HT23 T1 (C) Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap 1SJ010 SJ01D

Antal respondenter: 130
Antal svar: 74
Svarsfrekvens: 56,92 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad1 (1,4%)
i liten grad3 (4,1%)
delvis10 (13,5%)
i hög grad37 (50,0%)
i mycket hög grad23 (31,1%)
Summa74 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,10,921,2 %1,04,04,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad2 (2,7%)
i liten grad2 (2,7%)
delvis6 (8,1%)
i hög grad32 (43,2%)
i mycket hög grad32 (43,2%)
Summa74 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,20,921,6 %1,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad1 (1,4%)
i liten grad3 (4,1%)
delvis14 (18,9%)
i hög grad29 (39,2%)
i mycket hög grad27 (36,5%)
Summa74 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,10,922,7 %1,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad3 (4,1%)
i liten grad2 (2,7%)
delvis8 (10,8%)
i hög grad37 (50,0%)
i mycket hög grad24 (32,4%)
Summa74 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,01,023,7 %1,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad1 (1,4%)
i liten grad4 (5,4%)
delvis5 (6,8%)
i hög grad28 (37,8%)
i mycket hög grad36 (48,6%)
Summa74 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,30,921,3 %1,04,04,05,05,0

Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande).

Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande).Antal svar
i mycket liten grad3 (4,1%)
i liten grad2 (2,7%)
delvis16 (21,6%)
i hög grad25 (33,8%)
i mycket hög grad28 (37,8%)
Summa74 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den psykosociala studiemiljön under kursen var bra (psykosocial studiemiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering under teoretisk eller verksamhetsförlagt lärande).4,01,026,1 %1,03,04,05,05,0

Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel.

Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (1,4%)
delvis11 (15,1%)
i hög grad38 (52,1%)
i mycket hög grad23 (31,5%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Undervisningen utgick från och använde autentiska exempel.4,10,717,2 %2,04,04,05,05,0

Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap.

Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad2 (2,7%)
delvis12 (16,2%)
i hög grad28 (37,8%)
i mycket hög grad32 (43,2%)
Summa74 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap.4,20,819,3 %2,04,04,05,05,0

Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande.

Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad3 (4,1%)
delvis22 (29,7%)
i hög grad24 (32,4%)
i mycket hög grad25 (33,8%)
Summa74 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens pedagogiska upplägg har stimulerat mitt lärande.4,00,922,7 %2,03,04,05,05,0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs.Antal svar
i mycket liten grad1 (1,4%)
i liten grad8 (10,8%)
delvis17 (23,0%)
i hög grad19 (25,7%)
i mycket hög grad29 (39,2%)
Summa74 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara denna kurs.3,91,127,8 %1,03,04,05,05,0

Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.

Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad3 (4,1%)
delvis11 (14,9%)
i hög grad32 (43,2%)
i mycket hög grad28 (37,8%)
Summa74 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.4,10,819,8 %2,04,04,05,05,0

Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt.

Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt.Antal svar
i mycket liten grad1 (1,4%)
i liten grad1 (1,4%)
delvis5 (6,8%)
i hög grad21 (28,8%)
i mycket hög grad45 (61,6%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen ökade min förståelse för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt.4,50,817,9 %1,04,05,05,05,0

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad5 (6,8%)
delvis10 (13,5%)
i hög grad26 (35,1%)
i mycket hög grad33 (44,6%)
Summa74 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.4,20,921,8 %2,04,04,05,05,0

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad3 (4,1%)
delvis22 (29,7%)
i hög grad27 (36,5%)
i mycket hög grad22 (29,7%)
Summa74 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.3,90,922,3 %2,03,04,05,05,0