2LK111 Reproduktion Kull 2 HT23

Antal respondenter: 84
Antal svar: 41
Svarsfrekvens: 48,81 %


 

På vilket sjukhus gick du moment "Reproduktion"?

På vilket sjukhus gick du moment "Reproduktion"?Antal svar
Danderyd sjukhus8 (19,5%)
Huddinge sjukhus14 (34,1%)
Solna sjukhus11 (26,8%)
Södersjukhuset8 (19,5%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
På vilket sjukhus gick du moment "Reproduktion"?2,51,041,7 %1,02,02,03,04,0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad2 (4,9%)
Delvis6 (14,6%)
I hög grad22 (53,7%)
I mycket hög grad10 (24,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.3,90,923,1 %1,04,04,04,05,0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis7 (17,1%)
I hög grad16 (39,0%)
I mycket hög grad16 (39,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.4,10,923,0 %1,04,04,05,05,0

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad2 (5,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis5 (12,5%)
I hög grad17 (42,5%)
I mycket hög grad16 (40,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa40 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.4,11,024,0 %1,04,04,05,05,0

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis7 (17,1%)
I hög grad16 (39,0%)
I mycket hög grad17 (41,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.4,20,819,4 %2,04,04,05,05,0

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad2 (4,9%)
Delvis5 (12,2%)
I hög grad14 (34,1%)
I mycket hög grad19 (46,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.4,21,023,9 %1,04,04,05,05,0

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad16 (39,0%)
I mycket hög grad21 (51,2%)
Vet ej3 (7,3%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.4,50,614,4 %2,04,05,05,05,0

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad3 (7,3%)
Delvis8 (19,5%)
I hög grad17 (41,5%)
I mycket hög grad13 (31,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. 4,00,922,8 %2,03,04,05,05,0

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis4 (9,8%)
I hög grad19 (46,3%)
I mycket hög grad15 (36,6%)
Vet ej1 (2,4%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. 4,20,921,5 %1,04,04,05,05,0

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,5%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (5,0%)
I hög grad9 (22,5%)
I mycket hög grad11 (27,5%)
Vet ej17 (42,5%)
Summa40 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.4,31,022,6 %1,04,04,05,05,0

Anser du att din arbetsinsats under moment Reproduktion motsvarade heltidsstudier?

Anser du att din arbetsinsats under moment Reproduktion motsvarade heltidsstudier?Antal svar
Nej, arbetsinsatsen var lägre än heltid.3 (7,3%)
Ja, den motsvarade heltid.27 (65,9%)
Nej, arbetsinsatsen var högre än heltid.11 (26,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Anser du att din arbetsinsats under moment Reproduktion motsvarade heltidsstudier?2,20,625,4 %1,02,02,03,03,0

Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis4 (9,8%)
I hög grad18 (43,9%)
I mycket hög grad17 (41,5%)
Vet ej1 (2,4%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,30,817,6 %2,04,04,05,05,0

Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.

Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (2,4%)
I hög grad9 (22,0%)
I mycket hög grad31 (75,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.4,70,510,6 %3,05,05,05,05,0

Seminarierna/praktisk övning/IPL var ett stöd för mitt lärande under moment Reproduktion Solna.

Seminarium Graviditetskomplikationer

Seminarium GraviditetskomplikationerAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (18,2%)
I hög grad4 (36,4%)
I mycket hög grad5 (45,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Graviditetskomplikationer4,30,818,4 %3,04,04,05,05,0

Seminarium Blandade fall

Seminarium Blandade fallAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad0 (0,0%)
I mycket hög grad9 (81,8%)
Vet ej1 (9,1%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blandade fall4,80,613,2 %3,05,05,05,05,0

TBL-seminarium Blödning under graviditet

TBL-seminarium Blödning under graviditetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad2 (18,2%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad2 (18,2%)
I mycket hög grad6 (54,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödning under graviditet4,11,229,8 %2,03,55,05,05,0

TBL-seminarium Blödningsrubbningar

TBL-seminarium BlödningsrubbningarAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis2 (18,2%)
I hög grad2 (18,2%)
I mycket hög grad6 (54,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödningsrubbningar4,21,125,8 %2,03,55,05,05,0

