2LK025 SVK Perinatologi VT22

Antal respondenter: 17
Antal svar: 11
Svarsfrekvens: 64,71 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad4 (36,4%)
I mycket hög grad7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,60,510,9 %4,04,05,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad5 (45,5%)
I mycket hög grad5 (45,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,40,715,5 %3,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad5 (45,5%)
I mycket hög grad5 (45,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,40,715,5 %3,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad3 (27,3%)
I mycket hög grad7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,50,715,1 %3,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad3 (27,3%)
I mycket hög grad7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,50,715,1 %3,04,05,05,05,0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara kursen.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara kursen. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad5 (45,5%)
I mycket hög grad4 (36,4%)
Vet ej1 (9,1%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina förkunskaper var tillräckliga för att klara kursen. 4,30,715,7 %3,04,04,05,05,0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad7 (63,6%)
I mycket hög grad2 (18,2%)
Vet ej1 (9,1%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.4,10,613,8 %3,04,04,04,05,0

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis5 (45,5%)
I hög grad4 (36,4%)
I mycket hög grad1 (9,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.3,50,823,7 %2,03,03,04,05,0

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad8 (72,7%)
I mycket hög grad2 (18,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.4,10,513,2 %3,04,04,04,05,0

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad6 (54,5%)
I mycket hög grad5 (45,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.4,50,511,7 %4,04,04,05,05,0

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad2 (18,2%)
I mycket hög grad9 (81,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.4,80,48,4 %4,05,05,05,05,0

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis3 (27,3%)
I hög grad5 (45,5%)
I mycket hög grad3 (27,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. 4,00,819,4 %3,03,54,04,55,0

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. Antal svar
I mycket liten grad1 (9,1%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis5 (45,5%)
I hög grad2 (18,2%)
I mycket hög grad2 (18,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. 3,31,236,4 %1,03,03,04,05,0

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad5 (45,5%)
I mycket hög grad5 (45,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.4,40,715,5 %3,04,04,05,05,0

 

Frågor om VFU

Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.

Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad6 (54,5%)
I mycket hög grad3 (27,3%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.4,00,922,4 %2,04,04,04,55,0

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad5 (45,5%)
I mycket hög grad6 (54,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).4,50,511,5 %4,04,05,05,05,0

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad6 (54,5%)
I mycket hög grad3 (27,3%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.4,00,922,4 %2,04,04,04,55,0

VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan0 (0,0%)
Ofta3 (27,3%)
Alltid8 (72,7%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål. 3,70,512,5 %3,03,54,04,04,0

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan0 (0,0%)
Ofta5 (45,5%)
Alltid6 (54,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 3,50,514,7 %3,03,04,04,04,0

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan0 (0,0%)
Ofta4 (36,4%)
Alltid7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.3,60,513,9 %3,03,04,04,04,0

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. Antal svar
Aldrig0 (0,0%)
Sällan1 (9,1%)
Ofta5 (45,5%)
Alltid5 (45,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. 3,40,720,0 %2,03,03,04,04,0
SVK-specifika frågor

Skulle du rekommendera kursen?

Skulle du rekommendera kursen?Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (9,1%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad3 (27,3%)
I mycket hög grad6 (54,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Skulle du rekommendera kursen?4,31,023,6 %2,04,05,05,05,0

I vilken omfattning anser du att följande stämmer in på kursen?

”Fördjupning på avancerad nivå: Temanära kurser på avancerad nivå avser fördjupning av ett medicinskt område inom läkarprogrammet.  De fokuserar därför på att träna högre kompetenser som analys och värdering utifrån ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt, men med en tydlig klinisk förankring.

I vilken omfattning anser du att följande stämmer in på kursen?

”Fördjupning på avancerad nivå: Temanära kurser på avancerad nivå avser fördjupning av ett medicinskt område inom läkarprogrammet.  De fokuserar därför på att träna högre kompetenser som analys och värdering utifrån ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt, men med en tydlig klinisk förankring.
Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (9,1%)
I hög grad4 (36,4%)
I mycket hög grad6 (54,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
I vilken omfattning anser du att följande stämmer in på kursen?

”Fördjupning på avancerad nivå: Temanära kurser på avancerad nivå avser fördjupning av ett medicinskt område inom läkarprogrammet.  De fokuserar därför på att träna högre kompetenser som analys och värdering utifrån ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt, men med en tydlig klinisk förankring.
4,50,715,4 %3,04,05,05,05,0

Bedömer du att du kommer att kunna tillämpa din ökade kunskap och förståelse från kursen i ditt kliniska arbete som läkare?

Bedömer du att du kommer att kunna tillämpa din ökade kunskap och förståelse från kursen i ditt kliniska arbete som läkare?Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad5 (45,5%)
I mycket hög grad6 (54,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Bedömer du att du kommer att kunna tillämpa din ökade kunskap och förståelse från kursen i ditt kliniska arbete som läkare?4,50,511,5 %4,04,05,05,05,0

Vilket är ditt helhetsintryck av kursen?

Vilket är ditt helhetsintryck av kursen?Antal svar
Inte alls givande 0 (0,0%)
 0 (0,0%)
 1 (9,1%)
 1 (9,1%)
Mycket givande9 (81,8%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vilket är ditt helhetsintryck av kursen?4,70,613,7 %3,05,05,05,05,0

Bidrog fördjupningsarbetena till ökad förståelse för evidensbaserad medicin och perinatologi? 

Bidrog fördjupningsarbetena till ökad förståelse för evidensbaserad medicin och perinatologi? Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (18,2%)
I hög grad5 (45,5%)
I mycket hög grad4 (36,4%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Bidrog fördjupningsarbetena till ökad förståelse för evidensbaserad medicin och perinatologi? 4,20,818,0 %3,04,04,05,05,0

Ökade fördjupningsarbetena din kommunikativa förmåga? 

Ökade fördjupningsarbetena din kommunikativa förmåga? Antal svar
I mycket liten grad1 (9,1%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (18,2%)
I hög grad5 (45,5%)
I mycket hög grad3 (27,3%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ökade fördjupningsarbetena din kommunikativa förmåga? 3,81,230,6 %1,03,54,04,55,0