2LK111 Reproduktion kull 2 VT24

Antal respondenter: 77
Antal svar: 47
Svarsfrekvens: 61,04 %


 

På vilket sjukhus gick du moment "Reproduktion"?

På vilket sjukhus gick du moment "Reproduktion"?Antal svar
Danderyd sjukhus7 (14,9%)
Huddinge sjukhus17 (36,2%)
Solna sjukhus7 (14,9%)
Södersjukhuset16 (34,0%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
På vilket sjukhus gick du moment "Reproduktion"?2,71,141,2 %1,02,02,04,04,0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad3 (6,4%)
Delvis8 (17,0%)
I hög grad26 (55,3%)
I mycket hög grad10 (21,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.3,90,820,5 %2,04,04,04,05,0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.Antal svar
I mycket liten grad4 (8,5%)
I liten grad2 (4,3%)
Delvis5 (10,6%)
I hög grad29 (61,7%)
I mycket hög grad7 (14,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.3,71,128,7 %1,04,04,04,05,0

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad2 (4,3%)
I liten grad3 (6,4%)
Delvis5 (10,6%)
I hög grad27 (57,4%)
I mycket hög grad10 (21,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.3,91,025,4 %1,04,04,04,05,0

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad2 (4,3%)
I liten grad3 (6,4%)
Delvis4 (8,5%)
I hög grad25 (53,2%)
I mycket hög grad11 (23,4%)
Vet ej2 (4,3%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.3,91,025,8 %1,04,04,04,05,0

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,1%)
I liten grad1 (2,1%)
Delvis9 (19,1%)
I hög grad21 (44,7%)
I mycket hög grad15 (31,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.4,00,922,3 %1,04,04,05,05,0

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (4,3%)
I hög grad21 (45,7%)
I mycket hög grad20 (43,5%)
Vet ej3 (6,5%)
Summa46 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.4,40,613,3 %3,04,04,05,05,0

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. Antal svar
I mycket liten grad2 (4,3%)
I liten grad2 (4,3%)
Delvis11 (23,4%)
I hög grad20 (42,6%)
I mycket hög grad12 (25,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. 3,81,026,6 %1,03,04,04,55,0

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. Antal svar
I mycket liten grad2 (4,3%)
I liten grad1 (2,1%)
Delvis8 (17,0%)
I hög grad24 (51,1%)
I mycket hög grad11 (23,4%)
Vet ej1 (2,1%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. 3,90,924,4 %1,04,04,04,05,0

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,1%)
I liten grad1 (2,1%)
Delvis3 (6,4%)
I hög grad19 (40,4%)
I mycket hög grad6 (12,8%)
Vet ej17 (36,2%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.3,90,922,1 %1,04,04,04,05,0

Anser du att din arbetsinsats under moment Reproduktion motsvarade heltidsstudier?

Anser du att din arbetsinsats under moment Reproduktion motsvarade heltidsstudier?Antal svar
Nej, arbetsinsatsen var lägre än heltid.2 (4,3%)
Ja, den motsvarade heltid.35 (74,5%)
Nej, arbetsinsatsen var högre än heltid.9 (19,1%)
Vet ej1 (2,1%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Anser du att din arbetsinsats under moment Reproduktion motsvarade heltidsstudier?2,20,521,8 %1,02,02,02,03,0

Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (2,1%)
Delvis4 (8,5%)
I hög grad21 (44,7%)
I mycket hög grad19 (40,4%)
Vet ej2 (4,3%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,30,716,9 %2,04,04,05,05,0

Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.

Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.Antal svar
I mycket liten grad1 (2,1%)
I liten grad1 (2,1%)
Delvis3 (6,4%)
I hög grad14 (29,8%)
I mycket hög grad28 (59,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag anser att flertalet av läkarna/lärarna har bemött mig med respekt.4,40,919,8 %1,04,05,05,05,0

Seminarierna/praktisk övning/IPL var ett stöd för mitt lärande under moment Reproduktion Solna.

