Examensenkät - Psykologprogrammet VT23

Antal respondenter: 57
Antal svar: 28
Svarsfrekvens: 49,12 %


 

 

Hur väl stämmer följande påståenden med din upplevelse av din studietid på KI som helhet?

Nedan följer ett antal frågor och påståenden. Du markerar det svarsalternativ som bäst stämmer överens med din nuvarande uppfattning.

Jag fick regelbundet användbar återkoppling på mina:

Teoretiska inslag (grupparbeten, seminarier, muntliga redovisningar/presentationer etc.)

Teoretiska inslag (grupparbeten, seminarier, muntliga redovisningar/presentationer etc.)Antal svar
Instämmer inte alls 1 (3,6%)
 4 (14,3%)
 5 (17,9%)
 5 (17,9%)
 8 (28,6%)
Instämmer helt5 (17,9%)
Jag har ingen åsikt0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Teoretiska inslag (grupparbeten, seminarier, muntliga redovisningar/presentationer etc.)4,11,536,0 %1,03,04,05,06,0

Praktiska/kliniska inslag (exempelvis VFU, laborationer, interprofessionellt lärande, observationer, KTC-träning).

Praktiska/kliniska inslag (exempelvis VFU, laborationer, interprofessionellt lärande, observationer, KTC-träning).Antal svar
Instämmer inte alls 1 (3,6%)
 3 (10,7%)
 3 (10,7%)
 10 (35,7%)
 3 (10,7%)
Instämmer helt7 (25,0%)
Jag har ingen åsikt1 (3,6%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Praktiska/kliniska inslag (exempelvis VFU, laborationer, interprofessionellt lärande, observationer, KTC-träning).4,21,434,5 %1,03,54,05,56,0

Examinationsresultat (skriftliga examinationer, OSCE etc.)

Examinationsresultat (skriftliga examinationer, OSCE etc.)Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)
 3 (10,7%)
 7 (25,0%)
 7 (25,0%)
 5 (17,9%)
Instämmer helt6 (21,4%)
Jag har ingen åsikt0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Examinationsresultat (skriftliga examinationer, OSCE etc.)4,11,332,0 %2,03,04,05,06,0

Det fanns en tydlig röd tråd från lärandemål till examination i utbildningen.

Det fanns en tydlig röd tråd från lärandemål till examination i utbildningen. Antal svar
Instämmer  inte alls 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 3 (10,7%)
 14 (50,0%)
Instämmer helt8 (28,6%)
Jag har
ingen åsikt
2 (7,1%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det fanns en tydlig röd tråd från lärandemål till examination i utbildningen. 5,10,815,0 %3,05,05,06,06,0

Utbildningen var utformad med en tydlig progression (dvs. innehållet breddades och fördjupades under utbildningens gång).

Utbildningen var utformad med en tydlig progression (dvs. innehållet breddades och fördjupades under utbildningens gång). Antal svar
Instämmer inte alls1 (3,6%)
 1 (3,6%)
 0 (0,0%)
 4 (14,3%)
 12 (42,9%)
Instämmer helt10 (35,7%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Utbildningen var utformad med en tydlig progression (dvs. innehållet breddades och fördjupades under utbildningens gång). 5,01,224,2 %1,05,05,06,06,0

Utbildningens innehåll utgick från aktuell forskning.

Utbildningens innehåll utgick från aktuell forskning.Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 6 (21,4%)
I mycket hög grad22 (78,6%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Utbildningens innehåll utgick från aktuell forskning.5,80,47,2 %5,06,06,06,06,0

Jag fick kännedom om pågående forskning under:

Teoretiska moment.

Teoretiska moment.Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 3 (10,7%)
 5 (17,9%)
I mycket hög grad20 (71,4%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Teoretiska moment.5,60,712,2 %4,05,06,06,06,0

Praktiska och/eller kliniska moment.