Seminarium Bäckenresistenser

Seminarium BäckenresistenserAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad4 (36,4%)
I mycket hög grad6 (54,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Bäckenresistenser4,50,715,4 %3,04,05,05,05,0

Praktisk övning

Praktisk övningAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad1 (9,1%)
I mycket hög grad7 (63,6%)
Vet ej2 (18,2%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Praktisk övning4,70,715,2 %3,05,05,05,05,0

IPL på KTC

IPL på KTCAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad2 (18,2%)
I mycket hög grad7 (63,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
IPL på KTC4,41,023,5 %2,04,05,05,05,0

Seminarierna/praktisk övning var ett stöd för mitt lärande under moment Reproduktion DS.

Seminarium Graviditetskomplikationer

Seminarium GraviditetskomplikationerAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad3 (37,5%)
I mycket hög grad5 (62,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Graviditetskomplikationer4,60,511,2 %4,04,05,05,05,0

Seminarium Blandade gynfall

Seminarium Blandade gynfallAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad2 (25,0%)
I mycket hög grad3 (37,5%)
Vet ej3 (37,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blandade gynfall4,60,511,9 %4,04,05,05,05,0

TBL-seminarium Blödning under graviditet

TBL-seminarium Blödning under graviditetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (12,5%)
I hög grad4 (50,0%)
I mycket hög grad3 (37,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödning under graviditet4,20,716,6 %3,04,04,05,05,0

TBL-seminarium Blödningsrubbningar

TBL-seminarium BlödningsrubbningarAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (12,5%)
I hög grad3 (37,5%)
I mycket hög grad4 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödningsrubbningar4,40,717,0 %3,04,04,55,05,0

Seminarium Bäckenresistenser

Seminarium BäckenresistenserAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (25,0%)
I hög grad3 (37,5%)
I mycket hög grad3 (37,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Bäckenresistenser4,10,820,2 %3,03,54,05,05,0

Praktisk övning

Praktisk övningAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Vet ej1 (14,3%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Praktisk övning4,30,818,8 %3,04,04,55,05,0

Seminarierna/praktisk övning var ett stöd för mitt lärande under moment Reproduktion Huddinge.

TBL-seminarium Blödning under graviditet

TBL-seminarium Blödning under graviditetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (7,1%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad4 (28,6%)
I mycket hög grad9 (64,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödning under graviditet4,50,919,0 %2,04,05,05,05,0

TBL-seminarium Blödningsrubbningar

TBL-seminarium BlödningsrubbningarAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (7,1%)
I hög grad4 (28,6%)
I mycket hög grad9 (64,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödningsrubbningar4,60,614,1 %3,04,05,05,05,0

Seminarium Bäckenresistenser

Seminarium BäckenresistenserAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (7,1%)
I hög grad4 (28,6%)
I mycket hög grad7 (50,0%)
Vet ej2 (14,3%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Bäckenresistenser4,50,715,0 %3,04,05,05,05,0

Seminarium Graviditetskomplikationer

Seminarium GraviditetskomplikationerAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad3 (21,4%)
I mycket hög grad10 (71,4%)
Vet ej1 (7,1%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Graviditetskomplikationer4,80,49,2 %4,05,05,05,05,0

Seminarium Blandade fall

Seminarium Blandade fallAntal svar
I mycket liten grad1 (7,1%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis5 (35,7%)
I hög grad4 (28,6%)
I mycket hög grad4 (28,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blandade fall3,71,130,7 %1,03,04,04,55,0

Praktisk övning

Praktisk övningAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad3 (21,4%)
I mycket hög grad10 (71,4%)
Vet ej1 (7,1%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Praktisk övning4,80,49,2 %4,05,05,05,05,0

Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Reproduktion SöS.

