2LK111 Utveckling Kull 2 VT23

Antal respondenter: 80
Antal svar: 73
Svarsfrekvens: 91,25 %


 

På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"?

På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"?Antal svar
Huddinge sjukhus25 (34,2%)
Solna sjukhus23 (31,5%)
Södersjukhuset25 (34,2%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
På vilket sjukhus gick du moment "Utveckling"?2,00,841,7 %1,01,02,03,03,0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.Antal svar
I mycket liten grad2 (2,7%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis13 (17,8%)
I hög grad38 (52,1%)
I mycket hög grad20 (27,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.4,00,821,0 %1,04,04,05,05,0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.Antal svar
I mycket liten grad1 (1,4%)
I liten grad4 (5,5%)
Delvis11 (15,1%)
I hög grad37 (50,7%)
I mycket hög grad19 (26,0%)
Vet ej1 (1,4%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.4,00,922,2 %1,04,04,05,05,0

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad5 (6,8%)
Delvis12 (16,4%)
I hög grad34 (46,6%)
I mycket hög grad22 (30,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.4,00,921,7 %2,04,04,05,05,0

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad2 (2,7%)
I liten grad3 (4,1%)
Delvis15 (20,5%)
I hög grad33 (45,2%)
I mycket hög grad20 (27,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.3,90,924,2 %1,03,04,05,05,0

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.Antal svar
I mycket liten grad4 (5,5%)
I liten grad4 (5,5%)
Delvis6 (8,2%)
I hög grad27 (37,0%)
I mycket hög grad32 (43,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.4,11,127,3 %1,04,04,05,05,0

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad2 (2,7%)
Delvis3 (4,1%)
I hög grad32 (43,8%)
I mycket hög grad34 (46,6%)
Vet ej2 (2,7%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.4,40,716,1 %2,04,04,05,05,0

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. Antal svar
I mycket liten grad2 (2,7%)
I liten grad1 (1,4%)
Delvis12 (16,4%)
I hög grad28 (38,4%)
I mycket hög grad30 (41,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. 4,10,922,5 %1,04,04,05,05,0

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. Antal svar
I mycket liten grad2 (2,7%)
I liten grad7 (9,6%)
Delvis12 (16,4%)
I hög grad26 (35,6%)
I mycket hög grad25 (34,2%)
Vet ej1 (1,4%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. 3,91,127,6 %1,03,04,05,05,0

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad1 (1,4%)
I liten grad1 (1,4%)
Delvis8 (11,0%)
I hög grad23 (31,5%)
I mycket hög grad20 (27,4%)
Vet ej20 (27,4%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.4,10,921,2 %1,04,04,05,05,0

Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier?

Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier?Antal svar
Nej, arbetsinsatsen var lägre än heltid.3 (4,1%)
Ja, den motsvarade heltid.51 (69,9%)
Nej, arbetsinsatsen var högre än heltid.19 (26,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Anser du att din arbetsinsats under momentet utveckling motsvarade heltidsstudier?2,20,522,8 %1,02,02,03,03,0

Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad2 (2,7%)
I liten grad2 (2,7%)
Delvis8 (11,0%)
I hög grad35 (47,9%)
I mycket hög grad21 (28,8%)
Vet ej5 (6,8%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,00,922,4 %1,04,04,05,05,0

Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.

Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (2,7%)
I hög grad13 (17,8%)
I mycket hög grad58 (79,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.4,80,510,2 %3,05,05,05,05,0

Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling Huddinge?

Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn

Barnparaden - undersökningsteknik på friska barnAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (4,0%)
I hög grad5 (20,0%)
I mycket hög grad19 (76,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn4,70,511,5 %3,05,05,05,05,0

BUP

BUPAntal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis5 (20,0%)
I hög grad7 (28,0%)
I mycket hög grad11 (44,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUP4,01,127,2 %1,03,04,05,05,0

Allergi

AllergiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad2 (8,0%)
Delvis2 (8,0%)
I hög grad12 (48,0%)
I mycket hög grad9 (36,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Allergi4,10,921,4 %2,04,04,05,05,0

Neurologi

NeurologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis2 (8,0%)
I hög grad13 (52,0%)
I mycket hög grad9 (36,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neurologi4,20,818,2 %2,04,04,05,05,0

Endokrin/Tillväxt

Endokrin/TillväxtAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis1 (4,0%)
I hög grad5 (20,0%)
I mycket hög grad17 (68,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Endokrin/Tillväxt4,60,816,9 %2,04,05,05,05,0

Gastrologi

GastrologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis3 (12,0%)
I hög grad10 (40,0%)
I mycket hög grad11 (44,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gastrologi4,20,819,6 %2,04,04,05,05,0

Neonatologi

NeonatologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis3 (12,0%)
I hög grad8 (32,0%)
I mycket hög grad13 (52,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neonatologi4,30,919,7 %2,04,05,05,05,0

Diabetes

DiabetesAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis2 (8,0%)
I hög grad10 (40,0%)
I mycket hög grad12 (48,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Diabetes4,30,818,6 %2,04,04,05,05,0

Allmän och akut pediatrik

Allmän och akut pediatrik Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad6 (24,0%)
I mycket hög grad19 (76,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Allmän och akut pediatrik 4,80,49,2 %4,05,05,05,05,0

Bedömning och åtgärd

Bedömning och åtgärdAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis2 (8,0%)
I hög grad8 (32,0%)
I mycket hög grad12 (48,0%)
Vet ej2 (8,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Bedömning och åtgärd4,30,819,1 %2,04,05,05,05,0

Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling SöS?

Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn

Barnparaden- undersökningsteknik på friska barnAntal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad1 (4,0%)
Delvis1 (4,0%)
I hög grad9 (36,0%)
I mycket hög grad13 (52,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnparaden- undersökningsteknik på friska barn4,31,023,9 %1,04,05,05,05,0

BUP

BUPAntal svar
I mycket liten grad1 (4,0%)
I liten grad3 (12,0%)
Delvis3 (12,0%)
I hög grad12 (48,0%)
I mycket hög grad5 (20,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUP3,71,129,2 %1,03,04,04,05,0

Infektion

InfektionAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (8,0%)
I hög grad9 (36,0%)
I mycket hög grad12 (48,0%)
Vet ej2 (8,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Infektion4,40,714,9 %3,04,05,05,05,0

Neurologi

NeurologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (8,0%)
I hög grad8 (32,0%)
I mycket hög grad14 (56,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neurologi4,50,714,7 %3,04,05,05,05,0

Hematologi/Endokrin/Reuma

Hematologi/Endokrin/ReumaAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad2 (8,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad10 (40,0%)
I mycket hög grad10 (40,0%)
Vet ej3 (12,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Hematologi/Endokrin/Reuma4,30,920,7 %2,04,04,05,05,0

Neonatologi

NeonatologiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (4,0%)
I hög grad9 (36,0%)
I mycket hög grad14 (56,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neonatologi4,50,613,0 %3,04,05,05,05,0

Astma/Allergi

Astma/AllergiAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (8,0%)
I hög grad12 (48,0%)
I mycket hög grad10 (40,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Astma/Allergi4,30,614,7 %3,04,04,05,05,0

Gastro

GastroAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (4,0%)
I hög grad10 (40,0%)
I mycket hög grad13 (52,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gastro4,50,613,1 %3,04,05,05,05,0

Samlingseminarium

SamlingseminariumAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad1 (4,0%)
I mycket hög grad1 (4,0%)
Vet ej23 (92,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Samlingseminarium4,50,715,7 %4,04,54,54,55,0

Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Utveckling Solna?

Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn

Barnparaden - undersökningsteknik på friska barnAntal svar
I mycket liten grad1 (4,3%)
I liten grad1 (4,3%)
Delvis5 (21,7%)
I hög grad7 (30,4%)
I mycket hög grad9 (39,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnparaden - undersökningsteknik på friska barn4,01,128,0 %1,03,04,05,05,0

BUP

BUPAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,3%)
Delvis4 (17,4%)
I hög grad9 (39,1%)
I mycket hög grad9 (39,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUP4,10,921,0 %2,04,04,05,05,0

Neurologi

NeurologiAntal svar
I mycket liten grad2 (8,7%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (4,3%)
I hög grad11 (47,8%)
I mycket hög grad9 (39,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neurologi4,11,127,5 %1,04,04,05,05,0

Akut / Allmänpediatrik

Akut / AllmänpediatrikAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (4,3%)
I hög grad9 (39,1%)
I mycket hög grad12 (52,2%)
Vet ej1 (4,3%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Akut / Allmänpediatrik4,50,613,3 %3,04,05,05,05,0

Akut allmänpediatrik med inriktning infektion

Akut allmänpediatrik med inriktning infektionAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (4,5%)
Delvis1 (4,5%)
I hög grad7 (31,8%)
I mycket hög grad11 (50,0%)
Vet ej2 (9,1%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Akut allmänpediatrik med inriktning infektion4,40,818,7 %2,04,05,05,05,0

Neonatologi

NeonatologiAntal svar
I mycket liten grad1 (4,3%)
I liten grad1 (4,3%)
Delvis4 (17,4%)
I hög grad5 (21,7%)
I mycket hög grad10 (43,5%)
Vet ej2 (8,7%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neonatologi4,01,228,7 %1,03,04,05,05,0

Astma/Allergi

Astma/AllergiAntal svar
I mycket liten grad2 (9,1%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (9,1%)
I hög grad10 (45,5%)
I mycket hög grad7 (31,8%)
Vet ej1 (4,5%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Astma/Allergi4,01,229,4 %1,04,04,05,05,0

Endokrin

EndokrinAntal svar
I mycket liten grad1 (4,5%)
I liten grad1 (4,5%)
Delvis5 (22,7%)
I hög grad6 (27,3%)
I mycket hög grad6 (27,3%)
Vet ej3 (13,6%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Endokrin3,81,129,9 %1,03,04,05,05,0

Diabetes

DiabetesAntal svar
I mycket liten grad1 (4,5%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (9,1%)
I hög grad9 (40,9%)
I mycket hög grad7 (31,8%)
Vet ej3 (13,6%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Diabetes4,11,024,2 %1,04,04,05,05,0

Gastroenterologi

GastroenterologiAntal svar
I mycket liten grad2 (9,1%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad7 (31,8%)
I mycket hög grad13 (59,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gastroenterologi4,31,227,1 %1,04,05,05,05,0

 

Frågor om VFU

Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.

Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.Antal svar
I mycket liten grad4 (5,5%)
I liten grad3 (4,1%)
Delvis15 (20,5%)
I hög grad30 (41,1%)
I mycket hög grad21 (28,8%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.3,81,127,8 %1,03,04,05,05,0

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).Antal svar
I mycket liten grad1 (1,4%)
I liten grad3 (4,1%)
Delvis5 (6,8%)
I hög grad34 (46,6%)
I mycket hög grad30 (41,1%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).4,20,920,2 %1,04,04,05,05,0

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad6 (8,2%)
Delvis22 (30,1%)
I hög grad27 (37,0%)
I mycket hög grad18 (24,7%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.3,80,924,2 %2,03,04,04,05,0

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan5 (6,8%)
Ofta45 (61,6%)
Alltid23 (31,5%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål. 3,20,617,6 %2,03,03,04,04,0

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan3 (4,2%)
Ofta47 (65,3%)
Alltid22 (30,6%)
Summa72 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 3,30,516,3 %2,03,03,04,04,0

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan12 (16,4%)
Ofta37 (50,7%)
Alltid24 (32,9%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.3,20,721,7 %2,03,03,04,04,0

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan9 (12,3%)
Ofta35 (47,9%)
Alltid29 (39,7%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. 3,30,720,5 %2,03,03,04,04,0

Har du haft möjlighet att självständigt utföra pediatrisk undersökning?

