HT23 Ledarskap och lärande i psykiatrisk verksamhet 2PV010

Antal respondenter: 21
Antal svar: 8
Svarsfrekvens: 38,10 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (12,5%)
delvis2 (25,0%)
i hög grad5 (62,5%)
i mycket hög grad0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.3,50,821,6 %2,03,04,04,04,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (12,5%)
i hög grad6 (75,0%)
i mycket hög grad1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,00,513,4 %3,04,04,04,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (12,5%)
delvis1 (12,5%)
i hög grad6 (75,0%)
i mycket hög grad0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 3,60,720,5 %2,03,54,04,04,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (12,5%)
delvis2 (25,0%)
i hög grad3 (37,5%)
i mycket hög grad2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
3,81,027,6 %2,03,04,04,55,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad1 (12,5%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (12,5%)
i hög grad3 (37,5%)
i mycket hög grad3 (37,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
3,91,435,0 %1,03,54,05,05,0

Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande.

Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (25,0%)
i hög grad4 (50,0%)
i mycket hög grad2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens upplägg och arbetsformer/läraktiviteter har varit ett stöd i mitt lärande.4,00,818,9 %3,03,54,04,55,0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad2 (25,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad5 (62,5%)
i mycket hög grad1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.3,61,129,3 %2,03,04,04,05,0