1FY016 VT23 Tema professionell utveckling- Fysioterapi som ämne och yrke

Antal respondenter: 84
Antal svar: 53
Svarsfrekvens: 63,10 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad1 (1,9%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis7 (13,2%)
i hög grad32 (60,4%)
i mycket hög grad13 (24,5%)
Summa53 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,10,718,4 %1,04,04,04,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad1 (1,9%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis6 (11,3%)
i hög grad33 (62,3%)
i mycket hög grad13 (24,5%)
Summa53 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,10,717,9 %1,04,04,04,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad1 (1,9%)
i liten grad2 (3,8%)
delvis8 (15,1%)
i hög grad26 (49,1%)
i mycket hög grad16 (30,2%)
Summa53 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,00,922,1 %1,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad3 (5,7%)
delvis12 (22,6%)
i hög grad20 (37,7%)
i mycket hög grad18 (34,0%)
Summa53 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,00,922,5 %2,03,04,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad1 (1,9%)
i liten grad1 (1,9%)
delvis5 (9,4%)
i hög grad21 (39,6%)
i mycket hög grad25 (47,2%)
Summa53 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,30,920,2 %1,04,04,05,05,0

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering).

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering). Antal svar
i mycket liten grad1 (1,9%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis5 (9,4%)
i hög grad17 (32,1%)
i mycket hög grad30 (56,6%)
Summa53 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering). 4,40,818,5 %1,04,05,05,05,0

Jag förväntades redovisa uppgifter på ett vetenskapligt sätt.

Jag förväntades redovisa uppgifter på ett vetenskapligt sätt. Antal svar
i mycket liten grad1 (1,9%)
i liten grad1 (1,9%)
delvis13 (25,0%)
i hög grad28 (53,8%)
i mycket hög grad9 (17,3%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag förväntades redovisa uppgifter på ett vetenskapligt sätt. 3,80,821,2 %1,03,04,04,05,0

Lärarna/handledarna lyfte forskning och forskningsresultat under praktiska/kliniska moment. 

Lärarna/handledarna lyfte forskning och forskningsresultat under praktiska/kliniska moment. Antal svar
i mycket liten grad1 (1,9%)
i liten grad3 (5,8%)
delvis11 (21,2%)
i hög grad22 (42,3%)
i mycket hög grad15 (28,8%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Lärarna/handledarna lyfte forskning och forskningsresultat under praktiska/kliniska moment. 3,91,024,5 %1,03,04,05,05,0