Seminarium Graviditetskomplikationer

Seminarium GraviditetskomplikationerAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (12,5%)
I hög grad1 (12,5%)
I mycket hög grad6 (75,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Graviditetskomplikationer4,60,716,1 %3,04,55,05,05,0

Seminarium Blandade fall

Seminarium Blandade fallAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (12,5%)
I hög grad2 (25,0%)
I mycket hög grad5 (62,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blandade fall4,50,816,8 %3,04,05,05,05,0

TBL-seminarium Blödning under graviditet

TBL-seminarium Blödning under graviditetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (12,5%)
Delvis2 (25,0%)
I hög grad3 (37,5%)
I mycket hög grad2 (25,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödning under graviditet3,81,027,6 %2,03,04,04,55,0

TBL-seminarium Blödningsrubbningar

TBL-seminarium BlödningsrubbningarAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (12,5%)
Delvis2 (25,0%)
I hög grad3 (37,5%)
I mycket hög grad2 (25,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödningsrubbningar3,81,027,6 %2,03,04,04,55,0

Seminarium Bäckenresistenser

Seminarium BäckenresistenserAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad3 (37,5%)
I mycket hög grad5 (62,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Bäckenresistenser4,60,511,2 %4,04,05,05,05,0

Seminarium Egna fall

Seminarium Egna fallAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis3 (37,5%)
I hög grad1 (12,5%)
I mycket hög grad2 (25,0%)
Vet ej2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Egna fall3,81,025,6 %3,03,03,54,55,0

 

Frågor om VFU

16. Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.

16. Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad5 (12,2%)
Delvis10 (24,4%)
I hög grad19 (46,3%)
I mycket hög grad6 (14,6%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
16. Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.3,61,027,2 %1,03,04,04,05,0

17. Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).

17. Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).Antal svar
I mycket liten grad3 (7,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis4 (9,8%)
I hög grad14 (34,1%)
I mycket hög grad20 (48,8%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
17. Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).4,21,126,8 %1,04,04,05,05,0

18. Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.

18. Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.Antal svar
I mycket liten grad2 (4,9%)
I liten grad5 (12,2%)
Delvis5 (12,2%)
I hög grad18 (43,9%)
I mycket hög grad11 (26,8%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
18. Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.3,81,130,2 %1,03,04,05,05,0

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål. Antal svar
Aldrig1 (2,4%)
Sällan2 (4,9%)
Ofta27 (65,9%)
Alltid11 (26,8%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål. 3,20,619,8 %1,03,03,04,04,0

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. Antal svar
Aldrig1 (2,4%)
Sällan3 (7,3%)
Ofta21 (51,2%)
Alltid16 (39,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 3,30,721,7 %1,03,03,04,04,0

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.Antal svar
Aldrig2 (4,9%)
Sällan4 (9,8%)
Ofta16 (39,0%)
Alltid19 (46,3%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.3,30,825,6 %1,03,03,04,04,0

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan2 (4,9%)
Ofta21 (51,2%)
Alltid18 (43,9%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. 3,40,617,3 %2,03,03,04,04,0

Har du haft möjlighet att självständigt utföra gynekologisk undersökning?

Har du haft möjlighet att självständigt utföra gynekologisk undersökning?Antal svar
Nej, inte alls0 (0,0%)
Ja, en till tre gånger6 (14,6%)
Ja, fyra till sex gånger11 (26,8%)
Ja, sju till tio gånger14 (34,1%)
Ja, fler än tio gånger10 (24,4%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Har du haft möjlighet att självständigt utföra gynekologisk undersökning?3,71,027,4 %2,03,04,04,05,0

Har du haft möjlighet att medverka vid en förlossning?

Har du haft möjlighet att medverka vid en förlossning?Antal svar
Nej, inte alls2 (4,9%)
Ja, en gång7 (17,1%)
Ja, två till tre gånger18 (43,9%)
Ja, fyra till fem gånger8 (19,5%)
Ja, fler än fem gånger6 (14,6%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Har du haft möjlighet att medverka vid en förlossning?3,21,133,0 %1,03,03,04,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Reproduktion Solna?

Mottagning för gynendokrinologi

Mottagning för gynendokrinologiAntal svar
1 Mycket dåliga1 (9,1%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
43 (27,3%)
5 Mycket bra3 (27,3%)
Vet ej3 (27,3%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mottagning för gynendokrinologi3,91,435,0 %1,03,54,05,05,0

Mottagning för ärftlig cancer

Mottagning för ärftlig cancerAntal svar
1 Mycket dåliga2 (18,2%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (18,2%)
5 Mycket bra2 (18,2%)
Vet ej5 (45,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mottagning för ärftlig cancer3,31,955,9 %1,02,54,04,55,0

