VT23_2LK058 Integrerad sluttentamen

Antal respondenter: 152
Antal svar: 26
Svarsfrekvens: 17,11 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad3 (11,5%)
i liten grad5 (19,2%)
delvis9 (34,6%)
i hög grad6 (23,1%)
i mycket hög grad3 (11,5%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.3,01,238,9 %1,02,03,04,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis8 (30,8%)
i hög grad12 (46,2%)
i mycket hög grad6 (23,1%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 3,90,719,0 %3,03,04,04,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad3 (11,5%)
i liten grad8 (30,8%)
delvis8 (30,8%)
i hög grad5 (19,2%)
i mycket hög grad2 (7,7%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 2,81,140,3 %1,02,03,03,55,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad3 (11,5%)
i liten grad8 (30,8%)
delvis9 (34,6%)
i hög grad4 (15,4%)
i mycket hög grad2 (7,7%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
2,81,140,0 %1,02,03,03,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad5 (19,2%)
i liten grad5 (19,2%)
delvis9 (34,6%)
i hög grad6 (23,1%)
i mycket hög grad1 (3,8%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
2,71,242,1 %1,02,03,03,55,0

Examinationens lärandemål framgick i början av kursen.

Examinationens lärandemål framgick i början av kursen.
Antal svar
i mycket liten grad3 (11,5%)
i liten grad8 (30,8%)
delvis5 (19,2%)
i hög grad7 (26,9%)
i mycket hög grad3 (11,5%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Examinationens lärandemål framgick i början av kursen.
3,01,242,2 %1,02,03,04,05,0

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under IST.

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under IST.Antal svar
I mycket liten grad4 (15,4%)
I liten grad5 (19,2%)
Delvis7 (26,9%)
I hög grad7 (26,9%)
I mycket hög grad2 (7,7%)
Vet ej1 (3,8%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under IST.2,91,241,9 %1,02,03,04,05,0

Examinationens innehåll var relevant i förhållande till min utbildning på läkarprogrammet.

Examinationens innehåll var relevant i förhållande till min utbildning på läkarprogrammet. Antal svar
I mycket liten grad2 (7,7%)
I liten grad4 (15,4%)
Delvis9 (34,6%)
I hög grad10 (38,5%)
I mycket hög grad1 (3,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Examinationens innehåll var relevant i förhållande till min utbildning på läkarprogrammet. 3,21,032,0 %1,03,03,04,05,0

Relevant kursinformation (inklusive schema), fanns tillgänglig minst två veckor före kursstart.

Relevant kursinformation (inklusive schema), fanns tillgänglig minst två veckor före kursstart.Antal svar
I mycket liten grad6 (23,1%)
I liten grad3 (11,5%)
Delvis7 (26,9%)
I hög grad5 (19,2%)
I mycket hög grad1 (3,8%)
Vet ej4 (15,4%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Relevant kursinformation (inklusive schema), fanns tillgänglig minst två veckor före kursstart.2,61,347,6 %1,01,53,03,55,0

Det var värdefullt att ta del av introduktionsföreläsningarna på kursens första dag- ange gärna exempel på önskade ämnesområden 

Det var värdefullt att ta del av introduktionsföreläsningarna på kursens första dag- ange gärna exempel på önskade ämnesområden Antal svar
I mycket liten grad6 (23,1%)
I liten grad7 (26,9%)
Delvis6 (23,1%)
I hög grad5 (19,2%)
I mycket hög grad1 (3,8%)
Vet ej1 (3,8%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det var värdefullt att ta del av introduktionsföreläsningarna på kursens första dag- ange gärna exempel på önskade ämnesområden 2,51,247,4 %1,02,02,03,05,0

Det är värdefullt att kunna träna på KTC inför tentamen.

Det är värdefullt att kunna träna på KTC inför tentamen.Antal svar
I mycket liten grad3 (11,5%)
I liten grad2 (7,7%)
Delvis3 (11,5%)
I hög grad8 (30,8%)
I mycket hög grad8 (30,8%)
Vet ej2 (7,7%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det är värdefullt att kunna träna på KTC inför tentamen.3,71,437,4 %1,03,04,05,05,0

Jag utnyttjade möjligheten att vara på KTC.

