Integrerad sluttentamen 2LK058 VT_2021

Antal respondenter: 128
Antal svar: 41
Svarsfrekvens: 32,03 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna examination utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna examination utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
I mycket liten grad3 (7,3%)
I liten grad3 (7,3%)
Delvis6 (14,6%)
I hög grad16 (39,0%)
I mycket hög grad13 (31,7%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna examination utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.3,81,231,2 %1,03,04,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått alla lärandemål i förhållande till min utbildning på läkarprogrammet fram tills nu.

Jag bedömer att jag har uppnått alla lärandemål i förhållande till min utbildning på läkarprogrammet fram tills nu.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis3 (7,3%)
I hög grad23 (56,1%)
I mycket hög grad14 (34,1%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått alla lärandemål i förhållande till min utbildning på läkarprogrammet fram tills nu.4,20,818,6 %1,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom läkarprogrammet – från lärandemål till IST.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom läkarprogrammet – från lärandemål till IST.Antal svar
i mycket liten grad2 (4,9%)
i liten grad2 (4,9%)
delvis10 (24,4%)
i hög grad19 (46,3%)
i mycket hög grad8 (19,5%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom läkarprogrammet – från lärandemål till IST.3,71,027,1 %1,03,04,04,05,0

Jag uppfattar att IST har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt.

Jag uppfattar att IST har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt.
Antal svar
i mycket liten grad3 (7,3%)
i liten grad5 (12,2%)
delvis11 (26,8%)
i hög grad14 (34,1%)
i mycket hög grad8 (19,5%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att IST har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt.
3,51,233,6 %1,03,04,04,05,0

Jag upplever att kursledare varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

Jag upplever att kursledare varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad2 (4,9%)
i liten grad3 (7,3%)
delvis13 (31,7%)
i hög grad15 (36,6%)
i mycket hög grad8 (19,5%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag upplever att kursledare varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
3,61,029,2 %1,03,04,04,05,0

Examinationens lärandemål framgick i början av kursen.

Examinationens lärandemål framgick i början av kursen.
Antal svar
i mycket liten grad1 (2,4%)
i liten grad2 (4,9%)
delvis7 (17,1%)
i hög grad22 (53,7%)
i mycket hög grad9 (22,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Examinationens lärandemål framgick i början av kursen.
3,90,923,2 %1,04,04,04,05,0

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under IST.

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under IST.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad4 (9,8%)
Delvis17 (41,5%)
I hög grad13 (31,7%)
I mycket hög grad6 (14,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under IST.3,51,027,5 %1,03,03,04,05,0

Examinationens innehåll var relevant i förhållande till min utbildning på läkarprogrammet.

Examinationens innehåll var relevant i förhållande till min utbildning på läkarprogrammet. Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis11 (26,8%)
I hög grad13 (31,7%)
I mycket hög grad15 (36,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Examinationens innehåll var relevant i förhållande till min utbildning på läkarprogrammet. 4,01,024,8 %1,03,04,05,05,0

Relevant kursinformation (inklusive schema), fanns tillgänglig minst två veckor före kursstart.

Relevant kursinformation (inklusive schema), fanns tillgänglig minst två veckor före kursstart.Antal svar
I mycket liten grad3 (7,3%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis13 (31,7%)
I hög grad15 (36,6%)
I mycket hög grad5 (12,2%)
Vet ej4 (9,8%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Relevant kursinformation (inklusive schema), fanns tillgänglig minst två veckor före kursstart.3,51,029,9 %1,03,04,04,05,0

Det var värdefullt att ta del av introduktionsföreläsningarna på kursens första dag- ange gärna exempel på önskade ämnesområden 

Det var värdefullt att ta del av introduktionsföreläsningarna på kursens första dag- ange gärna exempel på önskade ämnesområden Antal svar
I mycket liten grad5 (12,2%)
I liten grad6 (14,6%)
Delvis8 (19,5%)
I hög grad9 (22,0%)
I mycket hög grad12 (29,3%)
Vet ej1 (2,4%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det var värdefullt att ta del av introduktionsföreläsningarna på kursens första dag- ange gärna exempel på önskade ämnesområden 3,41,440,7 %1,02,04,05,05,0

Det är värdefullt att kunna träna på KTC inför tentamen.

Det är värdefullt att kunna träna på KTC inför tentamen.Antal svar
I mycket liten grad3 (7,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis9 (22,0%)
I hög grad5 (12,2%)
I mycket hög grad13 (31,7%)
Vet ej11 (26,8%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det är värdefullt att kunna träna på KTC inför tentamen.3,81,333,6 %1,03,04,05,05,0

Jag utnyttjade möjligheten att vara på KTC.