Gynmottagning Danderyd sjukhus

Gynmottagning Danderyd sjukhusAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra4 (36,4%)
Vet ej5 (45,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynmottagning Danderyd sjukhus4,50,818,6 %3,04,55,05,05,0

Gynakuten Danderyd sjukhus

Gynakuten Danderyd sjukhusAntal svar
1 Mycket dåliga1 (9,1%)
21 (9,1%)
31 (9,1%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra7 (63,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynakuten Danderyd sjukhus4,11,435,3 %1,03,55,05,05,0

Capio gynmottagning

Capio gynmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej9 (81,8%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Capio gynmottagning3,50,720,2 %3,03,53,53,54,0

Capio abortmottagning

Capio abortmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga1 (9,1%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra6 (54,5%)
Vet ej3 (27,3%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Capio abortmottagning4,41,432,2 %1,04,55,05,05,0

Abortmottagning Huddinge

Abortmottagning HuddingeAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej10 (90,9%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Abortmottagning Huddinge4,00,0NaN %4,04,04,04,04,0

Livio Fertilitetscentrum

Livio FertilitetscentrumAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (18,2%)
5 Mycket bra5 (45,5%)
Vet ej4 (36,4%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Livio Fertilitetscentrum4,70,510,4 %4,04,55,05,05,0

Södertälje Sjukhus

Södertälje SjukhusAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (18,2%)
5 Mycket bra3 (27,3%)
Vet ej6 (54,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Södertälje Sjukhus4,60,511,9 %4,04,05,05,05,0

Norrtälje Sjukhus

Norrtälje SjukhusAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (9,1%)
Vet ej10 (90,9%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Norrtälje Sjukhus5,00,0NaN %5,05,05,05,05,0

Tema Gyncancer

Tema GyncancerAntal svar
1 Mycket dåliga1 (9,1%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra7 (63,6%)
Vet ej1 (9,1%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Tema Gyncancer4,31,331,1 %1,04,55,05,05,0

Forskningsmottagning Reproduktiv hälsa (WHO-center)

Forskningsmottagning Reproduktiv hälsa (WHO-center)Antal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (9,1%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej10 (90,9%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Forskningsmottagning Reproduktiv hälsa (WHO-center)2,00,0NaN %2,02,02,02,02,0

Octaviakliniken

OctaviaklinikenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej11 (100,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Octaviakliniken0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

CevitaCare GynStockholm

CevitaCare GynStockholmAntal svar
1 Mycket dåliga2 (18,2%)
21 (9,1%)
31 (9,1%)
44 (36,4%)
5 Mycket bra2 (18,2%)
Vet ej1 (9,1%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
CevitaCare GynStockholm3,31,545,3 %1,02,54,04,05,0

C-Medical gynmottagning

C-Medical gynmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra1 (9,1%)
Vet ej8 (72,7%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
C-Medical gynmottagning4,01,025,0 %3,03,54,04,55,0

KUM/Spec-MVC

KUM/Spec-MVCAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
43 (27,3%)
5 Mycket bra8 (72,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
KUM/Spec-MVC4,70,59,9 %4,04,55,05,05,0

Förlossning med läkare

Förlossning med läkareAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
43 (27,3%)
5 Mycket bra7 (63,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning med läkare4,50,715,1 %3,04,05,05,05,0

Förlossningsakutmottagning

FörlossningsakutmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga1 (9,1%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
46 (54,5%)
5 Mycket bra3 (27,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossningsakutmottagning3,91,129,1 %1,04,04,04,55,0

Antenatal med läkare

Antenatal med läkareAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (9,1%)
30 (0,0%)
45 (45,5%)
5 Mycket bra3 (27,3%)
Vet ej2 (18,2%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Antenatal med läkare4,10,922,6 %2,04,04,05,05,0

BB med läkare

BB med läkareAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
43 (27,3%)
5 Mycket bra3 (27,3%)
Vet ej4 (36,4%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB med läkare4,30,817,6 %3,04,04,05,05,0

Förlossning med barnmorska

Förlossning med barnmorskaAntal svar
1 Mycket dåliga1 (9,1%)
21 (9,1%)
32 (18,2%)
43 (27,3%)
5 Mycket bra4 (36,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning med barnmorska3,71,336,2 %1,03,04,05,05,0

Centrum för fostermedicin

Centrum för fostermedicinAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
33 (27,3%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra4 (36,4%)
Vet ej4 (36,4%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Centrum för fostermedicin4,11,125,8 %3,03,05,05,05,0

BMM Sundbyberg

BMM SundbybergAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra3 (27,3%)
Vet ej7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BMM Sundbyberg4,80,510,5 %4,04,55,05,05,0

BMM Mama Mia Kista

BMM Mama Mia KistaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (18,2%)
5 Mycket bra2 (18,2%)
Vet ej7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BMM Mama Mia Kista4,50,612,8 %4,04,04,55,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Reproduktion Huddinge?