Praktiska och/eller kliniska moment.Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 4 (14,3%)
 4 (14,3%)
 2 (7,1%)
 13 (46,4%)
I mycket hög grad5 (17,9%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Praktiska och/eller kliniska moment.4,41,330,6 %2,03,05,05,06,0

Kriterier för bedömning av examinationer framgick på förhand.

Kriterier för bedömning av examinationer framgick på förhand. Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 2 (7,1%)
 13 (46,4%)
I mycket hög grad11 (39,3%)
Jag har
ingen åsikt
1 (3,6%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kriterier för bedömning av examinationer framgick på förhand. 5,30,814,5 %3,05,05,06,06,0

Under utbildningen fick jag information om mina möjligheter att påverka programmets kurser.

Under utbildningen fick jag information om mina möjligheter att påverka programmets kurser. Antal svar
I mycket liten grad 1 (3,7%)
 3 (11,1%)
 5 (18,5%)
 9 (33,3%)
 4 (14,8%)
I mycket hög grad3 (11,1%)
Jag har
ingen åsikt
2 (7,4%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under utbildningen fick jag information om mina möjligheter att påverka programmets kurser. 3,81,334,2 %1,03,04,05,06,0

Jag uppmuntrades av lärarna att delta i utvecklingen av kurserna i programmet.

Jag uppmuntrades av lärarna att delta i utvecklingen av kurserna i programmet. Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 5 (17,9%)
 2 (7,1%)
 7 (25,0%)
 9 (32,1%)
I mycket hög grad3 (10,7%)
Jag har
ingen åsikt
2 (7,1%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppmuntrades av lärarna att delta i utvecklingen av kurserna i programmet. 4,11,331,7 %2,03,54,05,06,0

Under dina studier, har du haft undervisning på Campus Solna?

Under dina studier, har du haft undervisning på Campus Solna?Antal svar
Ja28 (100,0%)
Nej0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under dina studier, har du haft undervisning på Campus Solna?1,00,00,0 %1,01,01,01,01,0

Den fysiska studiemiljön på Campus Solna (undervisningslokaler, studieplatser, IT, uppehållsrum/informella m.m.) har som helhet fungerat bra för mina behov.

Den fysiska studiemiljön på Campus Solna (undervisningslokaler, studieplatser, IT, uppehållsrum/informella m.m.) har som helhet fungerat bra för mina behov.Antal svar
I mycket liten grad1 (3,6%)
 2 (7,1%)
 4 (14,3%)
 9 (32,1%)
 8 (28,6%)
I mycket hög grad4 (14,3%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den fysiska studiemiljön på Campus Solna (undervisningslokaler, studieplatser, IT, uppehållsrum/informella m.m.) har som helhet fungerat bra för mina behov.4,21,330,6 %1,03,54,05,06,0

Under dina studier, har du haft undervisning på Campus Flemingsberg/Huddinge?

Under dina studier, har du haft undervisning på Campus Flemingsberg/Huddinge?Antal svar
Ja1 (3,7%)
Nej26 (96,3%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under dina studier, har du haft undervisning på Campus Flemingsberg/Huddinge?2,00,29,8 %1,02,02,02,02,0

Den fysiska studiemiljön på Campus Flemingsberg/Huddinge (undervisningslokaler, studieplatser, IT, uppehållsrum/informella m.m.) har som helhet fungerat bra för mina behov.

Den fysiska studiemiljön på Campus Flemingsberg/Huddinge (undervisningslokaler, studieplatser, IT, uppehållsrum/informella m.m.) har som helhet fungerat bra för mina behov.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
I mycket hög grad1 (100,0%)
Summa1 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den fysiska studiemiljön på Campus Flemingsberg/Huddinge (undervisningslokaler, studieplatser, IT, uppehållsrum/informella m.m.) har som helhet fungerat bra för mina behov.6,00,0NaN %6,06,06,06,06,0

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade undervisningen har som helhet fungerat bra för mina behov.

