2BM027 Vård i samband med barnafödande I HT23

Antal respondenter: 37
Antal svar: 24
Svarsfrekvens: 64,86 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad7 (29,2%)
i mycket hög grad16 (66,7%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,50,919,5 %1,04,05,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (4,2%)
i hög grad12 (50,0%)
i mycket hög grad10 (41,7%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,20,921,1 %1,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (4,2%)
i hög grad13 (54,2%)
i mycket hög grad9 (37,5%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 4,20,921,0 %1,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (12,5%)
i hög grad13 (54,2%)
i mycket hög grad7 (29,2%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
4,00,922,5 %1,04,04,05,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis8 (33,3%)
i hög grad11 (45,8%)
i mycket hög grad4 (16,7%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
3,70,924,5 %1,03,04,04,05,0

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under kursen.

Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under kursen.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
 i liten grad1 (4,2%)
delvis5 (20,8%)
i hög grad11 (45,8%)
i mycket hög grad6 (25,0%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under kursen.3,81,026,3 %1,03,04,04,55,0

Kursens innehåll var relevant i förhållande tillkursens lärandemål.

Kursens innehåll var relevant i förhållande tillkursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
 i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (8,3%)
i hög grad10 (41,7%)
i mycket hög grad11 (45,8%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens innehåll var relevant i förhållande tillkursens lärandemål.4,20,922,2 %1,04,04,05,05,0

Föreläsningarna var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningarna var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
 i liten grad0 (0,0%)
delvis4 (16,7%)
i hög grad6 (25,0%)
i mycket hög rad13 (54,2%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningarna var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.4,21,024,3 %1,04,05,05,05,0

Seminarierna var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Seminarierna var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
 i liten grad1 (4,2%)
delvis2 (8,3%)
i hög grad8 (33,3%)
i mycket hög grad12 (50,0%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarierna var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.4,21,125,2 %1,04,04,55,05,0

Fördelningen mellan de olika undervisningsformerna var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Fördelningen mellan de olika undervisningsformerna var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
 i liten grad0 (0,0%)
delvis6 (25,0%)
i hög grad10 (41,7%)
i mycket hög grad7 (29,2%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Fördelningen mellan de olika undervisningsformerna var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.3,91,024,9 %1,03,04,05,05,0

Jag uppmuntrades att ta ansvar för mitt eget lärande.

Jag uppmuntrades att ta ansvar för mitt eget lärande.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
 i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad10 (41,7%)
i mycket hög grad13 (54,2%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppmuntrades att ta ansvar för mitt eget lärande.4,40,919,9 %1,04,05,05,05,0

Kursen stimulerade mig till att självständigt söka efter information.

Kursen stimulerade mig till att självständigt söka efter information.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,3%)
 i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (13,0%)
i hög grad10 (43,5%)
i mycket hög grad9 (39,1%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen stimulerade mig till att självständigt söka efter information.4,11,023,4 %1,04,04,05,05,0

Jag har haft möjlighet att reflektera över det jag har lärt mig under kursen.

Jag har haft möjlighet att reflektera över det jag har lärt mig under kursen.Antal svar
i mycket liten grad2 (8,3%)
 i liten grad2 (8,3%)
delvis7 (29,2%)
i hög grad8 (33,3%)
i mycket hög grad5 (20,8%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft möjlighet att reflektera över det jag har lärt mig under kursen.3,51,233,7 %1,03,04,04,05,0

Jag har aktivt deltagit under kursens lärandeaktiviteter (e.x. under seminarier, vid gruppaktiviteter och i diskussioner).

Jag har aktivt deltagit under kursens lärandeaktiviteter (e.x. under seminarier, vid gruppaktiviteter och i diskussioner).Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
 i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad10 (41,7%)
i mycket hög grad13 (54,2%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har aktivt deltagit under kursens lärandeaktiviteter (e.x. under seminarier, vid gruppaktiviteter och i diskussioner).4,40,919,9 %1,04,05,05,05,0

Kursen har hjälpt mig att utveckla ett professionellt förhållningssätt.

Kursen har hjälpt mig att utveckla ett professionellt förhållningssätt.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
 i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (4,2%)
i hög grad12 (50,0%)
i mycket hög grad10 (41,7%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursen har hjälpt mig att utveckla ett professionellt förhållningssätt.4,20,921,1 %1,04,04,05,05,0

Examinationen i suturering var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Examinationen i suturering var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
 i liten grad0 (0,0%)
delvis0 (0,0%)
i hög grad11 (45,8%)
i mycket hög grad12 (50,0%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Examinationen i suturering var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,40,920,0 %1,04,04,55,05,0

Jag upplever att undervisningen i suturering och bristningar var relevant i relation till lärandemålen.

Jag upplever att undervisningen i suturering och bristningar var relevant i relation till lärandemålen.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
 i liten grad1 (4,2%)
delvis4 (16,7%)
i hög grad7 (29,2%)
i mycket hög grad11 (45,8%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag upplever att undervisningen i suturering och bristningar var relevant i relation till lärandemålen.4,11,126,9 %1,03,54,05,05,0

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (4,2%)
i hög grad5 (20,8%)
i mycket hög grad17 (70,8%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,50,920,5 %1,04,05,05,05,0

Jag hade relevanta arbetsuppgifter under mina placeringar.

Jag hade relevanta arbetsuppgifter under mina placeringar.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,3%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (13,0%)
i hög grad5 (21,7%)
i mycket hög grad14 (60,9%)
Summa23 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag hade relevanta arbetsuppgifter under mina placeringar.4,31,023,6 %1,04,05,05,05,0

Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.

Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
i liten grad1 (4,2%)
delvis5 (20,8%)
i hög grad7 (29,2%)
i mycket hög grad10 (41,7%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.4,01,127,6 %1,03,04,05,05,0

Under mina placeringar uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.

Under mina placeringar uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.Antal svar
i mycket liten grad1 (4,2%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis6 (25,0%)
i hög grad5 (20,8%)
i mycket hög grad12 (50,0%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under mina placeringar uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.4,11,126,1 %1,03,04,55,05,0

Har du använt dig av GynZone för att förbättra kunskaper om bristningar och suturering? 

Har du använt dig av GynZone för att förbättra kunskaper om bristningar och suturering? Antal svar
Ja21 (87,5%)
Nej3 (12,5%)
Summa24 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Har du använt dig av GynZone för att förbättra kunskaper om bristningar och suturering? 1,10,330,0 %1,01,01,01,02,0