2LK111 Reproduktion Kull 1 HT22

Antal respondenter: 79
Antal svar: 52
Svarsfrekvens: 65,82 %


 

På vilket sjukhus gick du moment "Reproduktion"?

På vilket sjukhus gick du moment "Reproduktion"?Antal svar
Danderyd sjukhus10 (19,2%)
Huddinge sjukhus17 (32,7%)
Solna sjukhus11 (21,2%)
Södersjukhuset14 (26,9%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
På vilket sjukhus gick du moment "Reproduktion"?2,61,142,7 %1,02,02,04,04,0

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (1,9%)
Delvis3 (5,8%)
I hög grad18 (34,6%)
I mycket hög grad30 (57,7%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,50,715,6 %2,04,05,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis7 (13,5%)
I hög grad34 (65,4%)
I mycket hög grad11 (21,2%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,10,614,4 %3,04,04,04,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis7 (13,5%)
i hög grad22 (42,3%)
i mycket hög grad19 (36,5%)
Vet ej4 (7,7%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,20,716,5 %3,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad1 (1,9%)
i liten grad5 (9,6%)
delvis15 (28,8%)
i hög grad25 (48,1%)
i mycket hög grad6 (11,5%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
3,60,925,0 %1,03,04,04,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad1 (1,9%)
i liten grad1 (1,9%)
delvis5 (9,6%)
i hög grad20 (38,5%)
i mycket hög grad25 (48,1%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,30,920,3 %1,04,04,05,05,0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.Antal svar
I mycket liten grad1 (1,9%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis10 (19,2%)
I hög grad29 (55,8%)
I mycket hög grad10 (19,2%)
Vet ej2 (3,8%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.3,90,819,5 %1,04,04,04,05,0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad3 (5,8%)
Delvis10 (19,2%)
I hög grad30 (57,7%)
I mycket hög grad8 (15,4%)
Vet ej1 (1,9%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.3,80,819,7 %2,03,54,04,05,0

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad1 (1,9%)
I liten grad1 (1,9%)
Delvis9 (17,3%)
I hög grad26 (50,0%)
I mycket hög grad12 (23,1%)
Vet ej3 (5,8%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.4,00,821,2 %1,04,04,04,05,0

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad1 (1,9%)
I liten grad1 (1,9%)
Delvis12 (23,1%)
I hög grad23 (44,2%)
I mycket hög grad12 (23,1%)
Vet ej3 (5,8%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.3,90,922,4 %1,03,04,04,05,0

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.Antal svar
I mycket liten grad1 (1,9%)
I liten grad2 (3,8%)
Delvis13 (25,0%)
I hög grad20 (38,5%)
I mycket hög grad16 (30,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.3,90,924,1 %1,03,04,05,05,0

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (1,9%)
Delvis1 (1,9%)
I hög grad22 (42,3%)
I mycket hög grad23 (44,2%)
Vet ej5 (9,6%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.4,40,714,7 %2,04,04,05,05,0

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. Antal svar
I mycket liten grad1 (1,9%)
I liten grad5 (9,6%)
Delvis14 (26,9%)
I hög grad16 (30,8%)
I mycket hög grad14 (26,9%)
Vet ej2 (3,8%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. 3,71,028,0 %1,03,04,05,05,0

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad4 (7,7%)
Delvis6 (11,5%)
I hög grad26 (50,0%)
I mycket hög grad12 (23,1%)
Vet ej4 (7,7%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. 4,00,821,5 %2,04,04,04,55,0

Anser du att din arbetsinsats under momentet reproduktion motsvarade heltidsstudier?

Anser du att din arbetsinsats under momentet reproduktion motsvarade heltidsstudier?Antal svar
Nej, arbetsinsatsen var lägre än heltid.2 (3,8%)
Ja, den motsvarade heltid.37 (71,2%)
Nej, arbetsinsatsen var högre än heltid.13 (25,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Anser du att din arbetsinsats under momentet reproduktion motsvarade heltidsstudier?2,20,522,5 %1,02,02,02,53,0

Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad1 (1,9%)
I liten grad2 (3,8%)
Delvis10 (19,2%)
I hög grad25 (48,1%)
I mycket hög grad13 (25,0%)
Vet ej1 (1,9%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.3,90,922,7 %1,03,54,04,55,0

Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.

Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (1,9%)
Delvis6 (11,5%)
I hög grad8 (15,4%)
I mycket hög grad37 (71,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.4,60,817,1 %2,04,05,05,05,0

Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Reproduktion Solna.

Seminarium Det lilla barnet

Seminarium Det lilla barnetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad3 (27,3%)
I mycket hög grad5 (45,5%)
Vet ej1 (9,1%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Det lilla barnet4,21,024,6 %2,04,04,55,05,0

Seminarium Blandade fall

Seminarium Blandade fallAntal svar
I mycket liten grad1 (9,1%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad4 (36,4%)
I mycket hög grad5 (45,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blandade fall4,01,333,5 %1,04,04,05,05,0

Seminarium Blödning under graviditet

Seminarium Blödning under graviditetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (18,2%)
I hög grad3 (27,3%)
I mycket hög grad6 (54,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blödning under graviditet4,40,818,5 %3,04,05,05,05,0

Seminarium Blödningsrubbningar

Seminarium BlödningsrubbningarAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad4 (36,4%)
I mycket hög grad6 (54,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blödningsrubbningar4,50,715,4 %3,04,05,05,05,0

Seminarium Bäckenresistenser

Seminarium BäckenresistenserAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad3 (27,3%)
I mycket hög grad7 (63,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Bäckenresistenser4,50,715,1 %3,04,05,05,05,0

Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Reproduktion DS.

Det lilla barnet

Det lilla barnetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (10,0%)
Delvis2 (20,0%)
I hög grad2 (20,0%)
I mycket hög grad5 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det lilla barnet4,11,126,8 %2,03,54,55,05,0

Blandade gynfall

Blandade gynfallAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (10,0%)
Delvis3 (30,0%)
I hög grad1 (10,0%)
I mycket hög grad4 (40,0%)
Vet ej1 (10,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Blandade gynfall3,91,230,0 %2,03,04,05,05,0

Blödning under graviditet

Blödning under graviditetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (20,0%)
I hög grad2 (20,0%)
I mycket hög grad5 (50,0%)
Vet ej1 (10,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Blödning under graviditet4,30,920,0 %3,04,05,05,05,0

Blödningsrubbning

BlödningsrubbningAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (22,2%)
I hög grad1 (11,1%)
I mycket hög grad5 (55,6%)
Vet ej1 (11,1%)
Summa9 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Blödningsrubbning4,40,920,9 %3,03,55,05,05,0

Bäckenresistenser

BäckenresistenserAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (20,0%)
I hög grad2 (20,0%)
I mycket hög grad5 (50,0%)
Vet ej1 (10,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Bäckenresistenser4,30,920,0 %3,04,05,05,05,0

Seminarierna/praktisk övning var ett stöd för mitt lärande under moment Reproduktion Huddinge.

Seminarium Blödning under graviditet

Seminarium Blödning under graviditetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (5,9%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad8 (47,1%)
I mycket hög grad8 (47,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blödning under graviditet4,40,818,1 %2,04,04,05,05,0

Seminarium Blödningsrubbningar

Seminarium BlödningsrubbningarAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad3 (17,6%)
Delvis3 (17,6%)
I hög grad4 (23,5%)
I mycket hög grad7 (41,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blödningsrubbningar3,91,230,0 %2,03,04,05,05,0

Seminarium Bäckenresistenser

Seminarium BäckenresistenserAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (5,9%)
Delvis6 (35,3%)
I hög grad5 (29,4%)
I mycket hög grad5 (29,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Bäckenresistenser3,81,024,9 %2,03,04,05,05,0

Seminarium Det lilla barnet

Seminarium Det lilla barnetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (5,9%)
Delvis3 (17,6%)
I hög grad8 (47,1%)
I mycket hög grad5 (29,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Det lilla barnet4,00,921,7 %2,04,04,05,05,0

Seminarium Blandade fall

Seminarium Blandade fallAntal svar
I mycket liten grad1 (5,9%)
I liten grad1 (5,9%)
Delvis1 (5,9%)
I hög grad4 (23,5%)
I mycket hög grad9 (52,9%)
Vet ej1 (5,9%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blandade fall4,21,229,2 %1,04,05,05,05,0

Praktisk övning

Praktisk övningAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis3 (17,6%)
I hög grad1 (5,9%)
I mycket hög grad11 (64,7%)
Vet ej2 (11,8%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Praktisk övning4,50,818,4 %3,04,55,05,05,0

Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Reproduktion SöS.