Seminarium Graviditetskomplikationer

Seminarium GraviditetskomplikationerAntal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad3 (42,9%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Graviditetskomplikationer4,01,435,4 %1,04,04,05,05,0

Seminarium Blandade fall

Seminarium Blandade fallAntal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad3 (42,9%)
I mycket hög grad2 (28,6%)
Vet ej1 (14,3%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blandade fall3,81,538,4 %1,04,04,04,55,0

TBL-seminarium Blödning under graviditet

TBL-seminarium Blödning under graviditetAntal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad4 (57,1%)
I mycket hög grad2 (28,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödning under graviditet3,91,334,9 %1,04,04,04,55,0

TBL-seminarium Blödningsrubbningar

TBL-seminarium BlödningsrubbningarAntal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad3 (42,9%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödningsrubbningar4,01,435,4 %1,04,04,05,05,0

Seminarium Bäckenresistenser

Seminarium BäckenresistenserAntal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad3 (42,9%)
I mycket hög grad2 (28,6%)
Vet ej1 (14,3%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Bäckenresistenser3,81,538,4 %1,04,04,04,55,0

Praktisk övning

Praktisk övningAntal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Vet ej1 (14,3%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Praktisk övning4,01,538,7 %1,04,04,55,05,0

IPL på KTC

IPL på KTCAntal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad4 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
IPL på KTC4,11,535,3 %1,04,05,05,05,0

Seminarierna/praktisk övning var ett stöd för mitt lärande under moment Reproduktion DS.

Seminarium Graviditetskomplikationer

Seminarium GraviditetskomplikationerAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad5 (71,4%)
I mycket hög grad2 (28,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Graviditetskomplikationer4,30,511,4 %4,04,04,04,55,0

Seminarium Blandade gynfall

Seminarium Blandade gynfallAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad5 (71,4%)
I mycket hög grad2 (28,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blandade gynfall4,30,511,4 %4,04,04,04,55,0

TBL-seminarium Blödning under graviditet

TBL-seminarium Blödning under graviditetAntal svar
I mycket liten grad1 (16,7%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad3 (50,0%)
I mycket hög grad2 (33,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödning under graviditet3,81,538,4 %1,04,04,04,55,0

TBL-seminarium Blödningsrubbningar

TBL-seminarium BlödningsrubbningarAntal svar
I mycket liten grad1 (14,3%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (14,3%)
I hög grad2 (28,6%)
I mycket hög grad3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödningsrubbningar3,91,538,0 %1,03,54,05,05,0

Seminarium Bäckenresistenser

Seminarium BäckenresistenserAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad5 (71,4%)
I mycket hög grad2 (28,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Bäckenresistenser4,30,511,4 %4,04,04,04,55,0

Praktisk övning

Praktisk övningAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad6 (85,7%)
I mycket hög grad1 (14,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Praktisk övning4,10,49,1 %4,04,04,04,05,0

Seminarierna/praktisk övning var ett stöd för mitt lärande under moment Reproduktion Huddinge.

TBL-seminarium Blödning under graviditet

TBL-seminarium Blödning under graviditetAntal svar
I mycket liten grad3 (17,6%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis1 (5,9%)
I hög grad7 (41,2%)
I mycket hög grad6 (35,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödning under graviditet3,81,438,2 %1,04,04,05,05,0

TBL-seminarium Blödningsrubbningar

TBL-seminarium BlödningsrubbningarAntal svar
I mycket liten grad3 (17,6%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (11,8%)
I hög grad6 (35,3%)
I mycket hög grad6 (35,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödningsrubbningar3,71,439,1 %1,03,04,05,05,0

Seminarium Bäckenresistenser

Seminarium BäckenresistenserAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad1 (5,9%)
Delvis1 (5,9%)
I hög grad7 (41,2%)
I mycket hög grad7 (41,2%)
Vet ej1 (5,9%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Bäckenresistenser4,20,920,1 %2,04,04,05,05,0