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade undervisningen har som helhet fungerat bra för mina behov.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
 2 (7,1%)
 2 (7,1%)
 10 (35,7%)
 9 (32,1%)
I mycket hög grad5 (17,9%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade undervisningen har som helhet fungerat bra för mina behov.4,51,124,8 %2,04,04,55,06,0

Den psykosociala studiemiljön (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering) har som helhet fungerat bra utifrån mina behov. 

Den psykosociala studiemiljön (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering) har som helhet fungerat bra utifrån mina behov. Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 2 (7,1%)
 6 (21,4%)
 11 (39,3%)
I mycket hög grad8 (28,6%)
Jag har
ingen åsikt
1 (3,6%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den psykosociala studiemiljön (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering) har som helhet fungerat bra utifrån mina behov. 4,90,918,6 %3,04,05,06,06,0

En variation av undervisningsmetoder användes under utbildningen på ett sätt så att det stimulerade mig att vara aktiv i mitt lärande (t.ex. föreläsningar, seminarier, praktisk färdighetsträning, e-lärande).

En variation av undervisningsmetoder användes under utbildningen på ett sätt så att det stimulerade mig att vara aktiv i mitt lärande (t.ex. föreläsningar, seminarier, praktisk färdighetsträning, e-lärande). Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 0 (0,0%)
 7 (25,0%)
 14 (50,0%)
I mycket hög grad6 (21,4%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
En variation av undervisningsmetoder användes under utbildningen på ett sätt så att det stimulerade mig att vara aktiv i mitt lärande (t.ex. föreläsningar, seminarier, praktisk färdighetsträning, e-lärande). 4,90,918,3 %2,04,05,05,06,0

Utbildningens utformning uppmuntrade till självständighet i mitt lärande.

Utbildningens utformning uppmuntrade till självständighet i mitt lärande.Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 4 (14,3%)
 13 (46,4%)
I mycket hög grad10 (35,7%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Utbildningens utformning uppmuntrade till självständighet i mitt lärande.5,10,815,6 %3,05,05,06,06,0

Jag fick vägledning och stöd från lärare eller handledare i mitt lärande.

Jag fick vägledning och stöd från lärare eller handledare i mitt lärande.Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 2 (7,1%)
 8 (28,6%)
 11 (39,3%)
I mycket hög grad5 (17,9%)
Jag har
ingen åsikt
2 (7,1%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag fick vägledning och stöd från lärare eller handledare i mitt lärande.4,70,918,5 %3,04,05,05,06,0

Hur väl förberedd känner du dig inför ditt framtida arbete/yrke?

Jag känner mig väl förberedd för att arbeta inom det område jag har studerat vid KI.

Jag känner mig väl förberedd för att arbeta inom det område jag har studerat vid KI. Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 0 (0,0%)
 8 (28,6%)
 13 (46,4%)
I mycket hög grad6 (21,4%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag känner mig väl förberedd för att arbeta inom det område jag har studerat vid KI. 4,80,918,8 %2,04,05,05,06,0

Jag känner mig väl förberedd för mitt kommande arbetes krav på att:

samarbeta med andra

samarbeta med andraAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 3 (10,7%)
 2 (7,1%)
 5 (17,9%)
I mycket hög grad18 (64,3%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
samarbeta med andra5,41,019,2 %3,05,06,06,06,0

kritiskt granska information

kritiskt granska informationAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 0 (0,0%)
 6 (21,4%)
I mycket hög grad21 (75,0%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
kritiskt granska information5,70,711,8 %3,05,56,06,06,0

kommunicera skriftligt (skriftligt redogöra för information, problem och lösningar)

kommunicera skriftligt (skriftligt redogöra för information, problem och lösningar)Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 2 (7,1%)
 9 (32,1%)
I mycket hög grad16 (57,1%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
kommunicera skriftligt (skriftligt redogöra för information, problem och lösningar)5,40,814,6 %3,05,06,06,06,0

kommunicera muntligt (muntligt redogöra för information, problem och lösningar)

