1FY041 VT23 Tema hälso- och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning

Antal respondenter: 52
Antal svar: 12
Svarsfrekvens: 23,08 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad1 (8,3%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis4 (33,3%)
i hög grad4 (33,3%)
i mycket hög grad3 (25,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.3,71,231,5 %1,03,04,04,55,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad7 (58,3%)
i mycket hög grad5 (41,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,40,511,7 %4,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (16,7%)
i hög grad8 (66,7%)
i mycket hög grad2 (16,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,00,615,1 %3,04,04,04,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad1 (8,3%)
i liten grad1 (8,3%)
delvis6 (50,0%)
i hög grad3 (25,0%)
i mycket hög grad1 (8,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
3,21,032,5 %1,03,03,04,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (25,0%)
i hög grad6 (50,0%)
i mycket hög grad3 (25,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,00,718,5 %3,03,54,04,55,0

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering).

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering). Antal svar
i mycket liten grad2 (18,2%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (27,3%)
i hög grad4 (36,4%)
i mycket hög grad2 (18,2%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra (psykosocial miljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering). 3,41,440,5 %1,03,04,04,05,0

Jag förväntades redovisa uppgifter på ett vetenskapligt sätt. 

Jag förväntades redovisa uppgifter på ett vetenskapligt sätt. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad2 (16,7%)
delvis4 (33,3%)
i hög grad6 (50,0%)
i mycket hög grad0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag förväntades redovisa uppgifter på ett vetenskapligt sätt. 3,30,823,4 %2,03,03,54,04,0

Lärarna/handledarna lyfte forskning och forskningsresultat under praktiska/kliniska moment. 

Lärarna/handledarna lyfte forskning och forskningsresultat under praktiska/kliniska moment. Antal svar
i mycket liten grad2 (16,7%)
i liten grad2 (16,7%)
delvis4 (33,3%)
i hög grad2 (16,7%)
i mycket hög grad2 (16,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Lärarna/handledarna lyfte forskning och forskningsresultat under praktiska/kliniska moment. 3,01,344,9 %1,02,03,04,05,0

Jag fick en bra introduktion till min placering.

Jag fick en bra introduktion till min placering. Antal svar
i mycket liten grad2 (16,7%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (25,0%)
i hög grad5 (41,7%)
i mycket hög grad2 (16,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag fick en bra introduktion till min placering. 3,41,338,4 %1,03,04,04,05,0

Jag uppmuntrades att delta aktivt i patientarbetet.

Jag uppmuntrades att delta aktivt i patientarbetet.Antal svar
i mycket liten grad3 (25,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad2 (16,7%)
i mycket hög grad7 (58,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppmuntrades att delta aktivt i patientarbetet.3,81,745,6 %1,02,55,05,05,0