Seminarium Graviditetskomplikationer

Seminarium GraviditetskomplikationerAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (11,8%)
I hög grad6 (35,3%)
I mycket hög grad9 (52,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Graviditetskomplikationer4,40,716,1 %3,04,05,05,05,0

Seminarium Blandade fall

Seminarium Blandade fallAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad7 (41,2%)
I mycket hög grad10 (58,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blandade fall4,60,511,1 %4,04,05,05,05,0

Praktisk övning

Praktisk övningAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad2 (11,8%)
I mycket hög grad14 (82,4%)
Vet ej1 (5,9%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Praktisk övning4,90,37,0 %4,05,05,05,05,0

Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under moment Reproduktion SöS.

Seminarium Graviditetskomplikationer

Seminarium GraviditetskomplikationerAntal svar
I mycket liten grad1 (6,2%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad10 (62,5%)
I mycket hög grad5 (31,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Graviditetskomplikationer4,11,023,2 %1,04,04,05,05,0

Seminarium Blandade fall

Seminarium Blandade fallAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad9 (60,0%)
I mycket hög grad6 (40,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa15 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Blandade fall4,40,511,5 %4,04,04,05,05,0

TBL-seminarium Blödning under graviditet

TBL-seminarium Blödning under graviditetAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad4 (26,7%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad7 (46,7%)
I mycket hög grad4 (26,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa15 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödning under graviditet3,71,231,1 %2,03,04,04,55,0

TBL-seminarium Blödningsrubbningar

TBL-seminarium BlödningsrubbningarAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad4 (26,7%)
Delvis1 (6,7%)
I hög grad7 (46,7%)
I mycket hög grad3 (20,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa15 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
TBL-seminarium Blödningsrubbningar3,61,131,1 %2,02,54,04,05,0

Seminarium Bäckenresistenser

Seminarium BäckenresistenserAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis2 (13,3%)
I hög grad7 (46,7%)
I mycket hög grad6 (40,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa15 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Bäckenresistenser4,30,716,5 %3,04,04,05,05,0

Seminarium Egna fall

Seminarium Egna fallAntal svar
I mycket liten grad0 (0,0%)
I liten grad0 (0,0%)
Delvis0 (0,0%)
I hög grad4 (26,7%)
I mycket hög grad3 (20,0%)
Vet ej8 (53,3%)
Summa15 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminarium Egna fall4,40,512,1 %4,04,04,05,05,0

 

Frågor om VFU

16. Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.

16. Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.Antal svar
I mycket liten grad2 (4,3%)
I liten grad4 (8,5%)
Delvis15 (31,9%)
I hög grad20 (42,6%)
I mycket hög grad6 (12,8%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
16. Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.3,51,027,8 %1,03,04,04,05,0

17. Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).

17. Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).Antal svar
I mycket liten grad1 (2,1%)
I liten grad3 (6,4%)
Delvis6 (12,8%)
I hög grad23 (48,9%)
I mycket hög grad14 (29,8%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
17. Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).4,00,923,7 %1,04,04,05,05,0

18. Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.

18. Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.Antal svar
I mycket liten grad2 (4,4%)
I liten grad3 (6,7%)
Delvis9 (20,0%)
I hög grad23 (51,1%)
I mycket hög grad8 (17,8%)
Summa45 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
18. Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.3,71,026,7 %1,03,04,04,05,0

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål. Antal svar
Aldrig1 (2,1%)
Sällan7 (14,9%)
Ofta29 (61,7%)
Alltid10 (21,3%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål. 3,00,722,4 %1,03,03,03,04,0

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. Antal svar
Aldrig1 (2,1%)
Sällan7 (14,9%)
Ofta27 (57,4%)
Alltid12 (25,5%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. 3,10,723,0 %1,03,03,03,54,0

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.Antal svar
Aldrig1 (2,1%)
Sällan2 (4,3%)
Ofta24 (51,1%)
Alltid20 (42,6%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.3,30,720,0 %1,03,03,04,04,0

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. Antal svar
Aldrig1 (2,1%)
Sällan4 (8,5%)
Ofta28 (59,6%)
Alltid14 (29,8%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. 3,20,721,1 %1,03,03,04,04,0

Har du haft möjlighet att självständigt utföra gynekologisk undersökning?