kommunicera muntligt (muntligt redogöra för information, problem och lösningar)Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 3 (10,7%)
 16 (57,1%)
I mycket hög grad8 (28,6%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
kommunicera muntligt (muntligt redogöra för information, problem och lösningar)5,10,714,4 %3,05,05,06,06,0

kommunicera på engelska

kommunicera på engelskaAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 2 (7,1%)
 9 (32,1%)
 9 (32,1%)
I mycket hög grad7 (25,0%)
Jag har
ingen åsikt
1 (3,6%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
kommunicera på engelska4,80,919,5 %3,04,05,05,56,0

arbeta självständigt

arbeta självständigtAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 3 (10,7%)
 12 (42,9%)
I mycket hög grad13 (46,4%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
arbeta självständigt5,40,712,7 %4,05,05,06,06,0

söka nödvändig information

söka nödvändig informationAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 1 (3,6%)
 11 (39,3%)
I mycket hög grad15 (53,6%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
söka nödvändig information5,40,713,7 %3,05,06,06,06,0

självständigt lösa problem

självständigt lösa problemAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 5 (17,9%)
 11 (39,3%)
I mycket hög grad12 (42,9%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
självständigt lösa problem5,20,814,3 %4,05,05,06,06,0

kunna använda vetenskapliga metoder

kunna använda vetenskapliga metoderAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 3 (10,7%)
 12 (42,9%)
I mycket hög grad13 (46,4%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
kunna använda vetenskapliga metoder5,40,712,7 %4,05,05,06,06,0

arbeta evidensbaserat

arbeta evidensbaseratAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 2 (7,1%)
 12 (42,9%)
I mycket hög grad14 (50,0%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
arbeta evidensbaserat5,40,611,7 %4,05,05,56,06,0

tillämpa praktiska färdigheter

tillämpa praktiska färdigheterAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 3 (10,7%)
 8 (28,6%)
 11 (39,3%)
I mycket hög grad6 (21,4%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
tillämpa praktiska färdigheter4,70,919,9 %3,04,05,05,06,0

samverka med andra professioner

samverka med andra professionerAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 8 (28,6%)
 4 (14,3%)
 11 (39,3%)
I mycket hög grad4 (14,3%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
samverka med andra professioner4,31,226,8 %2,03,05,05,06,0

följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet

följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdetAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 4 (14,3%)
 3 (10,7%)
 13 (46,4%)
I mycket hög grad8 (28,6%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet4,91,020,3 %3,04,55,06,06,0

arbeta i interprofessionella team

arbeta i interprofessionella teamAntal svar
I mycket liten grad 1 (3,7%)
 1 (3,7%)
 3 (11,1%)
 9 (33,3%)
 8 (29,6%)
I mycket hög grad4 (14,8%)
Jag har
ingen åsikt
1 (3,7%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
arbeta i interprofessionella team4,31,228,4 %1,04,04,05,06,0

samverka i mångkulturella miljöer

samverka i mångkulturella miljöerAntal svar
I mycket liten grad 2 (7,4%)
 0 (0,0%)
 4 (14,8%)
 9 (33,3%)
 8 (29,6%)
I mycket hög grad3 (11,1%)
Jag har
ingen åsikt
1 (3,7%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
samverka i mångkulturella miljöer4,21,331,0 %1,04,04,05,06,0

applicera globala hälsoperspektiv på olika frågor

applicera globala hälsoperspektiv på olika frågorAntal svar
I mycket liten grad 2 (7,1%)
 3 (10,7%)
 8 (28,6%)
 7 (25,0%)
 2 (7,1%)
I mycket hög grad4 (14,3%)
Jag har
ingen åsikt
2 (7,1%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
applicera globala hälsoperspektiv på olika frågor3,61,440,0 %1,03,03,54,06,0

