2LK111 Moment Utveckling HT23 Kull 2

Antal respondenter: 87
Antal svar: 44
Svarsfrekvens: 50,57 %


 

På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"?

På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"?Antal svar
Huddinge sjukhus7 (15,9%)
Solna sjukhus25 (56,8%)
Södersjukhuset12 (27,3%)
Summa44 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"?2,10,731,0 %1,02,02,03,03,0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis10 (23,3%)
I hög grad21 (48,8%)
I mycket hög grad11 (25,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.4,00,821,3 %1,03,54,04,55,0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (2,3%)
Delvis6 (14,0%)
I hög grad20 (46,5%)
I mycket hög grad16 (37,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.4,20,818,2 %2,04,04,05,05,0

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad2 (4,7%)
Delvis7 (16,3%)
I hög grad19 (44,2%)
I mycket hög grad15 (34,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.4,10,820,5 %2,04,04,05,05,0

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis7 (16,7%)
I hög grad18 (42,9%)
I mycket hög grad16 (38,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa42 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.4,20,819,1 %2,04,04,05,05,0

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,3%)
I liten grad1 (2,3%)
Delvis6 (14,0%)
I hög grad17 (39,5%)
I mycket hög grad18 (41,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.4,20,922,2 %1,04,04,05,05,0

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis3 (7,0%)
I hög grad15 (34,9%)
I mycket hög grad24 (55,8%)
Vet ej1 (2,3%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.4,50,614,1 %3,04,05,05,05,0

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad2 (4,7%)
Delvis9 (20,9%)
I hög grad11 (25,6%)
I mycket hög grad21 (48,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. 4,20,922,3 %2,03,54,05,05,0

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis7 (16,3%)
I hög grad21 (48,8%)
I mycket hög grad15 (34,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. 4,20,716,7 %3,04,04,05,05,0

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis4 (9,3%)
I hög grad13 (30,2%)
I mycket hög grad17 (39,5%)
Vet ej9 (20,9%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.4,40,715,9 %3,04,04,55,05,0

Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier?

Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier?Antal svar
Nej, arbetsinsatsen var lägre än heltid.4 (9,1%)
Ja, den motsvarade heltid.21 (47,7%)
Nej, arbetsinsatsen var högre än heltid.18 (40,9%)
Vet ej1 (2,3%)
Summa44 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier?2,30,627,7 %1,02,02,03,03,0

Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (2,3%)
Delvis1 (2,3%)
I hög grad22 (51,2%)
I mycket hög grad19 (44,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,40,715,0 %2,04,04,05,05,0

Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.

Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (2,3%)
I hög grad10 (23,3%)
I mycket hög grad32 (74,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.4,70,510,7 %3,04,55,05,05,0

Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling Huddinge?

Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn

Barnparaden - undersökningsteknik på friska barnAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (14,3%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad1 (14,3%)
I mycket hög grad5 (71,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn4,41,125,6 %2,04,55,05,05,0

BUP

BUPAntal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis3 (42,9%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad1 (14,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUP3,31,338,2 %1,03,03,04,05,0

Allergi

AllergiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad3 (42,9%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Allergi4,30,817,6 %3,04,04,05,05,0

Neurologi

NeurologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (14,3%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad4 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neurologi4,31,126,0 %2,04,05,05,05,0

Endokrin/Tillväxt

Endokrin/TillväxtAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad3 (42,9%)
I mycket hög grad4 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Endokrin/Tillväxt4,60,511,7 %4,04,05,05,05,0

Gastrologi

GastrologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (14,3%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad3 (42,9%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gastrologi4,11,125,8 %2,04,04,05,05,0

Neonatologi

NeonatologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (14,3%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neonatologi4,01,228,9 %2,03,54,05,05,0

Diabetes

DiabetesAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (14,3%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad3 (42,9%)
I mycket hög grad2 (28,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Diabetes3,91,127,7 %2,03,54,04,55,0

Allmän och akut pediatrik

Allmän och akut pediatrik Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad0 (0,0%)
I mycket hög grad6 (85,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Allmän och akut pediatrik 4,70,816,0 %3,05,05,05,05,0

Bedömning och åtgärd

Bedömning och åtgärdAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad1 (14,3%)
I mycket hög grad4 (57,1%)
Vet ej1 (14,3%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Bedömning och åtgärd4,50,818,6 %3,04,55,05,05,0

Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling SöS?

Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn

Barnparaden- undersökningsteknik på friska barnAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad6 (54,5%)
I mycket hög grad5 (45,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn4,50,511,7 %4,04,04,05,05,0

BUP

BUPAntal svar
I mycket liten grad1 (9,1%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis3 (27,3%)
I hög grad2 (18,2%)
I mycket hög grad4 (36,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUP3,61,437,4 %1,03,04,05,05,0

Infektion

InfektionAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad4 (36,4%)
I mycket hög grad4 (36,4%)
Vet ej1 (9,1%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Infektion4,11,024,3 %2,04,04,05,05,0

Neurologi

NeurologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad2 (18,2%)
I mycket hög grad8 (72,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neurologi4,50,920,6 %2,04,55,05,05,0

Hematologi/Endokrin/Reuma

Hematologi/Endokrin/ReumaAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad2 (18,2%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad2 (18,2%)
I mycket hög grad7 (63,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Hematologi/Endokrin/Reuma4,31,227,9 %2,04,05,05,05,0

Neonatologi

NeonatologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad2 (18,2%)
I mycket hög grad7 (63,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neonatologi4,41,023,5 %2,04,05,05,05,0

Astma/Allergi

Astma/AllergiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad5 (45,5%)
I mycket hög grad4 (36,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Astma/Allergi4,10,923,1 %2,04,04,05,05,0

Gastro

GastroAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad2 (18,2%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad1 (9,1%)
I mycket hög grad7 (63,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gastro4,21,329,9 %2,03,55,05,05,0

Samlingseminarium

SamlingseminariumAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad1 (9,1%)
I mycket hög grad9 (81,8%)
Vet ej1 (9,1%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Samlingseminarium4,90,36,5 %4,05,05,05,05,0

Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling Solna?

Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn

Barnparaden - undersökningsteknik på friska barnAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis2 (8,0%)
I hög grad7 (28,0%)
I mycket hög grad15 (60,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn4,40,818,5 %2,04,05,05,05,0

BUP

BUPAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis11 (44,0%)
I hög grad10 (40,0%)
I mycket hög grad3 (12,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUP3,60,821,2 %2,03,04,04,05,0

Neurologi

NeurologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis4 (16,0%)
I hög grad15 (60,0%)
I mycket hög grad5 (20,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neurologi4,00,718,6 %2,04,04,04,05,0

Akut / Allmänpediatrik

Akut / AllmänpediatrikAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (4,2%)
I hög grad12 (50,0%)
I mycket hög grad11 (45,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Akut / Allmänpediatrik4,40,613,2 %3,04,04,05,05,0

Akut allmänpediatrik med inriktning infektion

Akut allmänpediatrik med inriktning infektionAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,2%)
Delvis1 (4,2%)
I hög grad12 (50,0%)
I mycket hög grad10 (41,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Akut allmänpediatrik med inriktning infektion4,30,817,5 %2,04,04,05,05,0

Neonatologi

NeonatologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad4 (16,0%)
Delvis4 (16,0%)
I hög grad6 (24,0%)
I mycket hög grad10 (40,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neonatologi3,91,129,1 %2,03,04,05,05,0

Astma/Allergi

Astma/AllergiAntal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad2 (8,0%)
Delvis7 (28,0%)
I hög grad11 (44,0%)
I mycket hög grad4 (16,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Astma/Allergi3,61,027,8 %1,03,04,04,05,0

Endokrin

EndokrinAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis3 (12,0%)
I hög grad14 (56,0%)
I mycket hög grad6 (24,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Endokrin4,00,818,6 %2,04,04,04,55,0

Diabetes

DiabetesAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis4 (16,0%)
I hög grad11 (44,0%)
I mycket hög grad8 (32,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Diabetes4,10,820,3 %2,04,04,05,05,0

Gastroenterologi

GastroenterologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (8,0%)
I hög grad7 (28,0%)
I mycket hög grad15 (60,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gastroenterologi4,50,714,5 %3,04,05,05,05,0

 

Frågor om VFU

Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.

Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad5 (11,6%)
Delvis7 (16,3%)
I hög grad19 (44,2%)
I mycket hög grad12 (27,9%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.3,91,024,6 %2,03,04,05,05,0

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).Antal svar
I mycket liten grad1 (2,3%)
I liten grad3 (7,0%)
Delvis6 (14,0%)
I hög grad19 (44,2%)
I mycket hög grad14 (32,6%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).4,01,024,8 %1,04,04,05,05,0

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.Antal svar
I mycket liten grad4 (9,5%)
I liten grad3 (7,1%)
Delvis10 (23,8%)
I hög grad15 (35,7%)
I mycket hög grad10 (23,8%)
Summa42 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.3,61,234,0 %1,03,04,04,05,0

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan2 (4,7%)
Ofta30 (69,8%)
Alltid11 (25,6%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål. 3,20,516,0 %2,03,03,03,54,0

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan1 (2,3%)
Ofta23 (53,5%)
Alltid19 (44,2%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 3,40,515,9 %2,03,03,04,04,0

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan7 (16,3%)
Ofta22 (51,2%)
Alltid14 (32,6%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.3,20,721,7 %2,03,03,04,04,0

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan4 (9,3%)
Ofta25 (58,1%)
Alltid14 (32,6%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. 3,20,618,9 %2,03,03,04,04,0

Har du haft möjlighet att självständigt utföra pediatrisk undersökning?

Har du haft möjlighet att självständigt utföra pediatrisk undersökning?Antal svar
Nej, inte alls0 (0,0%)
Ja, en till tre gånger3 (7,1%)
Ja, fyra till sex gånger16 (38,1%)
Ja, sju till tio gånger10 (23,8%)
Ja, fler än tio gånger13 (31,0%)
Summa42 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Har du haft möjlighet att självständigt utföra pediatrisk undersökning?3,81,025,8 %2,03,04,05,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Utveckling SöS?

Avdelning 74

Avdelning 74Antal svar
1 Mycket dåliga1 (9,1%)
22 (18,2%)
33 (27,3%)
43 (27,3%)
5 Mycket bra2 (18,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avdelning 743,31,338,9 %1,02,53,04,05,0

Avdelning 64

Avdelning 64Antal svar
1 Mycket dåliga1 (9,1%)
23 (27,3%)
32 (18,2%)
43 (27,3%)
5 Mycket bra2 (18,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avdelning 643,21,341,7 %1,02,03,04,05,0

Barnakuten

BarnakutenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
42 (18,2%)
5 Mycket bra8 (72,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnakuten4,60,714,5 %3,04,55,05,05,0

BB/ Mottagningen

BB/ MottagningenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra10 (90,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/ Mottagningen4,90,36,1 %4,05,05,05,05,0

Barnkirurgi

BarnkirurgiAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (9,1%)
30 (0,0%)
42 (18,2%)
5 Mycket bra6 (54,5%)
Vet ej2 (18,2%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnkirurgi4,41,022,8 %2,04,05,05,05,0

BUMM Farsta

BUMM FarstaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej10 (100,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Farsta0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

BUMM Nacka

BUMM NackaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (10,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej9 (90,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Nacka4,00,0NaN %4,04,04,04,04,0

BUMM Handen

BUMM HandenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (9,1%)
31 (9,1%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra2 (18,2%)
Vet ej7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Handen3,81,540,0 %2,02,54,05,05,0

Idun Barnklinik

Idun BarnklinikAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej10 (100,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Idun Barnklinik0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Alva Sickla

Alva SicklaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej10 (100,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Alva Sickla0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

BUMM Globen

BUMM GlobenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej10 (100,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Globen0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Snabbspårsmottagningen

SnabbspårsmottagningenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (10,0%)
5 Mycket bra2 (20,0%)
Vet ej7 (70,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Snabbspårsmottagningen4,70,612,4 %4,04,55,05,05,0

Alva Medborgarplatsen

Alva MedborgarplatsenAntal svar
1 Mycket dåliga1 (10,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej9 (90,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Alva Medborgarplatsen1,00,0NaN %1,01,01,01,01,0

Capio BUMM Zinken

Capio BUMM ZinkenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (10,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej9 (90,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Capio BUMM Zinken2,00,0NaN %2,02,02,02,02,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Utveckling Huddinge?

KTC

KTCAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra7 (100,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
KTC5,00,00,0 %5,05,05,05,05,0

Barnakuten

BarnakutenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra7 (100,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnakuten5,00,00,0 %5,05,05,05,05,0

BB/Neo

BB/NeoAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (28,6%)
42 (28,6%)
5 Mycket bra3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/Neo4,10,921,7 %3,03,54,05,05,0

Barnkirurgi

BarnkirurgiAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (14,3%)
32 (28,6%)
42 (28,6%)
5 Mycket bra2 (28,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnkirurgi3,71,130,0 %2,03,04,04,55,0

BUA

BUAAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra7 (100,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUA5,00,00,0 %5,05,05,05,05,0

BUMM Södertälje

BUMM SödertäljeAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (33,3%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra2 (66,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa3 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Södertälje4,31,226,6 %3,04,05,05,05,0

BUMM Liljeholmen

BUMM LiljeholmenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej1 (100,0%)
Summa1 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Liljeholmen0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Martina BUMM Bromma

Martina BUMM BrommaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej1 (100,0%)
Summa1 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Martina BUMM Bromma0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

BUMM Skärholmen

BUMM SkärholmenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (33,3%)
31 (33,3%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej1 (33,3%)
Summa3 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Skärholmen2,50,728,3 %2,02,52,52,53,0

Martina BUMM Globen

Martina BUMM GlobenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej1 (100,0%)
Summa1 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Martina BUMM Globen0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Idun Barnklinik

Idun BarnklinikAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej1 (100,0%)
Summa1 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Idun Barnklinik0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Capio BUMM Zinkensdamm

Capio BUMM ZinkensdammAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej1 (100,0%)
Summa1 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Capio BUMM Zinkensdamm0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Martina BUMM Huddinge

Martina BUMM HuddingeAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej2 (100,0%)
Summa2 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Martina BUMM Huddinge0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

BUMM Högdalen

BUMM HögdalenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej1 (100,0%)
Summa1 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Högdalen0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Capio Alva BUMM Hagastaden

Capio Alva BUMM HagastadenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej1 (100,0%)
Summa1 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Capio Alva BUMM Hagastaden0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Utveckling Solna?

Barnkirurgi

BarnkirurgiAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (8,0%)
31 (4,0%)
48 (32,0%)
5 Mycket bra9 (36,0%)
Vet ej5 (20,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnkirurgi4,21,022,7 %2,04,04,05,05,0

BB Solna

BB SolnaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (4,5%)
41 (4,5%)
5 Mycket bra7 (31,8%)
Vet ej13 (59,1%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB Solna4,70,715,2 %3,05,05,05,05,0

BB Danderyd

BB DanderydAntal svar
1 Mycket dåliga1 (4,3%)
21 (4,3%)
32 (8,7%)
41 (4,3%)
5 Mycket bra7 (30,4%)
Vet ej11 (47,8%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB Danderyd4,01,435,4 %1,03,05,05,05,0

Akuten KUM

Akuten KUMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
45 (20,0%)
5 Mycket bra16 (64,0%)
Vet ej4 (16,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Akuten KUM4,80,49,2 %4,05,05,05,05,0

P9 Infektion

P9 InfektionAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
46 (24,0%)
5 Mycket bra8 (32,0%)
Vet ej11 (44,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
P9 Infektion4,60,511,2 %4,04,05,05,05,0