Har du haft möjlighet att självständigt utföra gynekologisk undersökning?Antal svar
Nej, inte alls2 (4,3%)
Ja, en till tre gånger7 (14,9%)
Ja, fyra till sex gånger15 (31,9%)
Ja, sju till tio gånger11 (23,4%)
Ja, fler än tio gånger12 (25,5%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Har du haft möjlighet att självständigt utföra gynekologisk undersökning?3,51,233,0 %1,03,03,04,55,0

Har du haft möjlighet att medverka vid en förlossning?

Har du haft möjlighet att medverka vid en förlossning?Antal svar
Nej, inte alls5 (10,6%)
Ja, en gång9 (19,1%)
Ja, två till tre gånger18 (38,3%)
Ja, fyra till fem gånger10 (21,3%)
Ja, fler än fem gånger5 (10,6%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Har du haft möjlighet att medverka vid en förlossning?3,01,137,5 %1,02,03,04,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Reproduktion Solna?

GKS Gyn.endokrinologi

GKS Gyn.endokrinologiAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (14,3%)
41 (14,3%)
5 Mycket bra1 (14,3%)
Vet ej4 (57,1%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
GKS Gyn.endokrinologi4,01,025,0 %3,03,54,04,55,0

GKS Mottagning för ärftlig cancer

GKS Mottagning för ärftlig cancerAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej7 (100,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
GKS Mottagning för ärftlig cancer0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Danderyd gynmottagning

Danderyd gynmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (28,6%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra2 (28,6%)
Vet ej3 (42,9%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Danderyd gynmottagning4,01,228,9 %3,03,04,05,05,0

Danderyd gynakut

Danderyd gynakutAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (14,3%)
5 Mycket bra6 (85,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Danderyd gynakut4,90,47,8 %4,05,05,05,05,0

Capio gynmottagning

Capio gynmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej7 (100,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Capio gynmottagning0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Capio abortmottagning

Capio abortmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra7 (100,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Capio abortmottagning5,00,00,0 %5,05,05,05,05,0

Huddinge abortmottagning

Huddinge abortmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej7 (100,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Huddinge abortmottagning0,00,0NaN %0,00,00,0-∞

Livio Fertilitetscentrum

Livio FertilitetscentrumAntal svar
1 Mycket dåliga2 (28,6%)
21 (14,3%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra4 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Livio Fertilitetscentrum3,42,058,0 %1,01,55,05,05,0

Södertälje gynmottagning

Södertälje gynmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra3 (42,9%)
Vet ej4 (57,1%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Södertälje gynmottagning5,00,00,0 %5,05,05,05,05,0

Norrtälje gynmottagning

Norrtälje gynmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (14,3%)
Vet ej6 (85,7%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Norrtälje gynmottagning5,00,0NaN %5,05,05,05,05,0

NKS Tema gyncancer

NKS Tema gyncancerAntal svar
1 Mycket dåliga1 (14,3%)
21 (14,3%)
30 (0,0%)
42 (28,6%)
5 Mycket bra2 (28,6%)
Vet ej1 (14,3%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
NKS Tema gyncancer3,51,646,9 %1,03,04,04,55,0

EsterCare gynmottagning

EsterCare gynmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga1 (14,3%)
21 (14,3%)
31 (14,3%)
42 (28,6%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej2 (28,6%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
EsterCare gynmottagning2,81,346,6 %1,02,03,04,04,0

Octavia gynmottagning

Octavia gynmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (14,3%)
Vet ej6 (85,7%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Octavia gynmottagning5,00,0NaN %5,05,05,05,05,0