Gynakut

GynakutAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (7,1%)
31 (7,1%)
45 (35,7%)
5 Mycket bra7 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynakut4,30,921,3 %2,04,04,55,05,0

Gyn-/Abortmottagning

Gyn-/AbortmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (7,1%)
34 (28,6%)
45 (35,7%)
5 Mycket bra4 (28,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gyn-/Abortmottagning3,90,924,6 %2,03,04,04,55,0

Kandidatmottagning

KandidatmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (7,1%)
30 (0,0%)
44 (28,6%)
5 Mycket bra8 (57,1%)
Vet ej1 (7,1%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kandidatmottagning4,50,919,7 %2,04,05,05,05,0

Operation

OperationAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (14,3%)
36 (42,9%)
43 (21,4%)
5 Mycket bra3 (21,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Operation3,51,029,1 %2,03,03,04,05,0

Gynavdelning

GynavdelningAntal svar
1 Mycket dåliga1 (7,1%)
21 (7,1%)
34 (28,6%)
43 (21,4%)
5 Mycket bra2 (14,3%)
Vet ej3 (21,4%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynavdelning3,41,235,9 %1,03,03,04,05,0

Reproduktionsmedicin

ReproduktionsmedicinAntal svar
1 Mycket dåliga1 (7,1%)
20 (0,0%)
32 (14,3%)
44 (28,6%)
5 Mycket bra7 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Reproduktionsmedicin4,11,228,2 %1,04,04,55,05,0

Centrum för fostermedicin

Centrum för fostermedicinAntal svar
1 Mycket dåliga1 (7,1%)
20 (0,0%)
33 (21,4%)
44 (28,6%)
5 Mycket bra6 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Centrum för fostermedicin4,01,229,4 %1,03,54,05,05,0

Förlossning barnmorska

Förlossning barnmorskaAntal svar
1 Mycket dåliga1 (7,1%)
20 (0,0%)
34 (28,6%)
46 (42,9%)
5 Mycket bra3 (21,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning barnmorska3,71,128,8 %1,03,04,04,05,0

Förlossning läkare

Förlossning läkareAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (7,1%)
48 (57,1%)
5 Mycket bra5 (35,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning läkare4,30,614,3 %3,04,04,05,05,0

Specialistmödravård

SpecialistmödravårdAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
33 (21,4%)
46 (42,9%)
5 Mycket bra5 (35,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Specialistmödravård4,10,818,6 %3,04,04,05,05,0

Barnmorskemottagning

BarnmorskemottagningAntal svar
1 Mycket dåliga1 (7,1%)
20 (0,0%)
31 (7,1%)
46 (42,9%)
5 Mycket bra6 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnmorskemottagning4,11,126,5 %1,04,04,05,05,0

Antenatalavdelningen

AntenatalavdelningenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
34 (28,6%)
43 (21,4%)
5 Mycket bra6 (42,9%)
Vet ej1 (7,1%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Antenatalavdelningen4,20,921,6 %3,03,04,05,05,0

BB

BBAntal svar
1 Mycket dåliga1 (7,1%)
22 (14,3%)
33 (21,4%)
42 (14,3%)
5 Mycket bra6 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB3,71,437,2 %1,03,04,05,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Reproduktion SöS?