Har du haft möjlighet att självständigt utföra pediatrisk undersökning?Antal svar
Nej, inte alls0 (0,0%)
Ja, en till tre gånger4 (5,5%)
Ja, fyra till sex gånger15 (20,5%)
Ja, sju till tio gånger14 (19,2%)
Ja, fler än tio gånger40 (54,8%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Har du haft möjlighet att självständigt utföra pediatrisk undersökning?4,21,022,8 %2,03,05,05,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Utveckling SöS?

Avdelning 74

Avdelning 74Antal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (4,0%)
32 (8,0%)
49 (36,0%)
5 Mycket bra13 (52,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avdelning 744,40,818,6 %2,04,05,05,05,0

Avdelning 64

Avdelning 64Antal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
33 (12,0%)
48 (32,0%)
5 Mycket bra13 (52,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avdelning 644,40,716,2 %3,04,05,05,05,0

Barnakuten

BarnakutenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (4,0%)
47 (28,0%)
5 Mycket bra17 (68,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnakuten4,60,612,3 %3,04,05,05,05,0

BB/ Mottagningen

BB/ MottagningenAntal svar
1 Mycket dåliga1 (4,0%)
22 (8,0%)
33 (12,0%)
47 (28,0%)
5 Mycket bra11 (44,0%)
Vet ej1 (4,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/ Mottagningen4,01,228,7 %1,03,54,05,05,0

Barnkirurgi

BarnkirurgiAntal svar
1 Mycket dåliga1 (4,0%)
21 (4,0%)
33 (12,0%)
410 (40,0%)
5 Mycket bra7 (28,0%)
Vet ej3 (12,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnkirurgi4,01,026,4 %1,04,04,05,05,0

BUMM Farsta

BUMM FarstaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (9,1%)
41 (4,5%)
5 Mycket bra2 (9,1%)
Vet ej17 (77,3%)
Summa22 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Farsta4,01,025,0 %3,03,04,05,05,0

BUMM Nacka

BUMM NackaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra3 (14,3%)
Vet ej18 (85,7%)
Summa21 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Nacka5,00,00,0 %5,05,05,05,05,0

BUMM Handen

BUMM HandenAntal svar
1 Mycket dåliga1 (4,8%)
21 (4,8%)
31 (4,8%)
41 (4,8%)
5 Mycket bra2 (9,5%)
Vet ej15 (71,4%)
Summa21 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Handen3,31,649,0 %1,02,53,54,55,0

Idun Barnklinik

Idun BarnklinikAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (4,8%)
Vet ej20 (95,2%)
Summa21 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Idun Barnklinik5,00,0NaN %5,05,05,05,05,0

Alva Sickla

Alva SicklaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (5,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej19 (95,0%)
Summa20 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Alva Sickla4,00,0NaN %4,04,04,04,04,0

BUMM Globen

BUMM GlobenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej20 (100,0%)
Summa20 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Globen0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Pr Vård

Pr VårdAntal svar
1 Mycket dåliga1 (5,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej19 (95,0%)
Summa20 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Pr Vård1,00,0NaN %1,01,01,01,01,0

Alva Medborgarplatsen

Alva MedborgarplatsenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (5,0%)
Vet ej19 (95,0%)
Summa20 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Alva Medborgarplatsen5,00,0NaN %5,05,05,05,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Utveckling Huddinge?