Jag utnyttjade möjligheten att vara på KTC.Antal svar
I mycket liten grad8 (30,8%)
I liten grad1 (3,8%)
Delvis8 (30,8%)
I hög grad6 (23,1%)
I mycket hög grad3 (11,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag utnyttjade möjligheten att vara på KTC.2,81,450,4 %1,01,03,04,05,0

Jag är nöjd med min förberedelse inför moment 1.

Jag är nöjd med min förberedelse inför moment 1.Antal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis10 (40,0%)
I hög grad10 (40,0%)
I mycket hög grad4 (16,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag är nöjd med min förberedelse inför moment 1.3,60,924,9 %1,03,04,04,05,0

Jag anser att de praktiska stationernas innehåll var relevant i förhållande till lärandemålen på Läkarprogrammet

Jag anser att de praktiska stationernas innehåll var relevant i förhållande till lärandemålen på LäkarprogrammetAntal svar
I mycket liten grad2 (8,0%)
I liten grad2 (8,0%)
Delvis9 (36,0%)
I hög grad6 (24,0%)
I mycket hög grad6 (24,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag anser att de praktiska stationernas innehåll var relevant i förhållande till lärandemålen på Läkarprogrammet3,51,234,3 %1,03,03,04,05,0

Den avsatta tiden var tillräcklig för att utföra uppgiften.

Den avsatta tiden var tillräcklig för att utföra uppgiften.Antal svar
I mycket liten grad6 (24,0%)
I liten grad5 (20,0%)
Delvis5 (20,0%)
I hög grad6 (24,0%)
I mycket hög grad3 (12,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den avsatta tiden var tillräcklig för att utföra uppgiften.2,81,449,4 %1,02,03,04,05,0

Upplägget av stationen var bra.

Upplägget av stationen var bra.Antal svar
I mycket liten grad2 (8,0%)
I liten grad7 (28,0%)
Delvis8 (32,0%)
I hög grad5 (20,0%)
I mycket hög grad2 (8,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Upplägget av stationen var bra.2,91,137,7 %1,02,03,04,05,0

Det är värdefullt att muntligt få berätta hur jag resonerat i min handläggning.

Det är värdefullt att muntligt få berätta hur jag resonerat i min handläggning.Antal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad2 (8,0%)
Delvis7 (28,0%)
I hög grad5 (20,0%)
I mycket hög grad10 (40,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det är värdefullt att muntligt få berätta hur jag resonerat i min handläggning.3,81,230,7 %1,03,04,05,05,0

Jag anser att de skriftliga stationernas innehåll var relevant i förhållande till lärandemålen på Läkarprogrammet. 

Jag anser att de skriftliga stationernas innehåll var relevant i förhållande till lärandemålen på Läkarprogrammet. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad3 (12,0%)
Delvis8 (32,0%)
I hög grad9 (36,0%)
I mycket hög grad4 (16,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag anser att de skriftliga stationernas innehåll var relevant i förhållande till lärandemålen på Läkarprogrammet. 3,60,925,9 %2,03,04,04,05,0

Jag förstod vad som förväntades av mig på de skriftliga stationerna.

Jag förstod vad som förväntades av mig på de skriftliga stationerna.Antal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad3 (12,0%)
Delvis6 (24,0%)
I hög grad10 (40,0%)
I mycket hög grad5 (20,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag förstod vad som förväntades av mig på de skriftliga stationerna.3,61,130,0 %1,03,04,04,05,0

Den avsatta tiden var tillräcklig för att utföra uppgiften.

Den avsatta tiden var tillräcklig för att utföra uppgiften.Antal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis3 (12,0%)
I hög grad9 (36,0%)
I mycket hög grad10 (40,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den avsatta tiden var tillräcklig för att utföra uppgiften.4,11,126,0 %1,04,04,05,05,0

Upplägget av de skriftliga stationerna var bra.

Upplägget av de skriftliga stationerna var bra.Antal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad3 (12,0%)
Delvis10 (40,0%)
I hög grad8 (32,0%)
I mycket hög grad3 (12,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Upplägget av de skriftliga stationerna var bra.3,41,029,6 %1,03,03,04,05,0

Moment 2, Lärandeaktivitet kring reflektion bidrog till min förståelse kring djup reflektion?

