2QA175 Examensarbete för masterexamen i odontologi VT23

Antal respondenter: 37
Antal svar: 10
Svarsfrekvens: 27,03 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (20,0%)
i hög grad5 (50,0%)
i mycket hög grad3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,10,718,0 %3,04,04,04,55,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (30,0%)
i hög grad4 (40,0%)
i mycket hög grad3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,00,820,4 %3,03,54,04,55,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (10,0%)
i hög grad6 (60,0%)
i mycket hög grad3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,20,615,1 %3,04,04,04,55,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (10,0%)
i hög grad4 (40,0%)
i mycket hög grad5 (50,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,40,715,9 %3,04,04,55,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad7 (70,0%)
i mycket hög grad3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,30,511,2 %4,04,04,04,55,0

Kursen har förberett mig för mitt framtida yrke.

Kursen har förberett mig för mitt framtida yrke.
Antal svar
i mycket liten grad1 (11,1%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (22,2%)
i hög grad3 (33,3%)
i mycket hög grad3 (33,3%)
Summa9 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen har förberett mig för mitt framtida yrke.
3,81,334,5 %1,03,04,05,05,0

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.
Antal svar
i mycket liten grad1 (10,0%)
i liten grad1 (10,0%)
delvis2 (20,0%)
i hög grad4 (40,0%)
i mycket hög grad2 (20,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.
3,51,336,3 %1,03,04,04,05,0

Kursens upplägg och arbetsformer (exempelvis föreläsningar, laborationer, seminarier och uppgifter) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Kursens upplägg och arbetsformer (exempelvis föreläsningar, laborationer, seminarier och uppgifter) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad7 (70,0%)
i mycket hög grad3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens upplägg och arbetsformer (exempelvis föreläsningar, laborationer, seminarier och uppgifter) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.
4,30,511,2 %4,04,04,04,55,0

Kursen var välorganiserad.
 

Kursen var välorganiserad.
 
Antal svar
i mycket liten grad1 (10,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (10,0%)
i hög grad5 (50,0%)
i mycket hög grad3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen var välorganiserad.
 
3,91,230,7 %1,04,04,04,55,0

Jag har kunnat relatera nya kunskaper till tidigare kunskaper.

 

Jag har kunnat relatera nya kunskaper till tidigare kunskaper.

 
Antal svar
i mycket liten grad1 (10,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (10,0%)
i hög grad4 (40,0%)
i mycket hög grad4 (40,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax

Jag har kunnat relatera nya kunskaper till tidigare kunskaper.

 
4,01,231,2 %1,04,04,05,05,0

Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.
 

Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.
 
Antal svar
i mycket liten grad1 (10,0%)
i liten grad1 (10,0%)
delvis1 (10,0%)
i hög grad4 (40,0%)
i mycket hög grad3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.
 
3,71,336,1 %1,03,54,04,55,0

Jag tog eget ansvar för mitt lärande under den här kursen.

 

Jag tog eget ansvar för mitt lärande under den här kursen.

 
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (11,1%)
i hög grad5 (55,6%)
i mycket hög grad3 (33,3%)
Summa9 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax

Jag tog eget ansvar för mitt lärande under den här kursen.

 
4,20,715,8 %3,04,04,05,05,0