2QA308 Amning i ett interprofessionellt perspektiv VT23

Antal respondenter: 19
Antal svar: 12
Svarsfrekvens: 63,16 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad3 (25,0%)
i mycket hög grad9 (75,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,80,59,5 %4,04,55,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (16,7%)
i hög grad3 (25,0%)
i mycket hög grad7 (58,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,40,818,0 %3,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad3 (25,0%)
i mycket hög grad9 (75,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,80,59,5 %4,04,55,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (8,3%)
i hög grad2 (16,7%)
i mycket hög grad9 (75,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,70,714,0 %3,04,55,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (8,3%)
i hög grad4 (33,3%)
i mycket hög grad7 (58,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,50,715,0 %3,04,05,05,05,0

I vilken utsträckning kommer du att rekommendera utbildningen till kollegor med liknande yrkesroll?

I vilken utsträckning kommer du att rekommendera utbildningen till kollegor med liknande yrkesroll?Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad3 (25,0%)
i mycket hög grad9 (75,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
I vilken utsträckning kommer du att rekommendera utbildningen till kollegor med liknande yrkesroll?4,80,59,5 %4,04,55,05,05,0

Hur fungerade det praktiska arrangemanget, såsom material och information?

Hur fungerade det praktiska arrangemanget, såsom material och information?Antal svar
mycket dåligt0 (0,0%)
dåligt0 (0,0%)
varken bra eller dåligt0 (0,0%)
bra5 (41,7%)
mycket bra7 (58,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Hur fungerade det praktiska arrangemanget, såsom material och information?4,60,511,2 %4,04,05,05,05,0

Hur bedömer du utbildningen som helhet?

Hur bedömer du utbildningen som helhet?Antal svar
mycket dålig0 (0,0%)
dålig0 (0,0%)
varken bra eller dålig0 (0,0%)
bra3 (25,0%)
mycket bra9 (75,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Hur bedömer du utbildningen som helhet?4,80,59,5 %4,04,55,05,05,0

I vilken utsträckning kommer du att kunna tillämpa dina nya kunskaper på din arbetsplats?

I vilken utsträckning kommer du att kunna tillämpa dina nya kunskaper på din arbetsplats?Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (8,3%)
delvis2 (16,7%)
i hög grad2 (16,7%)
i mycket hög grad7 (58,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
I vilken utsträckning kommer du att kunna tillämpa dina nya kunskaper på din arbetsplats?4,21,124,8 %2,03,55,05,05,0

I vilken utsträckning var det som togs upp i kursen ny kunskap för dig?

I vilken utsträckning var det som togs upp i kursen ny kunskap för dig?Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (8,3%)
delvis5 (41,7%)
i hög grad5 (41,7%)
i mycket hög grad1 (8,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
I vilken utsträckning var det som togs upp i kursen ny kunskap för dig?3,50,822,8 %2,03,03,54,05,0

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade undervisningen var lämplig.

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade undervisningen var lämplig.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad6 (50,0%)
i mycket hög grad6 (50,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade undervisningen var lämplig.4,50,511,6 %4,04,04,55,05,0

Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande till
kursens lärandemål.

Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande till
kursens lärandemål.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad5 (41,7%)
i mycket hög grad7 (58,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande till
kursens lärandemål.
4,60,511,2 %4,04,05,05,05,0

Jag upplever att jag kunde visa min kunskap vid den webbbaserade examinationen lika väl
som vid en ordinarie examination.

Jag upplever att jag kunde visa min kunskap vid den webbbaserade examinationen lika väl
som vid en ordinarie examination.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (8,3%)
delvis2 (16,7%)
i hög grad5 (41,7%)
i mycket hög grad4 (33,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag upplever att jag kunde visa min kunskap vid den webbbaserade examinationen lika väl
som vid en ordinarie examination.
4,01,023,8 %2,03,54,05,05,0