KTC

KTCAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra25 (100,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
KTC5,00,00,0 %5,05,05,05,05,0

Barnakuten

BarnakutenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (8,0%)
5 Mycket bra23 (92,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnakuten4,90,35,6 %4,05,05,05,05,0

BB/Neo

BB/NeoAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (4,0%)
31 (4,0%)
45 (20,0%)
5 Mycket bra18 (72,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/Neo4,60,816,6 %2,04,05,05,05,0

Barnkirurgi

BarnkirurgiAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
23 (12,0%)
32 (8,0%)
46 (24,0%)
5 Mycket bra14 (56,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnkirurgi4,21,124,8 %2,04,05,05,05,0

BUA

BUAAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
35 (20,0%)
45 (20,0%)
5 Mycket bra15 (60,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa25 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUA4,40,818,6 %3,04,05,05,05,0

BUMM Södertälje

BUMM SödertäljeAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (12,5%)
5 Mycket bra4 (25,0%)
Vet ej10 (62,5%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Södertälje4,70,511,1 %4,04,55,05,05,0

BUMM Liljeholmen

BUMM LiljeholmenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
43 (20,0%)
5 Mycket bra3 (20,0%)
Vet ej9 (60,0%)
Summa15 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Liljeholmen4,50,512,2 %4,04,04,55,05,0

Prima Bromma

Prima BrommaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (7,7%)
Vet ej12 (92,3%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Prima Bromma5,00,0NaN %5,05,05,05,05,0

BUMM Skärholmen

BUMM SkärholmenAntal svar
1 Mycket dåliga1 (8,3%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (8,3%)
Vet ej10 (83,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Skärholmen3,02,894,3 %1,03,03,03,05,0

BUMM Globen

BUMM GlobenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (8,3%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej11 (91,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Globen4,00,0NaN %4,04,04,04,04,0

Idun Barnklinik

Idun BarnklinikAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (8,3%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej11 (91,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Idun Barnklinik3,00,0NaN %3,03,03,03,03,0

PR Vård Södermalm

PR Vård SödermalmAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (7,7%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej12 (92,3%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
PR Vård Södermalm2,00,0NaN %2,02,02,02,02,0

BUMM Huddinge

BUMM HuddingeAntal svar
1 Mycket dåliga1 (8,3%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (8,3%)
5 Mycket bra1 (8,3%)
Vet ej9 (75,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Huddinge3,32,162,4 %1,02,54,04,55,0

BUMM Högdalen

BUMM HögdalenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (7,1%)
41 (7,1%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej12 (85,7%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Högdalen3,50,720,2 %3,03,53,53,54,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Utveckling Solna?

Barnkirurgi

BarnkirurgiAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
33 (13,0%)
47 (30,4%)
5 Mycket bra12 (52,2%)
Vet ej1 (4,3%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnkirurgi4,40,716,7 %3,04,05,05,05,0

BB Solna

BB SolnaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (9,5%)
42 (9,5%)
5 Mycket bra9 (42,9%)
Vet ej8 (38,1%)
Summa21 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB Solna4,50,817,1 %3,04,05,05,05,0

BB Danderyd

BB DanderydAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (5,0%)
44 (20,0%)
5 Mycket bra6 (30,0%)
Vet ej9 (45,0%)
Summa20 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB Danderyd4,50,715,4 %3,04,05,05,05,0

Akuten KUM

Akuten KUMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (8,7%)
5 Mycket bra21 (91,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Akuten KUM4,90,35,9 %4,05,05,05,05,0

P9 Infektion

P9 InfektionAntal svar
1 Mycket dåliga1 (4,3%)
21 (4,3%)
33 (13,0%)
43 (13,0%)
5 Mycket bra4 (17,4%)
Vet ej11 (47,8%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
P9 Infektion3,71,335,5 %1,03,04,05,05,0

Endokrin

EndokrinAntal svar
1 Mycket dåliga1 (4,3%)
24 (17,4%)
37 (30,4%)
46 (26,1%)
5 Mycket bra5 (21,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Endokrin3,41,233,8 %1,03,03,04,05,0

HLR

HLRAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
34 (17,4%)
47 (30,4%)
5 Mycket bra12 (52,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
HLR4,30,817,8 %3,04,05,05,05,0