C-Medical Gynekologi

C-Medical GynekologiAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (14,3%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (14,3%)
Vet ej5 (71,4%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
C-Medical Gynekologi4,01,435,4 %3,04,04,04,05,0

NKS: KUM/Spec-MVC

NKS: KUM/Spec-MVCAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (33,3%)
5 Mycket bra4 (66,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
NKS: KUM/Spec-MVC4,70,511,1 %4,04,55,05,05,0

NKS: Förlossning med läkare

NKS: Förlossning med läkareAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (16,7%)
30 (0,0%)
43 (50,0%)
5 Mycket bra2 (33,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
NKS: Förlossning med läkare4,01,127,4 %2,04,04,04,55,0

NKS: Akut-spec med läkare

NKS: Akut-spec med läkareAntal svar
1 Mycket dåliga1 (16,7%)
20 (0,0%)
32 (33,3%)
42 (33,3%)
5 Mycket bra1 (16,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
NKS: Akut-spec med läkare3,31,441,0 %1,03,03,54,05,0

NKS: Antenatal med läkare

NKS: Antenatal med läkareAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (16,7%)
30 (0,0%)
41 (16,7%)
5 Mycket bra4 (66,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
NKS: Antenatal med läkare4,31,227,9 %2,04,55,05,05,0

NKS: BB med läkare

NKS: BB med läkareAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (16,7%)
31 (16,7%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra2 (33,3%)
Vet ej2 (33,3%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
NKS: BB med läkare3,81,540,0 %2,02,54,05,05,0

NKS: Förlossning med barnmorska

NKS: Förlossning med barnmorskaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (16,7%)
5 Mycket bra5 (83,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
NKS: Förlossning med barnmorska4,80,48,4 %4,05,05,05,05,0

NKS: Ultrajud (Centrum för fostermedicin)

NKS: Ultrajud (Centrum för fostermedicin)Antal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (16,7%)
30 (0,0%)
43 (50,0%)
5 Mycket bra2 (33,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
NKS: Ultrajud (Centrum för fostermedicin)4,01,127,4 %2,04,04,04,55,0

Sundbyberg barnmorskemottagning

Sundbyberg barnmorskemottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (16,7%)
Vet ej5 (83,3%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Sundbyberg barnmorskemottagning5,00,0NaN %5,05,05,05,05,0

Mama Mia Kista barnmorskemottagning

Mama Mia Kista barnmorskemottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (16,7%)
30 (0,0%)
41 (16,7%)
5 Mycket bra3 (50,0%)
Vet ej1 (16,7%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mama Mia Kista barnmorskemottagning4,21,331,0 %2,04,05,05,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Reproduktion Huddinge?

Gynakut

GynakutAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (11,8%)
5 Mycket bra15 (88,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynakut4,90,36,8 %4,05,05,05,05,0

Gyn-/Abortmottagning

Gyn-/AbortmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (11,8%)
33 (17,6%)
44 (23,5%)
5 Mycket bra6 (35,3%)
Vet ej2 (11,8%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gyn-/Abortmottagning3,91,128,0 %2,03,04,05,05,0

Kandidatmottagning

KandidatmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga1 (5,9%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (11,8%)
5 Mycket bra14 (82,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kandidatmottagning4,61,021,4 %1,05,05,05,05,0

Operation

OperationAntal svar
1 Mycket dåliga3 (17,6%)
23 (17,6%)
32 (11,8%)
45 (29,4%)
5 Mycket bra4 (23,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Operation3,21,545,8 %1,02,04,04,05,0

Gynavdelning

GynavdelningAntal svar
1 Mycket dåliga6 (35,3%)
23 (17,6%)
35 (29,4%)
42 (11,8%)
5 Mycket bra1 (5,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynavdelning2,41,354,1 %1,01,02,03,05,0