Det lilla barnet

Det lilla barnetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad4 (28,6%)
I mycket hög grad10 (71,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det lilla barnet4,70,59,9 %4,04,55,05,05,0

Blandade fall

Blandade fallAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad6 (42,9%)
I mycket hög grad8 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Blandade fall4,60,511,2 %4,04,05,05,05,0

Blödning under graviditet

Blödning under graviditetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad8 (57,1%)
I mycket hög grad6 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Blödning under graviditet4,40,511,6 %4,04,04,05,05,0

Blödningsrubbningar

BlödningsrubbningarAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (7,1%)
I hög grad6 (42,9%)
I mycket hög grad7 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Blödningsrubbningar4,40,614,6 %3,04,04,55,05,0

Bäckenresistenser

BäckenresistenserAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (7,1%)
I hög grad7 (50,0%)
I mycket hög grad6 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Bäckenresistenser4,40,614,5 %3,04,04,05,05,0

Egna fall

Egna fallAntal svar
I mycket liten grad1 (7,1%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis4 (28,6%)
I hög grad5 (35,7%)
I mycket hög grad4 (28,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Egna fall3,81,129,6 %1,03,04,04,55,0

 

Frågor om VFU

Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.

Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.Antal svar
I mycket liten grad3 (5,8%)
I liten grad3 (5,8%)
Delvis13 (25,0%)
I hög grad26 (50,0%)
I mycket hög grad7 (13,5%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.3,61,027,7 %1,03,04,04,05,0

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad2 (3,9%)
Delvis9 (17,6%)
I hög grad24 (47,1%)
I mycket hög grad16 (31,4%)
Summa51 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).4,10,820,0 %2,04,04,05,05,0

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad5 (9,8%)
Delvis12 (23,5%)
I hög grad27 (52,9%)
I mycket hög grad7 (13,7%)
Summa51 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.3,70,822,4 %2,03,04,04,05,0

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan6 (11,5%)
Ofta33 (63,5%)
Alltid13 (25,0%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål. 3,10,619,0 %2,03,03,03,54,0

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan7 (13,5%)
Ofta24 (46,2%)
Alltid21 (40,4%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 3,30,721,1 %2,03,03,04,04,0

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan10 (19,2%)
Ofta25 (48,1%)
Alltid17 (32,7%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.3,10,722,8 %2,03,03,04,04,0

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. Antal svar
Aldrig1 (1,9%)
Sällan8 (15,4%)
Ofta26 (50,0%)
Alltid17 (32,7%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. 3,10,723,7 %1,03,03,04,04,0

Har du haft möjlighet att självständigt utföra gynekologisk undersökning?

Har du haft möjlighet att självständigt utföra gynekologisk undersökning?Antal svar
Nej, inte alls0 (0,0%)
Ja, en till tre gånger10 (19,2%)
Ja, fyra till sex gånger14 (26,9%)
Ja, sju till tio gånger13 (25,0%)
Ja, fler än tio gånger15 (28,8%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Har du haft möjlighet att självständigt utföra gynekologisk undersökning?3,61,130,3 %2,03,04,05,05,0

Har du haft möjlighet att medverka vid en förlossning?

Har du haft möjlighet att medverka vid en förlossning?Antal svar
Nej, inte alls4 (7,7%)
Ja, en gång17 (32,7%)
Ja, två till tre gånger17 (32,7%)
Ja, fyra till fem gånger9 (17,3%)
Ja, fler än fem gånger5 (9,6%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Har du haft möjlighet att medverka vid en förlossning?2,91,138,0 %1,02,03,04,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Reproduktion Solna?