ha bred förståelse för internationella händelser som påverkar världen

ha bred förståelse för internationella händelser som påverkar världenAntal svar
I mycket liten grad 3 (10,7%)
 2 (7,1%)
 6 (21,4%)
 8 (28,6%)
 3 (10,7%)
I mycket hög grad3 (10,7%)
Jag har
ingen åsikt
3 (10,7%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
ha bred förståelse för internationella händelser som påverkar världen3,61,540,9 %1,03,04,04,06,0

främja hållbar utveckling

främja hållbar utvecklingAntal svar
I mycket liten grad 3 (10,7%)
 2 (7,1%)
 2 (7,1%)
 9 (32,1%)
 6 (21,4%)
I mycket hög grad2 (7,1%)
Jag har
ingen åsikt
4 (14,3%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
främja hållbar utveckling3,81,538,9 %1,03,04,05,06,0

kunna hantera de etiska överväganden jag ställs inför

kunna hantera de etiska överväganden jag ställs införAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 3 (10,7%)
 7 (25,0%)
 14 (50,0%)
I mycket hög grad4 (14,3%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
kunna hantera de etiska överväganden jag ställs inför4,70,918,4 %3,04,05,05,06,0

Jag känner mig väl förberedd för mitt kommande arbetes krav att verka för:

Jämställdhet

JämställdhetAntal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 2 (7,1%)
 2 (7,1%)
 6 (21,4%)
 9 (32,1%)
I mycket hög grad7 (25,0%)
Jag har
ingen åsikt
2 (7,1%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jämställdhet4,71,225,7 %2,04,05,05,56,0

Jämlikt bemötande baserat på etnisk bakgrund, religion, social klass osv.

Jämlikt bemötande baserat på etnisk bakgrund, religion, social klass osv.Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 4 (14,3%)
 5 (17,9%)
 9 (32,1%)
I mycket hög grad6 (21,4%)
Jag har
ingen åsikt
3 (10,7%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jämlikt bemötande baserat på etnisk bakgrund, religion, social klass osv.4,61,225,1 %2,04,05,05,06,0

Jämlika rättigheter ur ett HBTQIA+ -perspektiv (homosexualitet, bisexualitet, transidentitet, queer, intersexuell, asexuell, plus)

Jämlika rättigheter ur ett HBTQIA+ -perspektiv (homosexualitet, bisexualitet, transidentitet, queer, intersexuell, asexuell, plus)Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 6 (21,4%)
 7 (25,0%)
 6 (21,4%)
I mycket hög grad5 (17,9%)
Jag har
ingen åsikt
3 (10,7%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jämlika rättigheter ur ett HBTQIA+ -perspektiv (homosexualitet, bisexualitet, transidentitet, queer, intersexuell, asexuell, plus)4,31,227,3 %2,03,04,05,06,0

Jämlikt bemötande av människor med funktionsvariationer

Jämlikt bemötande av människor med funktionsvariationer Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 7 (25,0%)
 8 (28,6%)
 4 (14,3%)
I mycket hög grad5 (17,9%)
Jag har
ingen åsikt
3 (10,7%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jämlikt bemötande av människor med funktionsvariationer 4,21,228,3 %2,03,04,05,06,0

Sammantaget – Hur har du upplevt kvaliteten på den utbildning du genomfört på KI?

Jag är sammantaget nöjd med min studietid på KI.

Jag är sammantaget nöjd med min studietid på KI. Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 2 (7,1%)
 10 (35,7%)
Instämmer helt15 (53,6%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag är sammantaget nöjd med min studietid på KI. 5,40,814,6 %3,05,06,06,06,0

Jag skulle rekommendera KI som lärosäte till blivande studenter.

Jag skulle rekommendera KI som lärosäte till blivande studenter. Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 1 (3,6%)
 1 (3,6%)
 6 (21,4%)
Instämmer helt20 (71,4%)
Jag har
ingen åsikt
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag skulle rekommendera KI som lärosäte till blivande studenter. 5,60,713,1 %3,05,06,06,06,0