Endokrin

EndokrinAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (8,3%)
38 (33,3%)
44 (16,7%)
5 Mycket bra5 (20,8%)
Vet ej5 (20,8%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Endokrin3,61,027,9 %2,03,03,04,55,0

HLR

HLRAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (4,0%)
47 (28,0%)
5 Mycket bra17 (68,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
HLR4,60,612,3 %3,04,05,05,05,0

IPL

IPLAntal svar
1 Mycket dåliga1 (4,0%)
21 (4,0%)
32 (8,0%)
46 (24,0%)
5 Mycket bra15 (60,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
IPL4,31,124,8 %1,04,05,05,05,0

Neuro

NeuroAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (4,3%)
47 (30,4%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej15 (65,2%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neuro3,90,49,1 %3,04,04,04,04,0

BUMM Sollentuna

BUMM SollentunaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
33 (12,5%)
43 (12,5%)
5 Mycket bra2 (8,3%)
Vet ej16 (66,7%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Sollentuna3,90,821,5 %3,03,04,04,55,0

BUMM Järva

BUMM JärvaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (4,5%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (4,5%)
Vet ej20 (90,9%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Järva4,01,435,4 %3,04,04,04,05,0

BarnCentrum Solna BUMM

BarnCentrum Solna BUMMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (9,1%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej20 (90,9%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BarnCentrum Solna BUMM3,00,00,0 %3,03,03,03,03,0

BarnCentrum Sollentuna (Rotebro) BUMM

BarnCentrum Sollentuna (Rotebro) BUMMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (4,5%)
31 (4,5%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (4,5%)
Vet ej19 (86,4%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BarnCentrum Sollentuna (Rotebro) BUMM3,31,545,8 %2,02,53,04,05,0

Kista BUMM

Kista BUMMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej21 (100,0%)
Summa21 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kista BUMM0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Täby BUMM

Täby BUMMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (4,5%)
31 (4,5%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej20 (90,9%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Täby BUMM2,50,728,3 %2,02,52,52,53,0

Vallentuna BUMM

Vallentuna BUMMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej22 (100,0%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vallentuna BUMM0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Idun Barnklinik

Idun BarnklinikAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (4,5%)
Vet ej21 (95,5%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Idun Barnklinik5,00,0NaN %5,05,05,05,05,0

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:

Ordinerar läkemedel

Ordinerar läkemedelAntal svar
I mycket liten grad16 (37,2%)
I liten grad11 (25,6%)
Delvis10 (23,3%)
I stor grad3 (7,0%)
I mycket stor grad3 (7,0%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ordinerar läkemedel2,21,255,5 %1,01,02,03,05,0

Ordinerar intravenös infusion

Ordinerar intravenös infusionAntal svar
I mycket liten grad23 (53,5%)
I liten grad6 (14,0%)
Delvis10 (23,3%)
I stor grad3 (7,0%)
I mycket stor grad1 (2,3%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ordinerar intravenös infusion1,91,159,3 %1,01,01,03,05,0

Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)

Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)Antal svar
I mycket liten grad23 (53,5%)
I liten grad6 (14,0%)
Delvis11 (25,6%)
I stor grad2 (4,7%)
I mycket stor grad1 (2,3%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)1,91,158,2 %1,01,01,03,05,0

Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska

Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterskaAntal svar
I mycket liten grad15 (34,9%)
I liten grad11 (25,6%)
Delvis14 (32,6%)
I stor grad2 (4,7%)
I mycket stor grad1 (2,3%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska2,11,048,5 %1,01,02,03,05,0

Vad är ditt samlade omdöme om moment Utveckling?

Vad är ditt samlade omdöme om moment Utveckling?Antal svar
Mycket dåligt0 (0,0%)
Dåligt1 (2,3%)
Varken bra eller dåligt2 (4,7%)
Bra14 (32,6%)
Mycket bra26 (60,5%)
Summa43 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vad är ditt samlade omdöme om moment Utveckling?4,50,715,6 %2,04,05,05,05,0