Mottagning Gynendokrinologi

Mottagning GynendokrinologiAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (18,2%)
43 (27,3%)
5 Mycket bra3 (27,3%)
Vet ej3 (27,3%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mottagning Gynendokrinologi4,10,820,2 %3,03,54,05,05,0

Mottagning för Ärftlig Cancer

Mottagning för Ärftlig CancerAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (18,2%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra3 (27,3%)
Vet ej5 (45,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mottagning för Ärftlig Cancer4,21,023,6 %3,03,54,55,05,0

Gynakuten Danderyds Sjukhus

Gynakuten Danderyds SjukhusAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
46 (54,5%)
5 Mycket bra5 (45,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynakuten Danderyds Sjukhus4,50,511,7 %4,04,04,05,05,0

Gynmottagning Danderyds Sjukhus

Gynmottagning Danderyds SjukhusAntal svar
1 Mycket dåliga2 (18,2%)
21 (9,1%)
33 (27,3%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra2 (18,2%)
Vet ej2 (18,2%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynmottagning Danderyds Sjukhus3,01,550,0 %1,02,03,04,05,0

UroGyn

UroGynAntal svar
1 Mycket dåliga1 (9,1%)
22 (18,2%)
32 (18,2%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra3 (27,3%)
Vet ej2 (18,2%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
UroGyn3,31,545,0 %1,02,03,05,05,0

Livio Fertilitetscentrum

Livio FertilitetscentrumAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
35 (45,5%)
41 (9,1%)
5 Mycket bra2 (18,2%)
Vet ej3 (27,3%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Livio Fertilitetscentrum3,60,925,3 %3,03,03,04,55,0

Södertälje Sjukhus

Södertälje SjukhusAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (10,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (10,0%)
Vet ej8 (80,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Södertälje Sjukhus3,52,160,6 %2,03,53,53,55,0

Norrtälje Sjukhus

Norrtälje SjukhusAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (10,0%)
41 (10,0%)
5 Mycket bra2 (20,0%)
Vet ej6 (60,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Norrtälje Sjukhus4,21,022,5 %3,03,54,55,05,0

Tema Gyncancer

Tema GyncancerAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
43 (27,3%)
5 Mycket bra7 (63,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Tema Gyncancer4,50,715,1 %3,04,05,05,05,0

Abortmottagning Karolinska Huddinge

Abortmottagning Karolinska HuddingeAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (10,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (10,0%)
Vet ej8 (80,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Abortmottagning Karolinska Huddinge3,52,160,6 %2,03,53,53,55,0

KUM/Spec-MVC

KUM/Spec-MVCAntal svar
1 Mycket dåliga1 (9,1%)
21 (9,1%)
30 (0,0%)
42 (18,2%)
5 Mycket bra7 (63,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
KUM/Spec-MVC4,21,433,5 %1,04,05,05,05,0

Förlossningpass med Läkare

Förlossningpass med LäkareAntal svar
1 Mycket dåliga2 (18,2%)
20 (0,0%)
32 (18,2%)
44 (36,4%)
5 Mycket bra3 (27,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossningpass med Läkare3,51,440,6 %1,03,04,04,55,0

Akut-Spec med Läkare

Akut-Spec med LäkareAntal svar
1 Mycket dåliga1 (9,1%)
21 (9,1%)
31 (9,1%)
45 (45,5%)
5 Mycket bra2 (18,2%)
Vet ej1 (9,1%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Akut-Spec med Läkare3,61,335,1 %1,03,54,04,05,0

Antenatal med Läkare

Antenatal med LäkareAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
23 (27,3%)
32 (18,2%)
42 (18,2%)
5 Mycket bra2 (18,2%)
Vet ej2 (18,2%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Antenatal med Läkare3,31,236,7 %2,02,03,04,05,0

BB med Läkare

BB med LäkareAntal svar
1 Mycket dåliga1 (9,1%)
21 (9,1%)
33 (27,3%)
42 (18,2%)
5 Mycket bra2 (18,2%)
Vet ej2 (18,2%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB med Läkare3,31,339,7 %1,03,03,04,05,0

Förlossningpass med Barnmorska

Förlossningpass med BarnmorskaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (18,2%)
31 (9,1%)
42 (18,2%)
5 Mycket bra6 (54,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossningpass med Barnmorska4,11,229,8 %2,03,55,05,05,0