Jag utnyttjade möjligheten att vara på KTC.Antal svar
I mycket liten grad22 (53,7%)
I liten grad4 (9,8%)
Delvis3 (7,3%)
I hög grad5 (12,2%)
I mycket hög grad5 (12,2%)
Vet ej2 (4,9%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag utnyttjade möjligheten att vara på KTC.2,21,571,1 %1,01,01,03,55,0

Jag är nöjd med min förberedelse inför moment 1.

Jag är nöjd med min förberedelse inför moment 1.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad2 (4,9%)
Delvis7 (17,1%)
I hög grad14 (34,1%)
I mycket hög grad14 (34,1%)
Vet ej3 (7,3%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag är nöjd med min förberedelse inför moment 1.4,01,025,3 %1,03,54,05,05,0

Jag anser att de praktiska stationernas innehåll var relevant i förhållande till lärandemålen på Läkarprogrammet

Jag anser att de praktiska stationernas innehåll var relevant i förhållande till lärandemålen på LäkarprogrammetAntal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis8 (19,5%)
I hög grad13 (31,7%)
I mycket hög grad17 (41,5%)
Vet ej1 (2,4%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag anser att de praktiska stationernas innehåll var relevant i förhållande till lärandemålen på Läkarprogrammet4,11,023,9 %1,03,54,05,05,0

Den avsatta tiden var tillräcklig för att utföra uppgiften.

Den avsatta tiden var tillräcklig för att utföra uppgiften.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad3 (7,3%)
Delvis8 (19,5%)
I hög grad16 (39,0%)
I mycket hög grad12 (29,3%)
Vet ej1 (2,4%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den avsatta tiden var tillräcklig för att utföra uppgiften.3,91,026,3 %1,03,04,05,05,0

Upplägget av stationen var bra.

Upplägget av stationen var bra.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad3 (7,3%)
Delvis8 (19,5%)
I hög grad18 (43,9%)
I mycket hög grad11 (26,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Upplägget av stationen var bra.3,91,025,7 %1,03,04,05,05,0

Det är värdefullt att muntligt få berätta hur jag resonerat i min handläggning.

Det är värdefullt att muntligt få berätta hur jag resonerat i min handläggning.Antal svar
I mycket liten grad2 (4,9%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis9 (22,0%)
I hög grad12 (29,3%)
I mycket hög grad18 (43,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det är värdefullt att muntligt få berätta hur jag resonerat i min handläggning.4,11,126,0 %1,03,04,05,05,0

Jag anser att de skriftliga stationernas innehåll var relevant i förhållande till lärandemålen på Läkarprogrammet. 

Jag anser att de skriftliga stationernas innehåll var relevant i förhållande till lärandemålen på Läkarprogrammet. Antal svar
I mycket liten grad2 (4,9%)
I liten grad4 (9,8%)
Delvis13 (31,7%)
I hög grad15 (36,6%)
I mycket hög grad7 (17,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag anser att de skriftliga stationernas innehåll var relevant i förhållande till lärandemålen på Läkarprogrammet. 3,51,129,9 %1,03,04,04,05,0

Jag förstod vad som förväntades av mig på de skriftliga stationerna.

Jag förstod vad som förväntades av mig på de skriftliga stationerna.Antal svar
I mycket liten grad3 (7,3%)
I liten grad2 (4,9%)
Delvis12 (29,3%)
I hög grad17 (41,5%)
I mycket hög grad7 (17,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag förstod vad som förväntades av mig på de skriftliga stationerna.3,61,130,1 %1,03,04,04,05,0

Den avsatta tiden var tillräcklig för att utföra uppgiften.

Den avsatta tiden var tillräcklig för att utföra uppgiften.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis3 (7,3%)
I hög grad15 (36,6%)
I mycket hög grad21 (51,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den avsatta tiden var tillräcklig för att utföra uppgiften.4,30,921,0 %1,04,05,05,05,0

Upplägget av de skriftliga stationerna var bra.

Upplägget av de skriftliga stationerna var bra.Antal svar
I mycket liten grad3 (7,3%)
I liten grad2 (4,9%)
Delvis11 (26,8%)
I hög grad13 (31,7%)
I mycket hög grad12 (29,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Upplägget av de skriftliga stationerna var bra.3,71,231,5 %1,03,04,05,05,0

Moment 2, reflekterande uppsatsen:Hur många självskattningsformulär hade du sparat?

Moment 2, reflekterande uppsatsen:Hur många självskattningsformulär hade du sparat?Antal svar
I mycket liten grad3 (7,3%)
I liten grad2 (4,9%)
Delvis5 (12,2%)
I hög grad14 (34,1%)
I mycket hög grad15 (36,6%)
Vet ej2 (4,9%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Moment 2, reflekterande uppsatsen:Hur många självskattningsformulär hade du sparat?3,91,230,6 %1,03,54,05,05,0

Jag lade ner stort arbete på att skriva min reflekterande text.