IPL

IPLAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (4,3%)
31 (4,3%)
48 (34,8%)
5 Mycket bra13 (56,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
IPL4,40,817,8 %2,04,05,05,05,0

Neuro

NeuroAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (8,7%)
32 (8,7%)
43 (13,0%)
5 Mycket bra4 (17,4%)
Vet ej12 (52,2%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Neuro3,81,230,6 %2,03,04,05,05,0

BUMM Sollentuna

BUMM SollentunaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (4,3%)
41 (4,3%)
5 Mycket bra5 (21,7%)
Vet ej16 (69,6%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Sollentuna4,60,817,2 %3,04,55,05,05,0

BUMM Järva

BUMM JärvaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (9,5%)
31 (4,8%)
41 (4,8%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej17 (81,0%)
Summa21 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BUMM Järva2,81,034,8 %2,02,02,53,54,0

BarnCentrum Solna BUMM

BarnCentrum Solna BUMMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (4,8%)
30 (0,0%)
41 (4,8%)
5 Mycket bra1 (4,8%)
Vet ej18 (85,7%)
Summa21 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BarnCentrum Solna BUMM3,71,541,7 %2,03,04,04,55,0

BarnCentrum Sollentuna (Rotebro) BUMM

BarnCentrum Sollentuna (Rotebro) BUMMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (9,5%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej19 (90,5%)
Summa21 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BarnCentrum Sollentuna (Rotebro) BUMM4,00,00,0 %4,04,04,04,04,0

Kista BUMM

Kista BUMMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (4,8%)
31 (4,8%)
41 (4,8%)
5 Mycket bra1 (4,8%)
Vet ej17 (81,0%)
Summa21 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kista BUMM3,51,336,9 %2,02,53,54,55,0

Täby BUMM

Täby BUMMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (4,8%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej20 (95,2%)
Summa21 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Täby BUMM4,00,0NaN %4,04,04,04,04,0

Vallentuna BUMM

Vallentuna BUMMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej21 (100,0%)
Summa21 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vallentuna BUMM0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Idun Barnklinik

Idun BarnklinikAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (4,8%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (4,8%)
Vet ej19 (90,5%)
Summa21 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Idun Barnklinik4,01,435,4 %3,04,04,04,05,0

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:

Ordinerar läkemedel

Ordinerar läkemedelAntal svar
I mycket liten grad21 (28,8%)
I liten grad16 (21,9%)
Delvis20 (27,4%)
I stor grad10 (13,7%)
I mycket stor grad6 (8,2%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ordinerar läkemedel2,51,350,7 %1,01,02,03,05,0

Ordinerar intravenös infusion

Ordinerar intravenös infusionAntal svar
I mycket liten grad34 (47,2%)
I liten grad13 (18,1%)
Delvis11 (15,3%)
I stor grad10 (13,9%)
I mycket stor grad4 (5,6%)
Summa72 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ordinerar intravenös infusion2,11,361,1 %1,01,02,03,05,0

Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)

Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)Antal svar
I mycket liten grad27 (37,0%)
I liten grad16 (21,9%)
Delvis13 (17,8%)
I stor grad10 (13,7%)
I mycket stor grad7 (9,6%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)2,41,457,4 %1,01,02,03,05,0

Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska

Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterskaAntal svar
I mycket liten grad25 (34,2%)
I liten grad11 (15,1%)
Delvis20 (27,4%)
I stor grad10 (13,7%)
I mycket stor grad7 (9,6%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska2,51,353,9 %1,01,03,03,05,0

Vad är ditt samlade omdöme om moment Utveckling?

Vad är ditt samlade omdöme om moment Utveckling?Antal svar
Mycket dåligt0 (0,0%)
Dåligt2 (2,7%)
Varken bra eller dåligt4 (5,5%)
Bra18 (24,7%)
Mycket bra49 (67,1%)
Summa73 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vad är ditt samlade omdöme om moment Utveckling?4,60,715,9 %2,04,05,05,05,0