2BM028 Vård i samband med barnafödande 2, VT2023

Antal respondenter: 40
Antal svar: 14
Svarsfrekvens: 35,00 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad0 (0,0%)
i mycket hög grad14 (100,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.5,00,00,0 %5,05,05,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad8 (57,1%)
i mycket hög grad6 (42,9%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,40,511,6 %4,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad7 (50,0%)
i mycket hög grad7 (50,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,50,511,5 %4,04,04,55,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (7,1%)
i hög grad9 (64,3%)
i mycket hög grad4 (28,6%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,20,613,7 %3,04,04,04,55,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (7,1%)
i hög grad3 (21,4%)
i mycket hög grad10 (71,4%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,60,613,6 %3,04,55,05,05,0

IPL på NKS, träning i akuta obstetriska fall var relevant i förhållande till kursens lärandemål. 

IPL på NKS, träning i akuta obstetriska fall var relevant i förhållande till kursens lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis5 (35,7%)
i hög grad2 (14,3%)
i mycket hög grad7 (50,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
IPL på NKS, träning i akuta obstetriska fall var relevant i förhållande till kursens lärandemål. 4,10,922,9 %3,03,04,55,05,0

IPL på SÖS, träning i NEO-HLR, komplicerad obstetrik och Det svåra samtalet var relevant i förhållande till kursens lärandemål. 

IPL på SÖS, träning i NEO-HLR, komplicerad obstetrik och Det svåra samtalet var relevant i förhållande till kursens lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad1 (11,1%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (11,1%)
i hög grad3 (33,3%)
i mycket hög grad4 (44,4%)
Summa9 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
IPL på SÖS, träning i NEO-HLR, komplicerad obstetrik och Det svåra samtalet var relevant i förhållande till kursens lärandemål. 4,01,333,1 %1,04,04,05,05,0

IPL läkarskuggning var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

IPL läkarskuggning var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (7,7%)
i liten grad1 (7,7%)
delvis5 (38,5%)
i hög grad1 (7,7%)
i mycket hög grad4 (30,8%)
Läkarskuggning uteblev1 (7,7%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
IPL läkarskuggning var relevant i förhållande till kursens lärandemål.3,71,438,9 %1,03,03,05,06,0

Att redovisa magisteruppsatsen upplevdes värdefullt och togs väl emot av övrig personal.

Att redovisa magisteruppsatsen upplevdes värdefullt och togs väl emot av övrig personal. Antal svar
i mycket liten grad2 (14,3%)
i liten grad3 (21,4%)
delvis6 (42,9%)
i hög grad2 (14,3%)
i mycket hög grad1 (7,1%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Att redovisa magisteruppsatsen upplevdes värdefullt och togs väl emot av övrig personal. 2,81,140,3 %1,02,03,03,05,0

Tentamen i komplicerad obstetrik var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Tentamen i komplicerad obstetrik var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (7,1%)
i hög grad5 (35,7%)
i mycket hög grad8 (57,1%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Tentamen i komplicerad obstetrik var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,50,714,5 %3,04,05,05,05,0

Jag blev väl bemött under min VFU av såväl studentansvariga som handledande barnmorskor.

Jag blev väl bemött under min VFU av såväl studentansvariga som handledande barnmorskor.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (7,1%)
i hög grad6 (42,9%)
i mycket hög grad7 (50,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag blev väl bemött under min VFU av såväl studentansvariga som handledande barnmorskor.4,40,614,6 %3,04,04,55,05,0

Under min VFU-placering uppmuntrades jag till självständigt arbete samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades. 

Under min VFU-placering uppmuntrades jag till självständigt arbete samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (14,3%)
i hög grad3 (21,4%)
i mycket hög grad9 (64,3%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under min VFU-placering uppmuntrades jag till självständigt arbete samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades. 4,50,816,9 %3,04,05,05,05,0

Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.

Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (7,1%)
delvis2 (14,3%)
i hög grad4 (28,6%)
i mycket hög grad7 (50,0%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.4,21,023,1 %2,04,04,55,05,0

Jag upplever att kursen bidragit till att jag nu känner mig redo att börja arbeta som barnmorska. 

Jag upplever att kursen bidragit till att jag nu känner mig redo att börja arbeta som barnmorska. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (7,1%)
i hög grad9 (64,3%)
i mycket hög grad4 (28,6%)
Summa14 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag upplever att kursen bidragit till att jag nu känner mig redo att börja arbeta som barnmorska. 4,20,613,7 %3,04,04,04,55,0