7KF007 Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 1, VT2024

Antal respondenter: 12
Antal svar: 11
Svarsfrekvens: 91,67 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (9,1%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad5 (45,5%)
i mycket hög grad5 (45,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,30,921,2 %2,04,04,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (18,2%)
i hög grad6 (54,5%)
i mycket hög grad3 (27,3%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,10,717,1 %3,04,04,04,55,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (9,1%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad6 (54,5%)
i mycket hög grad4 (36,4%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,20,920,9 %2,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (18,2%)
i hög grad4 (36,4%)
i mycket hög grad5 (45,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,30,818,4 %3,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad4 (36,4%)
i mycket hög grad7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,60,510,9 %4,04,05,05,05,0

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering).

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering). Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (9,1%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad4 (36,4%)
i mycket hög grad6 (54,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering). 4,40,921,2 %2,04,05,05,05,0

Administration kring kursen fungerade väl. 

Administration kring kursen fungerade väl. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (9,1%)
i hög grad5 (45,5%)
i mycket hög grad5 (45,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Administration kring kursen fungerade väl. 4,40,715,5 %3,04,04,05,05,0

Den kursinformation jag behövde fanns tillgänglig under kursens gång.

Den kursinformation jag behövde fanns tillgänglig under kursens gång. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad5 (45,5%)
i mycket hög grad6 (54,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den kursinformation jag behövde fanns tillgänglig under kursens gång. 4,50,511,5 %4,04,05,05,05,0

Jag har försökt relatera det jag har lärt mig i kursen till mina tidigare kunskaper och erfarenheter

Jag har försökt relatera det jag har lärt mig i kursen till mina tidigare kunskaper och erfarenheterAntal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (18,2%)
i hög grad2 (18,2%)
i mycket hög grad7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har försökt relatera det jag har lärt mig i kursen till mina tidigare kunskaper och erfarenheter4,50,818,4 %3,04,05,05,05,0

Jag har försökt relatera det jag lärt mig i kursen till andra kurser och ämnen. 

Jag har försökt relatera det jag lärt mig i kursen till andra kurser och ämnen. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (18,2%)
i hög grad3 (27,3%)
i mycket hög grad6 (54,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har försökt relatera det jag lärt mig i kursen till andra kurser och ämnen. 4,40,818,5 %3,04,05,05,05,0

Kraven som ställdes i kursen var rimliga i relation till lärandemålen. 

Kraven som ställdes i kursen var rimliga i relation till lärandemålen. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (9,1%)
i hög grad3 (27,3%)
i mycket hög grad7 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven som ställdes i kursen var rimliga i relation till lärandemålen. 4,50,715,1 %3,04,05,05,05,0