Reproduktionsmedicin

ReproduktionsmedicinAntal svar
1 Mycket dåliga3 (17,6%)
22 (11,8%)
34 (23,5%)
46 (35,3%)
5 Mycket bra2 (11,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Reproduktionsmedicin3,11,342,3 %1,02,03,04,05,0

Centrum för fostermedicin

Centrum för fostermedicinAntal svar
1 Mycket dåliga3 (17,6%)
20 (0,0%)
32 (11,8%)
49 (52,9%)
5 Mycket bra3 (17,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Centrum för fostermedicin3,51,337,6 %1,03,04,04,05,0

Förlossning barnmorska

Förlossning barnmorskaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
24 (23,5%)
36 (35,3%)
45 (29,4%)
5 Mycket bra2 (11,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning barnmorska3,31,029,9 %2,03,03,04,05,0

Förlossning läkare

Förlossning läkareAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
23 (17,6%)
33 (17,6%)
44 (23,5%)
5 Mycket bra7 (41,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning läkare3,91,230,0 %2,03,04,05,05,0

Specialistmödravård

SpecialistmödravårdAntal svar
1 Mycket dåliga1 (5,9%)
21 (5,9%)
32 (11,8%)
44 (23,5%)
5 Mycket bra8 (47,1%)
Vet ej1 (5,9%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Specialistmödravård4,11,230,4 %1,03,54,55,05,0

Barnmorskemottagning

BarnmorskemottagningAntal svar
1 Mycket dåliga2 (11,8%)
23 (17,6%)
35 (29,4%)
43 (17,6%)
5 Mycket bra4 (23,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnmorskemottagning3,21,341,7 %1,02,03,04,05,0

Antenatalavdelningen

AntenatalavdelningenAntal svar
1 Mycket dåliga2 (11,8%)
26 (35,3%)
33 (17,6%)
43 (17,6%)
5 Mycket bra3 (17,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Antenatalavdelningen2,91,345,7 %1,02,03,04,05,0

BB

BBAntal svar
1 Mycket dåliga2 (11,8%)
22 (11,8%)
35 (29,4%)
42 (11,8%)
5 Mycket bra4 (23,5%)
Vet ej2 (11,8%)
Summa17 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB3,31,442,5 %1,02,53,04,55,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Reproduktion SöS?

Förlossning Barnmorska

Förlossning BarnmorskaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
2 (12,5%)
4 (25,0%)
2 (12,5%)
5 Mycket bra8 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning Barnmorska4,01,228,9 %2,03,04,55,05,0

Förlossning Läkare

Förlossning LäkareAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
4 (25,0%)
6 (37,5%)
5 Mycket bra6 (37,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning Läkare4,10,819,5 %3,03,54,05,05,0

Obstetriskt ultraljud

Obstetriskt ultraljudAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
8 (50,0%)
4 (25,0%)
5 Mycket bra3 (18,8%)
Vet ej1 (6,2%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Obstetriskt ultraljud3,70,822,3 %3,03,03,04,05,0

Antenatalavdelning

AntenatalavdelningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
2 (12,5%)
5 (31,2%)
3 (18,8%)
5 Mycket bra6 (37,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Antenatalavdelning3,81,129,1 %2,03,04,05,05,0

Specialistmödravård

SpecialistmödravårdAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
2 (12,5%)
4 (25,0%)
5 (31,2%)
5 Mycket bra4 (25,0%)
Vet ej1 (6,2%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Specialistmödravård3,71,027,7 %2,03,04,04,55,0

Barnmorskemottagning BMM

Barnmorskemottagning BMMAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
4 (25,0%)
6 (37,5%)
5 Mycket bra4 (25,0%)
Vet ej2 (12,5%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnmorskemottagning BMM4,00,819,6 %3,03,54,04,55,0

BB/Snitt: rond

BB/Snitt: rondAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (13,3%)
6 (40,0%)
5 Mycket bra3 (20,0%)
Vet ej4 (26,7%)
Summa15 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/Snitt: rond4,10,717,1 %3,04,04,04,55,0