Ultraljud (CFM)

Ultraljud (CFM)Antal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (9,1%)
34 (36,4%)
42 (18,2%)
5 Mycket bra4 (36,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ultraljud (CFM)3,81,128,3 %2,03,04,05,05,0

BMM Sundbyberg

BMM SundbybergAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (9,1%)
30 (0,0%)
42 (18,2%)
5 Mycket bra4 (36,4%)
Vet ej4 (36,4%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BMM Sundbyberg4,31,126,0 %2,04,05,05,05,0

BMM Mama Mia Kista

BMM Mama Mia KistaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (10,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra2 (20,0%)
Vet ej7 (70,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BMM Mama Mia Kista4,01,743,3 %2,03,55,05,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Reproduktion Huddinge?

Gynakut

GynakutAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
34 (23,5%)
46 (35,3%)
5 Mycket bra7 (41,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynakut4,20,819,4 %3,04,04,05,05,0

Gynmottagning

GynmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (5,9%)
35 (29,4%)
46 (35,3%)
5 Mycket bra5 (29,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynmottagning3,90,923,9 %2,03,04,05,05,0

Kandidatmottagning

KandidatmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (11,8%)
5 Mycket bra14 (82,4%)
Vet ej1 (5,9%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kandidatmottagning4,90,37,0 %4,05,05,05,05,0

Operation

OperationAntal svar
1 Mycket dåliga2 (11,8%)
24 (23,5%)
36 (35,3%)
44 (23,5%)
5 Mycket bra1 (5,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Operation2,91,138,6 %1,02,03,04,05,0

Gynavdelning

GynavdelningAntal svar
1 Mycket dåliga3 (17,6%)
25 (29,4%)
33 (17,6%)
45 (29,4%)
5 Mycket bra1 (5,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynavdelning2,81,345,3 %1,02,03,04,05,0

Förlossning barnmorska

Förlossning barnmorskaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
35 (29,4%)
44 (23,5%)
5 Mycket bra8 (47,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning barnmorska4,20,921,1 %3,03,04,05,05,0

Förlossning läkare

Förlossning läkareAntal svar
1 Mycket dåliga1 (5,9%)
22 (11,8%)
33 (17,6%)
45 (29,4%)
5 Mycket bra5 (29,4%)
Vet ej1 (5,9%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning läkare3,71,233,9 %1,03,04,05,05,0

Specialistmödravård

SpecialistmödravårdAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
24 (23,5%)
32 (11,8%)
46 (35,3%)
5 Mycket bra4 (23,5%)
Vet ej1 (5,9%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Specialistmödravård3,61,131,7 %2,02,54,04,55,0

Mödravårdscentraler

MödravårdscentralerAntal svar
1 Mycket dåliga1 (5,9%)
24 (23,5%)
34 (23,5%)
41 (5,9%)
5 Mycket bra6 (35,3%)
Vet ej1 (5,9%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mödravårdscentraler3,41,441,1 %1,02,03,05,05,0

Antenatalavdelningen

AntenatalavdelningenAntal svar
1 Mycket dåliga1 (5,9%)
26 (35,3%)
34 (23,5%)
46 (35,3%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Antenatalavdelningen2,91,034,4 %1,02,03,04,04,0

BB

BBAntal svar
1 Mycket dåliga2 (11,8%)
26 (35,3%)
31 (5,9%)
45 (29,4%)
5 Mycket bra3 (17,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB3,11,445,5 %1,02,03,04,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Reproduktion SöS?

Förlossning Barnmorska

Förlossning BarnmorskaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (7,1%)
45 (35,7%)
5 Mycket bra8 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning Barnmorska4,50,714,5 %3,04,05,05,05,0

Förlossning Läkare

Förlossning LäkareAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (7,1%)
43 (21,4%)
5 Mycket bra10 (71,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning Läkare4,60,613,6 %3,04,55,05,05,0

Obstetriskt ultraljud

Obstetriskt ultraljudAntal svar
1 Mycket dåliga1 (7,1%)
22 (14,3%)
35 (35,7%)
42 (14,3%)
5 Mycket bra4 (28,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Obstetriskt ultraljud3,41,337,4 %1,03,03,04,55,0