Jag lade ner stort arbete på att skriva min reflekterande text.Antal svar
I mycket liten grad2 (4,9%)
I liten grad5 (12,2%)
Delvis10 (24,4%)
I hög grad17 (41,5%)
I mycket hög grad7 (17,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag lade ner stort arbete på att skriva min reflekterande text.3,51,130,4 %1,03,04,04,05,0

Det var lätt att förstå vad som förväntades av mig när jag skrev min reflekterande text

Det var lätt att förstå vad som förväntades av mig när jag skrev min reflekterande text Antal svar
I mycket liten grad4 (9,8%)
I liten grad7 (17,1%)
Delvis9 (22,0%)
I hög grad11 (26,8%)
I mycket hög grad10 (24,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det var lätt att förstå vad som förväntades av mig när jag skrev min reflekterande text 3,41,338,4 %1,02,04,04,05,0

Det var värdefullt att ta sig tid att reflektera över min utveckling.

Det var värdefullt att ta sig tid att reflektera över min utveckling.Antal svar
I mycket liten grad6 (14,6%)
I liten grad4 (9,8%)
Delvis15 (36,6%)
I hög grad8 (19,5%)
I mycket hög grad7 (17,1%)
Vet ej1 (2,4%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Det var värdefullt att ta sig tid att reflektera över min utveckling.3,21,340,4 %1,02,53,04,05,0

Mötet med mentor var värdefullt för min reflektionsuppgift.

Mötet med mentor var värdefullt för min reflektionsuppgift. Antal svar
I mycket liten grad7 (17,1%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis10 (24,4%)
I hög grad10 (24,4%)
I mycket hög grad12 (29,3%)
Vet ej1 (2,4%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mötet med mentor var värdefullt för min reflektionsuppgift. 3,51,440,7 %1,03,04,05,05,0

Frågor som rör webbaserad undervisning

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.Antal svar
I mycket liten grad2 (4,9%)
I liten grad2 (4,9%)
Delvis9 (22,0%)
I hög grad23 (56,1%)
I mycket hög grad5 (12,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.3,70,925,6 %1,03,04,04,05,0

Informationen i Canvas var relevant för mina behov under kursen

Informationen i Canvas var relevant för mina behov under kursenAntal svar
I mycket liten grad2 (4,9%)
I liten grad2 (4,9%)
Delvis10 (24,4%)
I hög grad21 (51,2%)
I mycket hög grad6 (14,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Informationen i Canvas var relevant för mina behov under kursen3,71,026,4 %1,03,04,04,05,0

Studenternas förslag och synpunkter gällande webbaserad undervisning togs på allvar.

Studenternas förslag och synpunkter gällande webbaserad undervisning togs på allvar.Antal svar
I mycket liten grad3 (7,3%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis5 (12,2%)
I hög grad12 (29,3%)
I mycket hög grad8 (19,5%)
Vet ej12 (29,3%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Studenternas förslag och synpunkter gällande webbaserad undervisning togs på allvar.3,71,232,8 %1,03,04,05,05,0

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade undervisningen var lämplig.

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade undervisningen var lämplig.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,4%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis10 (24,4%)
I hög grad17 (41,5%)
I mycket hög grad12 (29,3%)
Vet ej1 (2,4%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade undervisningen var lämplig.4,00,922,4 %1,03,04,05,05,0

Eventuella ändringar i innehållet pga. den rådande situationen (gällande Covid-19) kommunicerades tydligt.

Eventuella ändringar i innehållet pga. den rådande situationen (gällande Covid-19) kommunicerades tydligt.
Antal svar
I mycket liten grad3 (7,3%)
I liten grad2 (4,9%)
Delvis4 (9,8%)
I hög grad19 (46,3%)
I mycket hög grad12 (29,3%)
Vet ej1 (2,4%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Eventuella ändringar i innehållet pga. den rådande situationen (gällande Covid-19) kommunicerades tydligt.
3,91,129,3 %1,04,04,05,05,0

Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad2 (4,9%)
I liten grad1 (2,4%)
Delvis10 (24,4%)
I hög grad18 (43,9%)
I mycket hög grad10 (24,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.3,81,026,4 %1,03,04,04,05,0

Jag har upplevt oro eller haft svårt att engagera mig, pga. den rådande situationen (gällande Covid-19).

Jag har upplevt oro eller haft svårt att engagera mig, pga. den rådande situationen (gällande Covid-19).Antal svar
I mycket liten grad12 (29,3%)
I liten grad9 (22,0%)
Delvis10 (24,4%)
I hög grad3 (7,3%)
I mycket hög grad7 (17,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa41 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har upplevt oro eller haft svårt att engagera mig, pga. den rådande situationen (gällande Covid-19).2,61,454,8 %1,01,02,03,05,0