BB/Snitt: sectio

BB/Snitt: sectioAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (13,3%)
5 (33,3%)
5 Mycket bra8 (53,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa15 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/Snitt: sectio4,40,716,7 %3,04,05,05,05,0

BB/Snitt: bristningsmottagning, amningsmottagning

BB/Snitt: bristningsmottagning, amningsmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
1 (6,7%)
2 (13,3%)
5 (33,3%)
5 Mycket bra1 (6,7%)
Vet ej6 (40,0%)
Summa15 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
BB/Snitt: bristningsmottagning, amningsmottagning3,70,923,6 %2,03,04,04,05,0

Avd 72: rond

Avd 72: rondAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (12,5%)
4 (25,0%)
5 Mycket bra6 (37,5%)
Vet ej4 (25,0%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avd 72: rond4,30,818,0 %3,04,04,55,05,0

Gynoperation

GynoperationAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
4 (25,0%)
6 (37,5%)
1 (6,2%)
5 Mycket bra4 (25,0%)
Vet ej1 (6,2%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynoperation3,31,235,3 %2,02,53,04,55,0

Gynekologiskt ultraljud

Gynekologiskt ultraljudAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
1 (6,2%)
2 (12,5%)
2 (12,5%)
5 Mycket bra4 (25,0%)
Vet ej7 (43,8%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynekologiskt ultraljud4,01,128,0 %2,03,04,05,05,0

Barnmorskemottagning: abortmottagning

Barnmorskemottagning: abortmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga2 (12,5%)
1 (6,2%)
0 (0,0%)
2 (12,5%)
5 Mycket bra8 (50,0%)
Vet ej3 (18,8%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Barnmorskemottagning: abortmottagning4,01,639,5 %1,04,05,05,05,0

Gynakuten

GynakutenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
5 (31,2%)
5 Mycket bra11 (68,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynakuten4,70,510,2 %4,04,05,05,05,0

Gynmottagningen

GynmottagningenAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
3 (18,8%)
5 (31,2%)
5 Mycket bra6 (37,5%)
Vet ej2 (12,5%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynmottagningen4,20,819,0 %3,04,04,05,05,0

KAMO Studentmottagning

KAMO StudentmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (6,2%)
5 (31,2%)
5 Mycket bra9 (56,2%)
Vet ej1 (6,2%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
KAMO Studentmottagning4,50,614,1 %3,04,05,05,05,0

Standariserad patient, gynundersökning på proffspatient

Standariserad patient, gynundersökning på proffspatientAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
3 (18,8%)
5 Mycket bra13 (81,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Standariserad patient, gynundersökning på proffspatient4,80,48,4 %4,05,05,05,05,0

Introduktion förlossningavdelning, förlossning av docka

Introduktion förlossningavdelning, förlossning av dockaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
0 (0,0%)
3 (18,8%)
6 (37,5%)
5 Mycket bra7 (43,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa16 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Introduktion förlossningavdelning, förlossning av docka4,20,818,2 %3,04,04,05,05,0

Hur utvärderar du de kliniska placeringarna under moment Reproduktion DS?

Förlossning barnmorska

Förlossning barnmorskaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (14,3%)
42 (28,6%)
5 Mycket bra4 (57,1%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning barnmorska4,40,817,8 %3,04,05,05,05,0

Förlossning läkare Danderyd

Förlossning läkare DanderydAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (14,3%)
31 (14,3%)
42 (28,6%)
5 Mycket bra1 (14,3%)
Vet ej2 (28,6%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning läkare Danderyd3,61,131,7 %2,03,04,04,05,0

Förlossning läkare BB Stockholm

Förlossning läkare BB StockholmAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (33,3%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Mycket bra1 (16,7%)
Vet ej3 (50,0%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förlossning läkare BB Stockholm3,01,757,7 %2,02,02,03,55,0