Moment 2, Lärandeaktivitet kring reflektion bidrog till min förståelse kring djup reflektion?Antal svar
I mycket liten grad3 (12,5%)
I liten grad4 (16,7%)
Delvis2 (8,3%)
I hög grad11 (45,8%)
I mycket hög grad2 (8,3%)
Vet ej2 (8,3%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Moment 2, Lärandeaktivitet kring reflektion bidrog till min förståelse kring djup reflektion?3,21,339,3 %1,02,04,04,05,0

Det var lätt att förstå vad som förväntades av mig när jag skrev min reflekterande text

Det var lätt att förstå vad som förväntades av mig när jag skrev min reflekterande textAntal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad2 (8,0%)
Delvis6 (24,0%)
I hög grad10 (40,0%)
I mycket hög grad6 (24,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det var lätt att förstå vad som förväntades av mig när jag skrev min reflekterande text3,71,128,5 %1,03,04,04,05,0

Det var värdefullt att ta sig tid att reflektera över en klinisk situation

Det var värdefullt att ta sig tid att reflektera över en klinisk situationAntal svar
I mycket liten grad2 (8,0%)
I liten grad3 (12,0%)
Delvis4 (16,0%)
I hög grad13 (52,0%)
I mycket hög grad3 (12,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det var värdefullt att ta sig tid att reflektera över en klinisk situation3,51,132,3 %1,03,04,04,05,0

Frågor som rör webbaserad undervisning

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.Antal svar
I mycket liten grad2 (8,0%)
I liten grad2 (8,0%)
Delvis11 (44,0%)
I hög grad8 (32,0%)
I mycket hög grad2 (8,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.3,21,031,2 %1,03,03,04,05,0

Informationen i Canvas var relevant för mina behov under kursen

Informationen i Canvas var relevant för mina behov under kursenAntal svar
I mycket liten grad2 (8,0%)
I liten grad5 (20,0%)
Delvis7 (28,0%)
I hög grad8 (32,0%)
I mycket hög grad2 (8,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Informationen i Canvas var relevant för mina behov under kursen3,11,135,7 %1,02,03,04,05,0

Studenternas förslag och synpunkter gällande webbaserad undervisning togs på allvar.

Studenternas förslag och synpunkter gällande webbaserad undervisning togs på allvar.Antal svar
I mycket liten grad2 (7,7%)
I liten grad4 (15,4%)
Delvis4 (15,4%)
I hög grad3 (11,5%)
I mycket hög grad2 (7,7%)
Vet ej11 (42,3%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Studenternas förslag och synpunkter gällande webbaserad undervisning togs på allvar.2,91,343,6 %1,02,03,04,05,0

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade undervisningen var lämplig.

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade undervisningen var lämplig.Antal svar
I mycket liten grad1 (3,8%)
I liten grad3 (11,5%)
Delvis11 (42,3%)
I hög grad7 (26,9%)
I mycket hög grad2 (7,7%)
Vet ej2 (7,7%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade undervisningen var lämplig.3,20,929,0 %1,03,03,04,05,0

Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad1 (3,8%)
I liten grad4 (15,4%)
Delvis7 (26,9%)
I hög grad8 (30,8%)
I mycket hög grad3 (11,5%)
Vet ej3 (11,5%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.3,31,132,0 %1,03,03,04,05,0

Det var värdefullt att konkretisera och formulera en handlingsplan?

Det var värdefullt att konkretisera och formulera en handlingsplan?Antal svar
I mycket liten grad5 (19,2%)
I liten grad3 (11,5%)
Delvis14 (53,8%)
I hög grad4 (15,4%)
I mycket hög grad0 (0,0%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det var värdefullt att konkretisera och formulera en handlingsplan?2,71,036,8 %1,02,03,03,04,0

Jag känner mig trygg i att formulera en handlingsplan framgent?

Jag känner mig trygg i att formulera en handlingsplan framgent?Antal svar
I mycket liten grad2 (7,7%)
I liten grad3 (11,5%)
Delvis15 (57,7%)
I hög grad5 (19,2%)
I mycket hög grad1 (3,8%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag känner mig trygg i att formulera en handlingsplan framgent?3,00,929,8 %1,03,03,03,05,0