1FY046 VT23 Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik, projektplan

Antal respondenter: 59
Antal svar: 13
Svarsfrekvens: 22,03 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (23,1%)
i hög grad5 (38,5%)
i mycket hög grad5 (38,5%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,20,819,3 %3,04,04,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (23,1%)
i hög grad4 (30,8%)
i mycket hög grad6 (46,2%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,20,819,7 %3,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (7,7%)
delvis1 (7,7%)
i hög grad5 (38,5%)
i mycket hög grad6 (46,2%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,20,921,9 %2,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad1 (7,7%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad4 (30,8%)
i mycket hög grad8 (61,5%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,41,125,6 %1,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (7,7%)
delvis1 (7,7%)
i hög grad5 (38,5%)
i mycket hög grad6 (46,2%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,20,921,9 %2,04,04,05,05,0

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering).

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering). Antal svar
i mycket liten grad2 (15,4%)
i liten grad1 (7,7%)
delvis3 (23,1%)
i hög grad3 (23,1%)
i mycket hög grad4 (30,8%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering). 3,51,541,9 %1,03,04,05,05,0

Jag förväntades redovisa uppgifter på ett vetenskapligt sätt.

Jag förväntades redovisa uppgifter på ett vetenskapligt sätt. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (15,4%)
i hög grad6 (46,2%)
i mycket hög grad5 (38,5%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag förväntades redovisa uppgifter på ett vetenskapligt sätt. 4,20,717,1 %3,04,04,05,05,0

Lärarna/handledarna lyfte forskning och forskningsresultat under praktiska/kliniska moment. 

Lärarna/handledarna lyfte forskning och forskningsresultat under praktiska/kliniska moment. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (15,4%)
i hög grad6 (46,2%)
i mycket hög grad5 (38,5%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Lärarna/handledarna lyfte forskning och forskningsresultat under praktiska/kliniska moment. 4,20,717,1 %3,04,04,05,05,0