2LK131 HT23

Antal respondenter: 34
Antal svar: 7
Svarsfrekvens: 20,59 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad4 (57,1%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,40,817,8 %3,04,05,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (28,6%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,10,921,7 %3,03,54,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad1 (14,3%)
i liten grad1 (14,3%)
delvis2 (28,6%)
i hög grad1 (14,3%)
i mycket hög grad2 (28,6%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 3,31,545,5 %1,02,53,04,55,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad1 (14,3%)
i liten grad1 (14,3%)
delvis1 (14,3%)
i hög grad1 (14,3%)
i mycket hög grad3 (42,9%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
3,61,645,3 %1,02,54,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.Antal svar
i mycket liten grad1 (14,3%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (42,9%)
i hög grad0 (0,0%)
i mycket hög grad3 (42,9%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.3,61,542,3 %1,03,03,05,05,0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad4 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.4,40,817,8 %3,04,05,05,05,0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.Antal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad1 (14,3%)
Delvis3 (42,9%)
I hög grad0 (0,0%)
I mycket hög grad2 (28,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.3,11,546,6 %1,02,53,04,05,0

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (28,6%)
I hög grad3 (42,9%)
I mycket hög grad1 (14,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.3,41,337,1 %1,03,04,04,05,0

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad1 (14,3%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad1 (14,3%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.3,61,645,3 %1,02,54,05,05,0

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.Antal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad1 (14,3%)
I mycket hög grad4 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.4,01,538,2 %1,03,55,05,05,0

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad4 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.4,40,817,8 %3,04,05,05,05,0

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad3 (42,9%)
I mycket hög grad2 (28,6%)
Vet ej1 (14,3%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. 4,20,818,1 %3,04,04,04,55,0

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (28,6%)
I hög grad1 (14,3%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Vet ej1 (14,3%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. 4,21,023,6 %3,03,54,55,05,0

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad1 (14,3%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad1 (14,3%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.3,61,645,3 %1,02,54,05,05,0

 

Frågor om VFU

Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.

Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad4 (57,1%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.4,40,817,8 %3,04,05,05,05,0

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad1 (14,3%)
I mycket hög grad6 (85,7%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).4,90,47,8 %4,05,05,05,05,0

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad5 (71,4%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.4,70,510,4 %4,04,55,05,05,0

VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan0 (0,0%)
Ofta4 (57,1%)
Alltid3 (42,9%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.3,40,515,6 %3,03,03,04,04,0

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan0 (0,0%)
Ofta3 (42,9%)
Alltid4 (57,1%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 3,60,515,0 %3,03,04,04,04,0

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan0 (0,0%)
Ofta1 (14,3%)
Alltid6 (85,7%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.3,90,49,8 %3,04,04,04,04,0

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan0 (0,0%)
Ofta5 (71,4%)
Alltid2 (28,6%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. 3,30,514,9 %3,03,03,03,54,0

När du ser tillbaka på VFU under kursen - hur långa placeringar på samma avdelning tycker du är optimala?

När du ser tillbaka på VFU under kursen - hur långa placeringar på samma avdelning tycker du är optimala?Antal svar
1 vecka4 (57,1%)
2 veckor3 (42,9%)
Skulle gärna vara 3 veckor på samma placering0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
När du ser tillbaka på VFU under kursen - hur långa placeringar på samma avdelning tycker du är optimala?1,40,537,4 %1,01,01,02,02,0

Vilket övergripande betyg till du ge kursen Klinisk medicin?

Vilket övergripande betyg till du ge kursen Klinisk medicin?Antal svar
10 (0,0%)
22 (28,6%)
30 (0,0%)
43 (42,9%)
52 (28,6%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vilket övergripande betyg till du ge kursen Klinisk medicin?3,71,333,7 %2,03,04,04,55,0

Jag har under PU-strimmans del av kursen erhållit kunskap och värdefulla verktyg för ett professionellt förhållningssätt. (Med professionellt förhållningssätt avses t.ex. att bemöta alla människor med respekt och omsorg, att alltid sätta patienternas säkerhet och hälsa i första hand utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet, att vara ärlig och hederlig i professionella kontakter samt att ta ansvar för eget och andras lärande.)

Jag har under PU-strimmans del av kursen erhållit kunskap och värdefulla verktyg för ett professionellt förhållningssätt. (Med professionellt förhållningssätt avses t.ex. att bemöta alla människor med respekt och omsorg, att alltid sätta patienternas säkerhet och hälsa i första hand utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet, att vara ärlig och hederlig i professionella kontakter samt att ta ansvar för eget och andras lärande.)Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad4 (57,1%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har under PU-strimmans del av kursen erhållit kunskap och värdefulla verktyg för ett professionellt förhållningssätt. (Med professionellt förhållningssätt avses t.ex. att bemöta alla människor med respekt och omsorg, att alltid sätta patienternas säkerhet och hälsa i första hand utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet, att vara ärlig och hederlig i professionella kontakter samt att ta ansvar för eget och andras lärande.)4,40,512,1 %4,04,04,05,05,0

Professionell utveckling omfattar fem olika lärandeaktiviteter under kursen Klinisk medicin.

1. Mentorssamtal (T5 och T6), 2. Tema T5 (Patientnämnden samt olika agendor), 3. Tema T6 (Det nödvändiga samtalet med rollspel), 4: Etikseminarium samt 5. Reflektionsgrupper (T5 och T6).

Kommentera gärna specifikt utöver ditt helhetsomdöme.

Professionell utveckling omfattar fem olika lärandeaktiviteter under kursen Klinisk medicin.

1. Mentorssamtal (T5 och T6), 2. Tema T5 (Patientnämnden samt olika agendor), 3. Tema T6 (Det nödvändiga samtalet med rollspel), 4: Etikseminarium samt 5. Reflektionsgrupper (T5 och T6).

Kommentera gärna specifikt utöver ditt helhetsomdöme.
Antal svar
Mycket dåligt0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 1 (14,3%)
 2 (28,6%)
Mycket bra4 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Professionell utveckling omfattar fem olika lärandeaktiviteter under kursen Klinisk medicin.

1. Mentorssamtal (T5 och T6), 2. Tema T5 (Patientnämnden samt olika agendor), 3. Tema T6 (Det nödvändiga samtalet med rollspel), 4: Etikseminarium samt 5. Reflektionsgrupper (T5 och T6).

Kommentera gärna specifikt utöver ditt helhetsomdöme.
4,40,817,8 %3,04,05,05,05,0

Jag har under PU-stimmans del av kursen utvecklad värdefulla verktyg för ett professionellt förhållningssätt (med ett professionellt förhållningssätt avses t.ex. att bemöta alla människor med respekt)

Jag har under PU-stimmans del av kursen utvecklad värdefulla verktyg för ett professionellt förhållningssätt (med ett professionellt förhållningssätt avses t.ex. att bemöta alla människor med respekt)Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad3 (42,9%)
I mycket hög grad4 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har under PU-stimmans del av kursen utvecklad värdefulla verktyg för ett professionellt förhållningssätt (med ett professionellt förhållningssätt avses t.ex. att bemöta alla människor med respekt)4,60,511,7 %4,04,05,05,05,0