VT 24: 1AR036 (AR036): Arbete, aktivitet och delaktighet

Antal respondenter: 29
Antal svar: 6
Svarsfrekvens: 20,69 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (16,7%)
i hög grad3 (50,0%)
i mycket hög grad2 (33,3%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,20,818,1 %3,04,04,04,55,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (16,7%)
i hög grad4 (66,7%)
i mycket hög grad1 (16,7%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,00,615,8 %3,04,04,04,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad1 (16,7%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad3 (50,0%)
i mycket hög grad2 (33,3%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 3,81,538,4 %1,04,04,04,55,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad4 (66,7%)
i mycket hög grad2 (33,3%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,30,511,9 %4,04,04,04,55,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad1 (16,7%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad1 (16,7%)
i mycket hög grad4 (66,7%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,21,638,4 %1,04,55,05,05,0

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering).

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering). Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (16,7%)
i hög grad4 (66,7%)
i mycket hög grad1 (16,7%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering). 4,00,615,8 %3,04,04,04,05,0

Administration och information under kursen har fungerat väl. 

Administration och information under kursen har fungerat väl. Antal svar
i mycket liten grad1 (16,7%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (33,3%)
i hög grad1 (16,7%)
i mycket hög grad2 (33,3%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Administration och information under kursen har fungerat väl. 3,51,543,3 %1,03,03,54,55,0

Läraren/handledaren skapade en atmosfär som främjade lärande och utveckling. 

Läraren/handledaren skapade en atmosfär som främjade lärande och utveckling. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (16,7%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad1 (16,7%)
i mycket hög grad4 (66,7%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Läraren/handledaren skapade en atmosfär som främjade lärande och utveckling. 4,31,227,9 %2,04,55,05,05,0

Jag har försökt relatera det jag lärt mig i kursen till andra kurser och ämnen. 

Jag har försökt relatera det jag lärt mig i kursen till andra kurser och ämnen. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (16,7%)
i hög grad2 (33,3%)
i mycket hög grad3 (50,0%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har försökt relatera det jag lärt mig i kursen till andra kurser och ämnen. 4,30,818,8 %3,04,04,55,05,0

Kraven som ställdes i kursen var rimliga i relation till lärandemålen. 

Kraven som ställdes i kursen var rimliga i relation till lärandemålen. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (16,7%)
delvis1 (16,7%)
i hög grad3 (50,0%)
i mycket hög grad1 (16,7%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven som ställdes i kursen var rimliga i relation till lärandemålen. 3,71,028,2 %2,03,54,04,05,0

De problem och frågeformuleringar som presenterades under kursen kändes motiverade och realistiska. 

De problem och frågeformuleringar som presenterades under kursen kändes motiverade och realistiska. Antal svar
i mycket liten grad1 (16,7%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (16,7%)
i hög grad3 (50,0%)
i mycket hög grad1 (16,7%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
De problem och frågeformuleringar som presenterades under kursen kändes motiverade och realistiska. 3,51,439,4 %1,03,54,04,05,0

Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen.

Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (16,7%)
i hög grad3 (50,0%)
i mycket hög grad2 (33,3%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen.4,20,818,1 %3,04,04,04,55,0

 

Frågor om VFU

Under VFU har jag fått tillräckligt stöd från handledare för mitt lärande.

Under VFU har jag fått tillräckligt stöd från handledare för mitt lärande.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (16,7%)
i hög grad1 (16,7%)
i mycket hög grad4 (66,7%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU har jag fått tillräckligt stöd från handledare för mitt lärande.4,50,818,6 %3,04,55,05,05,0

Under VFU fanns lärandeaktiviteter som gav mig möjlighet att nå uppsatta lärandemål.

Under VFU fanns lärandeaktiviteter som gav mig möjlighet att nå uppsatta lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (16,7%)
i hög grad3 (50,0%)
i mycket hög grad2 (33,3%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU fanns lärandeaktiviteter som gav mig möjlighet att nå uppsatta lärandemål.4,20,818,1 %3,04,04,04,55,0

Under VFU har jag tränat på /diskuterat evidensbaserade arbetssätt.

Under VFU har jag tränat på /diskuterat evidensbaserade arbetssätt.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad4 (66,7%)
i mycket hög grad2 (33,3%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under VFU har jag tränat på /diskuterat evidensbaserade arbetssätt.4,30,511,9 %4,04,04,04,55,0

VFU har bidragit till min professionella utveckling.

VFU har bidragit till min professionella utveckling.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (16,7%)
i hög grad2 (33,3%)
i mycket hög grad3 (50,0%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
VFU har bidragit till min professionella utveckling.4,30,818,8 %3,04,04,55,05,0