2MV000 Examensarbete i omvårdnad HT22+VT23

Antal respondenter: 21
Antal svar: 12
Svarsfrekvens: 57,14 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (16,7%)
i hög grad6 (50,0%)
i mycket hög grad4 (33,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,20,717,2 %3,04,04,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad7 (58,3%)
i mycket hög grad5 (41,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,40,511,7 %4,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (8,3%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad8 (66,7%)
i mycket hög grad3 (25,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,10,819,4 %2,04,04,04,55,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad5 (41,7%)
i mycket hög grad7 (58,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,60,511,2 %4,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad2 (16,7%)
delvis2 (16,7%)
i hög grad6 (50,0%)
i mycket hög grad2 (16,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
3,71,026,9 %2,03,04,04,05,0

Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande).

Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande).Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad2 (16,7%)
delvis1 (8,3%)
i hög grad8 (66,7%)
i mycket hög grad1 (8,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande).3,70,924,2 %2,03,54,04,05,0

Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel.

Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (8,3%)
delvis6 (50,0%)
i hög grad5 (41,7%)
i mycket hög grad0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel.3,30,719,5 %2,03,03,04,04,0

Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap.

Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad6 (50,0%)
i mycket hög grad6 (50,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap.4,50,511,6 %4,04,04,55,05,0

Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande.

Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande.Antal svar
i mycket liten grad1 (8,3%)
i liten grad1 (8,3%)
delvis2 (16,7%)
i hög grad7 (58,3%)
i mycket hög grad1 (8,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande.3,51,131,1 %1,03,04,04,05,0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad7 (58,3%)
i mycket hög grad5 (41,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs.4,40,511,7 %4,04,04,05,05,0

Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt.

Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis4 (33,3%)
i hög grad6 (50,0%)
i mycket hög grad2 (16,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt.3,80,718,7 %3,03,04,04,05,0

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.Antal svar
i mycket liten grad1 (8,3%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (16,7%)
i hög grad7 (58,3%)
i mycket hög grad2 (16,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.3,81,128,1 %1,03,54,04,05,0

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.Antal svar
i mycket liten grad1 (8,3%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (25,0%)
i hög grad5 (41,7%)
i mycket hög grad3 (25,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.3,81,130,4 %1,03,04,04,55,0

Kursen gav mig nya insikter om hur forskning är tillämpbar i klinisk praxis.

Kursen gav mig nya insikter om hur forskning är tillämpbar i klinisk praxis.Antal svar
i mycket liten grad
0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad7 (58,3%)
i mycket hög grad5 (41,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen gav mig nya insikter om hur forskning är tillämpbar i klinisk praxis.4,40,511,7 %4,04,04,05,05,0

Arbetsbördan var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.

Arbetsbördan var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.Antal svar
i mycket liten grad1 (8,3%)
i liten grad2 (16,7%)
delvis3 (25,0%)
i hög grad6 (50,0%)
i mycket hög grad0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Arbetsbördan var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.3,21,032,5 %1,02,53,54,04,0

Jag har fått det stöd jag har behövt under kursen.

Jag har fått det stöd jag har behövt under kursen.Antal svar
i mycket liten grad2 (16,7%)
i liten grad1 (8,3%)
delvis5 (41,7%)
i hög grad2 (16,7%)
i mycket hög grad2 (16,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har fått det stöd jag har behövt under kursen.3,11,342,5 %1,02,53,04,05,0

Examinationsformen i kursen var lämplig med hänsyn till lärandemålen.

Examinationsformen i kursen var lämplig med hänsyn till lärandemålen.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (16,7%)
i hög grad4 (33,3%)
i mycket hög grad6 (50,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Examinationsformen i kursen var lämplig med hänsyn till lärandemålen.4,30,818,0 %3,04,04,55,05,0