2BM023 Mödrahälsovård och antikonception, HT23

Antal respondenter: 37
Antal svar: 27
Svarsfrekvens: 72,97 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (11,1%)
i hög grad10 (37,0%)
i mycket hög grad14 (51,9%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,40,715,7 %3,04,05,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (3,7%)
i hög grad13 (48,1%)
i mycket hög grad13 (48,1%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,40,613,0 %3,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis4 (14,8%)
i hög grad12 (44,4%)
i mycket hög grad11 (40,7%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,30,716,7 %3,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (3,7%)
delvis5 (18,5%)
i hög grad14 (51,9%)
i mycket hög grad7 (25,9%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,00,819,6 %2,04,04,04,55,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (3,7%)
delvis6 (22,2%)
i hög grad4 (14,8%)
i mycket hög grad16 (59,3%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,31,022,2 %2,03,55,05,05,0

Föreläsningen om HBTQ var relevant till kursens lärandemål.

Föreläsningen om HBTQ var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (3,7%)
delvis7 (25,9%)
i hög grad11 (40,7%)
i mycket hög grad8 (29,6%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om HBTQ var relevant till kursens lärandemål.4,00,921,5 %2,03,04,05,05,0

Föreläsningen om thyroidea, ICP och anemi var relevant till kursens lärandemål.

Föreläsningen om thyroidea, ICP och anemi var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (3,7%)
delvis1 (3,7%)
i hög grad7 (25,9%)
i mycket hög grad18 (66,7%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om thyroidea, ICP och anemi var relevant till kursens lärandemål.4,60,816,5 %2,04,05,05,05,0

Föreläsningen om diabetes var relevant till kursens lärandemål.

Föreläsningen om diabetes var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (3,8%)
i liten grad2 (7,7%)
delvis7 (26,9%)
i hög grad7 (26,9%)
i mycket hög grad9 (34,6%)
Summa26 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om diabetes var relevant till kursens lärandemål.3,81,129,7 %1,03,04,05,05,0

Föreläsningen om ojämlik vård och hälsa under graviditet var relevant till kursens lärandemål.

Föreläsningen om ojämlik vård och hälsa under graviditet var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad2 (8,3%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis10 (41,7%)
i hög grad9 (37,5%)
i mycket hög grad3 (12,5%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om ojämlik vård och hälsa under graviditet var relevant till kursens lärandemål.3,51,029,5 %1,03,03,54,05,0

Föreläsningen om antikonception var relevant till kursens lärandemål..

Föreläsningen om antikonception var relevant till kursens lärandemål..Antal svar
i mycket liten grad4 (14,8%)
i liten grad3 (11,1%)
delvis5 (18,5%)
i hög grad6 (22,2%)
i mycket hög grad9 (33,3%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om antikonception var relevant till kursens lärandemål..3,51,541,7 %1,02,54,05,05,0

Föreläsningen om jämställt föräldraskap var relevant till kursens lärandemål.

Föreläsningen om jämställt föräldraskap var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad3 (11,1%)
i liten grad2 (7,4%)
delvis1 (3,7%)
i hög grad14 (51,9%)
i mycket hög grad7 (25,9%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om jämställt föräldraskap var relevant till kursens lärandemål.3,71,333,6 %1,04,04,04,55,0

Föreläsningen om hypertoni och preeklampsi var relevant till kursens lärandemål.

Föreläsningen om hypertoni och preeklampsi var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (3,7%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (7,4%)
i hög grad5 (18,5%)
i mycket hög grad19 (70,4%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om hypertoni och preeklampsi var relevant till kursens lärandemål.4,50,920,7 %1,04,05,05,05,0

Seminariet om amning var relevant till kursens lärandemål.

Seminariet om amning var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (3,7%)
delvis4 (14,8%)
i hög grad10 (37,0%)
i mycket hög grad12 (44,4%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminariet om amning var relevant till kursens lärandemål.4,20,820,1 %2,04,04,05,05,0

Uppgiften i förlossnings- och föräldraförberedelse var relevant till kursens lärandemål.

Uppgiften i förlossnings- och föräldraförberedelse var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (3,7%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (11,1%)
i hög grad7 (25,9%)
i mycket hög grad16 (59,3%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Uppgiften i förlossnings- och föräldraförberedelse var relevant till kursens lärandemål.4,41,022,1 %1,04,05,05,05,0

Uppgiften i MI var relevant till kursens lärandemål.

Uppgiften i MI var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad3 (11,1%)
delvis6 (22,2%)
i hög grad10 (37,0%)
i mycket hög grad8 (29,6%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Uppgiften i MI var relevant till kursens lärandemål.3,91,025,7 %2,03,04,05,05,0

Grupparbetet i komplikationer gällande psykiska och sociala faktorer samt levnadsvanor under graviditet var relevant till kursens lärandemål.

Grupparbetet i komplikationer gällande psykiska och sociala faktorer samt levnadsvanor under graviditet var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis7 (25,9%)
i hög grad9 (33,3%)
i mycket hög grad11 (40,7%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Grupparbetet i komplikationer gällande psykiska och sociala faktorer samt levnadsvanor under graviditet var relevant till kursens lärandemål.4,10,819,7 %3,03,54,05,05,0

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (7,4%)
i hög grad4 (14,8%)
i mycket hög grad21 (77,8%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,70,612,9 %3,05,05,05,05,0

Jag hade relevanta arbetsuppgifter under mina placeringar.

Jag hade relevanta arbetsuppgifter under mina placeringar.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis4 (14,8%)
i hög grad8 (29,6%)
i mycket hög grad15 (55,6%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag hade relevanta arbetsuppgifter under mina placeringar.4,40,717,0 %3,04,05,05,05,0

Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.

Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (3,7%)
i liten grad1 (3,7%)
delvis2 (7,4%)
i hög grad12 (44,4%)
i mycket hög grad11 (40,7%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.4,11,023,8 %1,04,04,05,05,0

Under mina placeringar uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.

Under mina placeringar uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (3,7%)
delvis3 (11,1%)
i hög grad7 (25,9%)
i mycket hög grad16 (59,3%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under mina placeringar uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.4,40,819,1 %2,04,05,05,05,0

Vi studenter uppmuntrades att ta ansvar för vårt eget lärande.

Vi studenter uppmuntrades att ta ansvar för vårt eget lärande.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (7,4%)
i hög grad10 (37,0%)
i mycket hög grad15 (55,6%)
Summa27 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vi studenter uppmuntrades att ta ansvar för vårt eget lärande.4,50,614,3 %3,04,05,05,05,0