Förlossning Barnmorska

Förlossning BarnmorskaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
1 (12,5%)
0 (0,0%)
5 (62,5%)
5 Mycket bra2 (25,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning Barnmorska4,00,923,1 %2,04,04,04,55,0

Förlossning Läkare

Förlossning LäkareAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (25,0%)
3 (37,5%)
5 Mycket bra2 (25,0%)
Vet ej1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning Läkare4,00,820,4 %3,03,54,04,55,0

Obstetriskt ultraljud

Obstetriskt ultraljudAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (25,0%)
2 (25,0%)
5 Mycket bra3 (37,5%)
Vet ej1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Obstetriskt ultraljud4,10,921,7 %3,03,54,05,05,0

Antenatalavdelning

AntenatalavdelningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
2 (25,0%)
5 Mycket bra2 (25,0%)
Vet ej2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Antenatalavdelning3,81,230,5 %2,03,54,04,55,0

Specialistmödravård

SpecialistmödravårdAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
1 (12,5%)
0 (0,0%)
3 (37,5%)
5 Mycket bra3 (37,5%)
Vet ej1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Specialistmödravård4,11,125,8 %2,04,04,05,05,0

Barnmorskemottagning BMM

Barnmorskemottagning BMMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
1 (12,5%)
0 (0,0%)
3 (37,5%)
5 Mycket bra3 (37,5%)
Vet ej1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnmorskemottagning BMM4,11,125,8 %2,04,04,05,05,0

BB/Snitt: rond

BB/Snitt: rondAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
1 (14,3%)
1 (14,3%)
2 (28,6%)
5 Mycket bra3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/Snitt: rond4,01,228,9 %2,03,54,05,05,0

BB/Snitt: sectio

BB/Snitt: sectioAntal svar
1 Mycket dåliga1 (12,5%)
0 (0,0%)
1 (12,5%)
2 (25,0%)
5 Mycket bra4 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/Snitt: sectio4,01,435,4 %1,03,54,55,05,0

BB/Snitt: bristningsmottagning, amningsmottagning

BB/Snitt: bristningsmottagning, amningsmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
5 Mycket bra4 (50,0%)
Vet ej2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/Snitt: bristningsmottagning, amningsmottagning4,50,818,6 %3,04,55,05,05,0

Avd 72: rond

Avd 72: rondAntal svar
1 Mycket dåliga1 (12,5%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
5 (62,5%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avd 72: rond3,21,235,8 %1,02,54,04,04,0

Gynoperation

GynoperationAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (14,3%)
3 (42,9%)
5 Mycket bra3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynoperation4,30,817,6 %3,04,04,05,05,0

Gynekologiskt ultraljud

Gynekologiskt ultraljudAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
1 (12,5%)
0 (0,0%)
3 (37,5%)
5 Mycket bra4 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynekologiskt ultraljud4,21,024,4 %2,04,04,55,05,0

Barnmorskemottagning: abortmottagning

Barnmorskemottagning: abortmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
5 Mycket bra5 (62,5%)
Vet ej1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnmorskemottagning: abortmottagning4,60,817,2 %3,04,55,05,05,0

Gynakuten

GynakutenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
2 (25,0%)
0 (0,0%)
1 (12,5%)
5 Mycket bra4 (50,0%)
Vet ej1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynakuten4,01,435,4 %2,03,05,05,05,0

Gynmottagningen

GynmottagningenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
3 (37,5%)
5 Mycket bra3 (37,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynmottagningen4,01,126,7 %2,03,54,05,05,0

KAMO Studentmottagning

KAMO StudentmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (25,0%)
0 (0,0%)
5 Mycket bra6 (75,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
KAMO Studentmottagning4,50,920,6 %3,04,05,05,05,0

Standariserad patient, gynundersökning på proffspatient

Standariserad patient, gynundersökning på proffspatientAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (12,5%)
0 (0,0%)
5 Mycket bra7 (87,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Standariserad patient, gynundersökning på proffspatient4,80,714,9 %3,05,05,05,05,0

Introduktion förlossningavdelning, förlossning av docka

Introduktion förlossningavdelning, förlossning av dockaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
2 (25,0%)
5 Mycket bra4 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Introduktion förlossningavdelning, förlossning av docka4,11,127,3 %2,03,54,55,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Reproduktion DS?

