlossningsrädsla och sexuella övergrepp med Lotta Halvorsen var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad3 (11,5%)
i mycket hög grad23 (88,5%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningarna om Förlossningsrädsla och sexuella övergrepp med Lotta Halvorsen var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.4,90,36,7 %4,05,05,05,05,0

Föreläsningen om Oxytocin med Kerstin Uvnäs-Moberg var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om Oxytocin med Kerstin Uvnäs-Moberg var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad7 (26,9%)
i mycket hög grad19 (73,1%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om Oxytocin med Kerstin Uvnäs-Moberg var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,70,59,6 %4,04,55,05,05,0

Föreläsningen om Teorier och begrepp med Liisa Svensson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om Teorier och begrepp med Liisa Svensson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (7,7%)
i hög grad4 (15,4%)
i mycket hög grad20 (76,9%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om Teorier och begrepp med Liisa Svensson var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,70,613,2 %3,05,05,05,05,0

Föreläsningen om Case load/Min barmorska med Camilla Särnholm var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om Case load/Min barmorska med Camilla Särnholm var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (3,8%)
delvis1 (3,8%)
i hög grad7 (26,9%)
i mycket hög grad17 (65,4%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om Case load/Min barmorska med Camilla Särnholm var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,50,816,8 %2,04,05,05,05,0

Föreläsningen om Medikalisering med Eva Rydahl var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om Medikalisering med Eva Rydahl var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad6 (23,1%)
i mycket hög grad20 (76,9%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om Medikalisering med Eva Rydahl var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,80,49,0 %4,05,05,05,05,0

Föreläsningen om Perspektiv på medikalisering med Lotta Elvander var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om Perspektiv på medikalisering med Lotta Elvander var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (7,7%)
i hög grad6 (23,1%)
i mycket hög grad18 (69,2%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om Perspektiv på medikalisering med Lotta Elvander var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,60,613,8 %3,04,05,05,05,0

Tvärgruppsseminariet Sexuella övergrepp var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Tvärgruppsseminariet Sexuella övergrepp var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (3,8%)
i hög grad10 (38,5%)
i mycket hög grad15 (57,7%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Tvärgruppsseminariet Sexuella övergrepp var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,50,612,8 %3,04,05,05,05,0

Seminariet Svåra fall var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Seminariet Svåra fall var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (3,8%)
i hög grad4 (15,4%)
i mycket hög grad21 (80,8%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminariet Svåra fall var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,80,510,8 %3,05,05,05,05,0

Studieuppgiften med kamratgranskning var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Studieuppgiften med kamratgranskning var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (3,8%)
delvis2 (7,7%)
i hög grad8 (30,8%)
i mycket hög grad15 (57,7%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Studieuppgiften med kamratgranskning var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,40,818,3 %2,04,05,05,05,0