1RS017_Radiografi-Verksamhetsförlagd utbildning 4 HT22

Antal respondenter: 15
Antal svar: 10
Svarsfrekvens: 66,67 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (20,0%)
i hög grad2 (20,0%)
i mycket hög grad6 (60,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,40,819,2 %3,04,05,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad1 (10,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (10,0%)
i hög grad4 (40,0%)
i mycket hög grad4 (40,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,01,231,2 %1,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (10,0%)
i hög grad4 (40,0%)
i mycket hög grad5 (50,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,40,715,9 %3,04,04,55,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad1 (10,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (30,0%)
i hög grad3 (30,0%)
i mycket hög grad3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
3,71,333,8 %1,03,04,04,55,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (10,0%)
delvis1 (10,0%)
i hög grad3 (30,0%)
i mycket hög grad5 (50,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,21,024,6 %2,04,04,55,05,0

Jag har utvecklat kunskaper och färdigheter som jag kommer att ha nytta av i mitt framtida yrkesutövande.

Jag har utvecklat kunskaper och färdigheter som jag kommer att ha nytta av i mitt framtida yrkesutövande.Antal svar
I mycket liten grad 1 (10,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis 1 (10,0%)
i hög grad 1 (10,0%)
i mycket hög grad7 (70,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har utvecklat kunskaper och färdigheter som jag kommer att ha nytta av i mitt framtida yrkesutövande.4,31,331,1 %1,04,55,05,05,0

Jag har fått användbar återkoppling.

Jag har fått användbar återkoppling.Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis 2 (20,0%)
i hög grad 5 (50,0%)
i mycket hög grad3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har fått användbar återkoppling.4,10,718,0 %3,04,04,04,55,0

Vi studenter har goda möjligheter att vara aktiva under kursens olika moment.

Vi studenter har goda möjligheter att vara aktiva under kursens olika moment.Antal svar
I mycket liten grad 0 (0,0%)
i liten grad1 (10,0%)
delvis 1 (10,0%)
i hög grad 1 (10,0%)
i mycket hög grad7 (70,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vi studenter har goda möjligheter att vara aktiva under kursens olika moment.4,41,124,4 %2,04,55,05,05,0

Kursen var forskningsanknuten.

Kursen var forskningsanknuten.Antal svar
I mycket liten grad 1 (10,0%)
i liten grad1 (10,0%)
delvis 2 (20,0%)
i hög grad 3 (30,0%)
i mycket hög grad3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen var forskningsanknuten.3,61,337,5 %1,03,04,04,55,0

Jag har fått ta del av genomförda förbättringar som gjort inom den här kursen och som baserats på tidigare genomförda kursanalyser (kursutvärderingar).

Jag har fått ta del av genomförda förbättringar som gjort inom den här kursen och som baserats på tidigare genomförda kursanalyser (kursutvärderingar).Antal svar
I mycket liten grad 1 (10,0%)
i liten grad1 (10,0%)
delvis 2 (20,0%)
i hög grad 3 (30,0%)
i mycket hög grad3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har fått ta del av genomförda förbättringar som gjort inom den här kursen och som baserats på tidigare genomförda kursanalyser (kursutvärderingar).3,61,337,5 %1,03,04,04,55,0

Jag fick tid för reflektion under VFU:n

Jag fick tid för reflektion under VFU:nAntal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (10,0%)
delvis5 (50,0%)
i hög grad1 (10,0%)
i mycket hög grad3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag fick tid för reflektion under VFU:n3,61,129,9 %2,03,03,04,55,0

Min handledare verkade förberedd på att jag skulle komma

Min handledare verkade förberedd på att jag skulle kommaAntal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (10,0%)
delvis2 (20,0%)
i hög grad5 (50,0%)
i mycket hög grad2 (20,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Min handledare verkade förberedd på att jag skulle komma3,80,924,2 %2,03,54,04,05,0

Min tid på VFU placeringen var lärorik

Min tid på VFU placeringen var lärorikAntal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (20,0%)
i hög grad1 (10,0%)
i mycket hög grad7 (70,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Min tid på VFU placeringen var lärorik4,50,818,9 %3,04,55,05,05,0

Under VFU:n anknöts det praktiska till teori

Under VFU:n anknöts det praktiska till teoriAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (20,0%)
I hög grad3 (30,0%)
I mycket hög grad5 (50,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU:n anknöts det praktiska till teori4,30,819,1 %3,04,04,55,05,0

Vilket nätverk tillhör du:

Vilket nätverk tillhör du:Antal svar
Danderyd2 (20,0%)
Karolinska Huddinge3 (30,0%)
Karolinska Solna2 (20,0%)
St Göran1 (10,0%)
Södersjukhuset2 (20,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vilket nätverk tillhör du:2,81,552,7 %1,02,02,53,55,0