Förlossning barnmorska

Förlossning barnmorskaAntal svar
1 Mycket dåliga1 (12,5%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra7 (87,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning barnmorska4,51,431,4 %1,05,05,05,05,0

Förlossning läkare Danderyd

Förlossning läkare DanderydAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (12,5%)
5 Mycket bra5 (62,5%)
Vet ej2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning läkare Danderyd4,80,48,4 %4,05,05,05,05,0

Förlossning läkare BB Stockholm

Förlossning läkare BB StockholmAntal svar
1 Mycket dåliga1 (12,5%)
23 (37,5%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (12,5%)
Vet ej3 (37,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning läkare BB Stockholm2,41,563,2 %1,02,02,02,05,0

Ultraljudsbarnmorskorna

UltraljudsbarnmorskornaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (12,5%)
31 (12,5%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra6 (75,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ultraljudsbarnmorskorna4,41,227,1 %2,04,05,05,05,0

Mama Mia Danderyd

Mama Mia DanderydAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (12,5%)
31 (12,5%)
41 (12,5%)
5 Mycket bra4 (50,0%)
Vet ej1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mama Mia Danderyd4,11,229,3 %2,03,55,05,05,0

SMVC (Ob öppenvård plan 6)

SMVC (Ob öppenvård plan 6)Antal svar
1 Mycket dåliga1 (12,5%)
20 (0,0%)
32 (25,0%)
43 (37,5%)
5 Mycket bra2 (25,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
SMVC (Ob öppenvård plan 6)3,61,335,9 %1,03,04,04,55,0

Gynakut

GynakutAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (12,5%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra7 (87,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynakut4,80,714,9 %3,05,05,05,05,0

Planerad gyn-mottagning

Planerad gyn-mottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (12,5%)
42 (25,0%)
5 Mycket bra5 (62,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Planerad gyn-mottagning4,50,816,8 %3,04,05,05,05,0

Kandidatmottagning

KandidatmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (12,5%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra6 (75,0%)
Vet ej1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kandidatmottagning4,61,124,8 %2,05,05,05,05,0

Avd 14/gyn-op

Avd 14/gyn-opAntal svar
1 Mycket dåliga1 (12,5%)
20 (0,0%)
34 (50,0%)
41 (12,5%)
5 Mycket bra2 (25,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avd 14/gyn-op3,41,338,6 %1,03,03,04,55,0

Avd 16 (BB)

Avd 16 (BB)Antal svar
1 Mycket dåliga2 (25,0%)
21 (12,5%)
31 (12,5%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra2 (25,0%)
Vet ej2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avd 16 (BB)2,81,864,8 %1,01,52,54,05,0

Avd 17

Avd 17Antal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (12,5%)
32 (25,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra2 (25,0%)
Vet ej3 (37,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avd 173,61,337,3 %2,03,03,05,05,0

Snitt

SnittAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (12,5%)
31 (12,5%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra5 (62,5%)
Vet ej1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Snitt4,31,329,2 %2,04,05,05,05,0

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:

Ordinerar läkemedel

Ordinerar läkemedelAntal svar
I mycket liten grad22 (53,7%)
I liten grad8 (19,5%)
Delvis10 (24,4%)
I stor grad1 (2,4%)
I mycket stor grad0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ordinerar läkemedel1,80,952,2 %1,01,01,03,04,0

Ordinerar intravenös infusion

Ordinerar intravenös infusionAntal svar
I mycket liten grad25 (61,0%)
I liten grad8 (19,5%)
Delvis7 (17,1%)
I stor grad1 (2,4%)
I mycket stor grad0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ordinerar intravenös infusion1,60,953,6 %1,01,01,02,04,0

Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)

Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)Antal svar
I mycket liten grad28 (68,3%)
I liten grad4 (9,8%)
Delvis8 (19,5%)
I stor grad1 (2,4%)
I mycket stor grad0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)1,60,957,4 %1,01,01,02,04,0

Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska

Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterskaAntal svar
I mycket liten grad26 (63,4%)
I liten grad6 (14,6%)
Delvis7 (17,1%)
I stor grad2 (4,9%)
I mycket stor grad0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska1,60,957,7 %1,01,01,02,04,0

Vad är ditt samlade omdöme om moment Reproduktion?

Vad är ditt samlade omdöme om moment Reproduktion?Antal svar
Mycket dåligt0 (0,0%)
Dåligt0 (0,0%)
Varken bra eller dåligt3 (7,3%)
Bra10 (24,4%)
Mycket bra28 (68,3%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vad är ditt samlade omdöme om moment Reproduktion?4,60,613,6 %3,04,05,05,05,0