7KT021 Klinisk färdighetsträning 1 HT23

Antal respondenter: 16
Antal svar: 12
Svarsfrekvens: 75,00 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (8,3%)
i hög grad6 (50,0%)
i mycket hög grad5 (41,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,30,715,0 %3,04,04,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (16,7%)
i hög grad7 (58,3%)
i mycket hög grad3 (25,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,10,716,4 %3,04,04,04,55,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (8,3%)
delvis3 (25,0%)
i hög grad5 (41,7%)
i mycket hög grad3 (25,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 3,80,924,5 %2,03,04,04,55,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (8,3%)
delvis1 (8,3%)
i hög grad4 (33,3%)
i mycket hög grad6 (50,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,21,022,7 %2,04,04,55,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (8,3%)
i hög grad4 (33,3%)
i mycket hög grad7 (58,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,50,715,0 %3,04,05,05,05,0

Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.

Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (8,3%)
i hög grad5 (41,7%)
i mycket hög grad6 (50,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.
4,40,715,1 %3,04,04,55,05,0

Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen.

Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (8,3%)
i hög grad7 (58,3%)
i mycket hög grad4 (33,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen.
4,20,614,6 %3,04,04,05,05,0

Gradera ditt intryck av kursen.

Gradera ditt intryck av kursen.
Antal svar
Mycket dåligt0 (0,0%)
Dåligt0 (0,0%)
Varken bra eller dåligt0 (0,0%)
Bra5 (41,7%)
Mycket bra7 (58,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gradera ditt intryck av kursen.
4,60,511,2 %4,04,05,05,05,0

Gradera ditt intryck av momentet Klinisk färdighetsträning 1

 

Gradera ditt intryck av momentet Klinisk färdighetsträning 1

 
Antal svar
Mycket dåligt0 (0,0%)
Dåligt0 (0,0%)
Varken bra eller dåligt1 (9,1%)
Bra4 (36,4%)
Mycket bra6 (54,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax

Gradera ditt intryck av momentet Klinisk färdighetsträning 1

 
4,50,715,4 %3,04,05,05,05,0