Antenatalavdelning

AntenatalavdelningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (14,3%)
34 (28,6%)
43 (21,4%)
5 Mycket bra5 (35,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Antenatalavdelning3,81,129,6 %2,03,04,05,05,0

Specialistmödravård

SpecialistmödravårdAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (14,3%)
31 (7,1%)
47 (50,0%)
5 Mycket bra3 (21,4%)
Vet ej1 (7,1%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Specialistmödravård3,81,025,7 %2,04,04,04,05,0

Barnmorskemottagning BMM

Barnmorskemottagning BMMAntal svar
1 Mycket dåliga4 (28,6%)
23 (21,4%)
33 (21,4%)
42 (14,3%)
5 Mycket bra2 (14,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnmorskemottagning BMM2,61,454,7 %1,01,52,53,55,0

BB/Snitt: rond

BB/Snitt: rondAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (7,1%)
32 (14,3%)
46 (42,9%)
5 Mycket bra4 (28,6%)
Vet ej1 (7,1%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/Snitt: rond4,00,922,8 %2,04,04,05,05,0

BB/Snitt: sectio

BB/Snitt: sectioAntal svar
1 Mycket dåliga1 (7,1%)
21 (7,1%)
31 (7,1%)
45 (35,7%)
5 Mycket bra6 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/Snitt: sectio4,01,231,0 %1,04,04,05,05,0

BB/Snitt: bristningsmottagning, amningsmottagning

BB/Snitt: bristningsmottagning, amningsmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (7,1%)
31 (7,1%)
45 (35,7%)
5 Mycket bra2 (14,3%)
Vet ej5 (35,7%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/Snitt: bristningsmottagning, amningsmottagning3,90,923,9 %2,04,04,04,05,0

Avd 72: rond

Avd 72: rondAntal svar
1 Mycket dåliga1 (7,1%)
21 (7,1%)
34 (28,6%)
42 (14,3%)
5 Mycket bra5 (35,7%)
Vet ej1 (7,1%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avd 72: rond3,71,335,6 %1,03,04,05,05,0

Gynoperation

GynoperationAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (7,7%)
33 (23,1%)
45 (38,5%)
5 Mycket bra4 (30,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynoperation3,91,024,3 %2,03,04,05,05,0

Gynekologiskt ultraljud

Gynekologiskt ultraljudAntal svar
1 Mycket dåliga1 (7,1%)
20 (0,0%)
33 (21,4%)
44 (28,6%)
5 Mycket bra4 (28,6%)
Vet ej2 (14,3%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynekologiskt ultraljud3,81,231,1 %1,03,04,05,05,0

Barnmorskemottagning: abortmottagning

Barnmorskemottagning: abortmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (7,1%)
31 (7,1%)
44 (28,6%)
5 Mycket bra8 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnmorskemottagning: abortmottagning4,40,921,3 %2,04,05,05,05,0

Gynakuten

GynakutenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
43 (21,4%)
5 Mycket bra11 (78,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynakuten4,80,48,9 %4,05,05,05,05,0

Gynmottagningen

GynmottagningenAntal svar
1 Mycket dåliga1 (7,1%)
20 (0,0%)
32 (14,3%)
44 (28,6%)
5 Mycket bra7 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynmottagningen4,11,228,2 %1,04,04,55,05,0

KAMO Studentmottagning

KAMO StudentmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
44 (28,6%)
5 Mycket bra10 (71,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
KAMO Studentmottagning4,70,59,9 %4,04,55,05,05,0

Standariserad patient, gynundersökning på proffspatient

Standariserad patient, gynundersökning på proffspatientAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (7,1%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra13 (92,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Standariserad patient, gynundersökning på proffspatient4,80,816,8 %2,05,05,05,05,0

Introduktion förlossningavdelning, förlossning av docka

Introduktion förlossningavdelning, förlossning av dockaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
43 (21,4%)
5 Mycket bra10 (71,4%)
Vet ej1 (7,1%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Introduktion förlossningavdelning, förlossning av docka4,80,49,2 %4,05,05,05,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Reproduktion DS?

