HT21 (KBH) 2QA309 Neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård

Antal respondenter: 15
Antal svar: 11
Svarsfrekvens: 73,33 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (9,1%)
i hög grad3 (27,3%)
i mycket hög grad7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,50,715,1 %3,04,05,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad3 (27,3%)
i mycket hög grad8 (72,7%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,70,59,9 %4,04,55,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad4 (36,4%)
i mycket hög grad7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,60,510,9 %4,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (9,1%)
i hög grad2 (18,2%)
i mycket hög grad8 (72,7%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,60,714,5 %3,04,55,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (9,1%)
i hög grad3 (27,3%)
i mycket hög grad7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,50,715,1 %3,04,05,05,05,0

Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (9,1%)
i hög grad2 (18,2%)
i mycket hög grad8 (72,7%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.4,60,714,5 %3,04,55,05,05,0

Jag upplevde att kursens konsekutiva läraktiviteter och examinationer (så kallade delexaminationer) var ett stöd i mitt lärande.

Jag upplevde att kursens konsekutiva läraktiviteter och examinationer (så kallade delexaminationer) var ett stöd i mitt lärande. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (9,1%)
i hög grad3 (27,3%)
i mycket hög grad7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag upplevde att kursens konsekutiva läraktiviteter och examinationer (så kallade delexaminationer) var ett stöd i mitt lärande. 4,50,715,1 %3,04,05,05,05,0

Jag har reflekterat över det jag lärt mig under den här kursen.

Jag har reflekterat över det jag lärt mig under den här kursen.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad3 (27,3%)
i mycket hög grad8 (72,7%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har reflekterat över det jag lärt mig under den här kursen.
4,70,59,9 %4,04,55,05,05,0

Vi studenter uppmuntrades att ta ansvar för vårt eget lärande.

Vi studenter uppmuntrades att ta ansvar för vårt eget lärande.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad3 (27,3%)
i mycket hög grad8 (72,7%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vi studenter uppmuntrades att ta ansvar för vårt eget lärande.
4,70,59,9 %4,04,55,05,05,0

Jag är på det hela taget nöjd med den här kursen.

Jag är på det hela taget nöjd med den här kursen.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad3 (27,3%)
i mycket hög grad8 (72,7%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag är på det hela taget nöjd med den här kursen.4,70,59,9 %4,04,55,05,05,0

Jag uppfattade att kursansvariga redan från början klargjorde vad de väntade sig av mig som student.

Jag uppfattade att kursansvariga redan från början klargjorde vad de väntade sig av mig som student.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad3 (27,3%)
i mycket hög grad8 (72,7%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattade att kursansvariga redan från början klargjorde vad de väntade sig av mig som student.4,70,59,9 %4,04,55,05,05,0