Ultraljudsbarnmorskorna

UltraljudsbarnmorskornaAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (28,6%)
42 (28,6%)
5 Mycket bra3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ultraljudsbarnmorskorna4,10,921,7 %3,03,54,05,05,0

Mama Mia Danderyd

Mama Mia DanderydAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (28,6%)
31 (14,3%)
43 (42,9%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej1 (14,3%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mama Mia Danderyd3,21,031,0 %2,02,53,54,04,0

SMVC (Ob öppenvård plan 6)

SMVC (Ob öppenvård plan 6)Antal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
22 (28,6%)
33 (42,9%)
42 (28,6%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
SMVC (Ob öppenvård plan 6)3,00,827,2 %2,02,53,03,54,0

Gynakut

GynakutAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (14,3%)
44 (57,1%)
5 Mycket bra2 (28,6%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Gynakut4,10,716,7 %3,04,04,04,55,0

Planerad gyn-mottagning

Planerad gyn-mottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (28,6%)
44 (57,1%)
5 Mycket bra1 (14,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Planerad gyn-mottagning3,90,717,9 %3,03,54,04,05,0

Kandidatmottagning

KandidatmottagningAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (14,3%)
30 (0,0%)
43 (42,9%)
5 Mycket bra3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Kandidatmottagning4,11,125,8 %2,04,04,05,05,0

Avd 14/gyn-op

Avd 14/gyn-opAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (14,3%)
32 (28,6%)
43 (42,9%)
5 Mycket bra1 (14,3%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avd 14/gyn-op3,61,027,3 %2,03,04,04,05,0

Avd 16 (BB)

Avd 16 (BB)Antal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
34 (66,7%)
41 (16,7%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej1 (16,7%)
Summa6 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avd 16 (BB)3,20,414,0 %3,03,03,03,04,0

Avd 17

Avd 17Antal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
21 (14,3%)
30 (0,0%)
42 (28,6%)
5 Mycket bra0 (0,0%)
Vet ej4 (57,1%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Avd 173,31,234,6 %2,03,04,04,04,0

Snitt

SnittAntal svar
1 Mycket dåliga0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (28,6%)
42 (28,6%)
5 Mycket bra3 (42,9%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Snitt4,10,921,7 %3,03,54,05,05,0

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:

Ordinerar läkemedel

Ordinerar läkemedelAntal svar
I mycket liten grad23 (48,9%)
I liten grad12 (25,5%)
Delvis9 (19,1%)
I stor grad2 (4,3%)
I mycket stor grad1 (2,1%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ordinerar läkemedel1,91,055,2 %1,01,02,02,55,0

Ordinerar intravenös infusion

Ordinerar intravenös infusionAntal svar
I mycket liten grad30 (63,8%)
I liten grad11 (23,4%)
Delvis3 (6,4%)
I stor grad2 (4,3%)
I mycket stor grad1 (2,1%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ordinerar intravenös infusion1,60,960,3 %1,01,01,02,05,0

Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)

Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)Antal svar
I mycket liten grad26 (55,3%)
I liten grad11 (23,4%)
Delvis7 (14,9%)
I stor grad2 (4,3%)
I mycket stor grad1 (2,1%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)1,71,057,9 %1,01,01,02,05,0

Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska

Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterskaAntal svar
I mycket liten grad22 (46,8%)
I liten grad13 (27,7%)
Delvis8 (17,0%)
I stor grad2 (4,3%)
I mycket stor grad2 (4,3%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska1,91,157,4 %1,01,02,02,55,0

Vad är ditt samlade omdöme om moment Reproduktion?

Vad är ditt samlade omdöme om moment Reproduktion?Antal svar
Mycket dåligt0 (0,0%)
Dåligt3 (6,4%)
Varken bra eller dåligt6 (12,8%)
Bra17 (36,2%)
Mycket bra21 (44,7%)
Summa47 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vad är ditt samlade omdöme om moment Reproduktion?4,20,921,5 %2,04,04,05,05,0