Förlossning barnmorska

Förlossning barnmorskaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (20,0%)
42 (20,0%)
5 Mycket bra6 (60,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning barnmorska4,40,819,2 %3,04,05,05,05,0

Förlossning läkare Danderyd

Förlossning läkare DanderydAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (10,0%)
32 (20,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra2 (20,0%)
Vet ej5 (50,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning läkare Danderyd3,61,337,3 %2,03,03,05,05,0

Förlossning läkare BB Stockholm

Förlossning läkare BB StockholmAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (20,0%)
31 (10,0%)
43 (30,0%)
5 Mycket bra1 (10,0%)
Vet ej3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning läkare BB Stockholm3,41,133,1 %2,02,54,04,05,0

Ultragyn

UltragynAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (20,0%)
31 (10,0%)
45 (50,0%)
5 Mycket bra2 (20,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ultragyn3,71,128,6 %2,03,54,04,05,0

Mama Mia Danderyd

Mama Mia DanderydAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (10,0%)
30 (0,0%)
45 (50,0%)
5 Mycket bra4 (40,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mama Mia Danderyd4,20,921,9 %2,04,04,05,05,0

SMVC (Ob öppenvård plan 6)

SMVC (Ob öppenvård plan 6)Antal svar
1 Mycket dåliga1 (10,0%)
21 (10,0%)
33 (30,0%)
44 (40,0%)
5 Mycket bra1 (10,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
SMVC (Ob öppenvård plan 6)3,31,235,1 %1,03,03,54,05,0

Gynakut

GynakutAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (10,0%)
44 (40,0%)
5 Mycket bra5 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynakut4,40,715,9 %3,04,04,55,05,0

Planerad gyn-mottagning

Planerad gyn-mottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (10,0%)
32 (20,0%)
45 (50,0%)
5 Mycket bra2 (20,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Planerad gyn-mottagning3,80,924,2 %2,03,54,04,05,0

Kandidatmottagning

KandidatmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (20,0%)
43 (30,0%)
5 Mycket bra5 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kandidatmottagning4,30,819,1 %3,04,04,55,05,0

Avd 14/gyn-op

Avd 14/gyn-opAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
35 (50,0%)
43 (30,0%)
5 Mycket bra2 (20,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avd 14/gyn-op3,70,822,3 %3,03,03,54,05,0

Avd 16 (BB)

Avd 16 (BB)Antal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
35 (50,0%)
43 (30,0%)
5 Mycket bra1 (10,0%)
Vet ej1 (10,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avd 16 (BB)3,60,720,4 %3,03,03,04,05,0

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:

Ordinerar läkemedel

Ordinerar läkemedelAntal svar
I mycket liten grad28 (53,8%)
I liten grad14 (26,9%)
Delvis7 (13,5%)
I stor grad2 (3,8%)
I mycket stor grad1 (1,9%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ordinerar läkemedel1,71,056,2 %1,01,01,02,05,0

Ordinerar intravenös infusion

Ordinerar intravenös infusionAntal svar
I mycket liten grad38 (73,1%)
I liten grad10 (19,2%)
Delvis4 (7,7%)
I stor grad0 (0,0%)
I mycket stor grad0 (0,0%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ordinerar intravenös infusion1,30,646,3 %1,01,01,02,03,0

Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)

Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)Antal svar
I mycket liten grad36 (69,2%)
I liten grad11 (21,2%)
Delvis4 (7,7%)
I stor grad1 (1,9%)
I mycket stor grad0 (0,0%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)1,40,750,8 %1,01,01,02,04,0

Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska

Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterskaAntal svar
I mycket liten grad31 (59,6%)
I liten grad12 (23,1%)
Delvis7 (13,5%)
I stor grad2 (3,8%)
I mycket stor grad0 (0,0%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska1,60,953,7 %1,01,01,02,04,0

Vad är ditt samlade omdöme för moment Reproduktion?

Vad är ditt samlade omdöme för moment Reproduktion?Antal svar
Mycket dåligt2 (3,8%)
Dåligt1 (1,9%)
Varken bra eller dåligt1 (1,9%)
Bra19 (36,5%)
Mycket bra29 (55,8%)
Summa52 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vad är ditt samlade omdöme för moment Reproduktion?4,40,921,3 %1,04,05,05,05,0