2BM023 Mödrahälsovård och antikonception VT24

Antal respondenter: 37
Antal svar: 30
Svarsfrekvens: 81,08 %


 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis5 (16,7%)
i hög grad14 (46,7%)
i mycket hög grad11 (36,7%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.4,20,717,0 %3,04,04,05,05,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (6,7%)
i hög grad12 (40,0%)
i mycket hög grad16 (53,3%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 4,50,614,1 %3,04,05,05,05,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad3 (10,0%)
delvis10 (33,3%)
i hög grad9 (30,0%)
i mycket hög grad8 (26,7%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 3,71,026,3 %2,03,04,04,55,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad2 (6,7%)
delvis10 (33,3%)
i hög grad16 (53,3%)
i mycket hög grad2 (6,7%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
3,60,720,1 %2,03,04,04,05,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad2 (6,7%)
delvis4 (13,3%)
i hög grad13 (43,3%)
i mycket hög grad11 (36,7%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter 
på kursens utformning och innehåll.
4,10,921,6 %2,04,04,05,05,0

Föreläsningen om HBTQ var relevant till kursens lärandemål.

Föreläsningen om HBTQ var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (3,6%)
i liten grad4 (14,3%)
delvis9 (32,1%)
i hög grad11 (39,3%)
i mycket hög grad3 (10,7%)
Summa28 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om HBTQ var relevant till kursens lärandemål.3,41,029,3 %1,03,03,54,05,0

Föreläsningen om thyroidea, ICP och anemi var relevant till kursens lärandemål.

Föreläsningen om thyroidea, ICP och anemi var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (3,4%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (6,9%)
i hög grad12 (41,4%)
i mycket hög grad14 (48,3%)
Summa29 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om thyroidea, ICP och anemi var relevant till kursens lärandemål.4,30,920,7 %1,04,04,05,05,0

Föreläsningen om diabetes var relevant till kursens lärandemål.

Föreläsningen om diabetes var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (3,4%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis4 (13,8%)
i hög grad10 (34,5%)
i mycket hög grad14 (48,3%)
Summa29 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om diabetes var relevant till kursens lärandemål.4,21,022,4 %1,04,04,05,05,0

Föreläsningen om hypertoni och preeklampsi var relevant till kursens lärandemål.

Föreläsningen om hypertoni och preeklampsi var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (3,3%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis1 (3,3%)
i hög grad10 (33,3%)
i mycket hög grad18 (60,0%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om hypertoni och preeklampsi var relevant till kursens lärandemål.4,50,919,3 %1,04,05,05,05,0

Föreläsningen om ojämlik vård och hälsa under graviditet var relevant till kursens lärandemål.

Föreläsningen om ojämlik vård och hälsa under graviditet var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad2 (6,7%)
i liten grad3 (10,0%)
delvis8 (26,7%)
i hög grad12 (40,0%)
i mycket hög grad5 (16,7%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om ojämlik vård och hälsa under graviditet var relevant till kursens lärandemål.3,51,131,6 %1,03,04,04,05,0

Föreläsningen om antikonception var relevant till kursens lärandemål..

Föreläsningen om antikonception var relevant till kursens lärandemål..Antal svar
i mycket liten grad1 (3,4%)
i liten grad1 (3,4%)
delvis9 (31,0%)
i hög grad8 (27,6%)
i mycket hög grad10 (34,5%)
Summa29 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om antikonception var relevant till kursens lärandemål..3,91,127,4 %1,03,04,05,05,0

Föreläsningen om jämställt föräldraskap var relevant till kursens lärandemål.

Föreläsningen om jämställt föräldraskap var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (3,3%)
i liten grad4 (13,3%)
delvis11 (36,7%)
i hög grad9 (30,0%)
i mycket hög grad5 (16,7%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om jämställt föräldraskap var relevant till kursens lärandemål.3,41,030,3 %1,03,03,04,05,0

Föreläsningen om psykisk ohälsa och förlossningsrädsla med tillhörande workshop var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Föreläsningen om psykisk ohälsa och förlossningsrädsla med tillhörande workshop var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad1 (3,3%)
delvis7 (23,3%)
i hög grad16 (53,3%)
i mycket hög grad6 (20,0%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Föreläsningen om psykisk ohälsa och förlossningsrädsla med tillhörande workshop var relevant i förhållande till kursens lärandemål.3,90,819,5 %2,03,54,04,05,0

Seminariet om amning var relevant till kursens lärandemål.

Seminariet om amning var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad3 (10,0%)
i liten grad7 (23,3%)
delvis8 (26,7%)
i hög grad7 (23,3%)
i mycket hög grad5 (16,7%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Seminariet om amning var relevant till kursens lärandemål.3,11,340,0 %1,02,03,04,05,0

Uppgiften i förlossnings- och föräldraförberedelse var relevant till kursens lärandemål.

Uppgiften i förlossnings- och föräldraförberedelse var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad1 (3,3%)
i liten grad1 (3,3%)
delvis2 (6,7%)
i hög grad13 (43,3%)
i mycket hög grad13 (43,3%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Uppgiften i förlossnings- och föräldraförberedelse var relevant till kursens lärandemål.4,21,022,9 %1,04,04,05,05,0

Uppgiften i MI var relevant till kursens lärandemål.

Uppgiften i MI var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad4 (13,3%)
i liten grad3 (10,0%)
delvis7 (23,3%)
i hög grad13 (43,3%)
i mycket hög grad3 (10,0%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Uppgiften i MI var relevant till kursens lärandemål.3,31,236,8 %1,03,04,04,05,0

Grupparbetet i komplikationer gällande psykiska och sociala faktorer samt levnadsvanor under graviditet var relevant till kursens lärandemål.

Grupparbetet i komplikationer gällande psykiska och sociala faktorer samt levnadsvanor under graviditet var relevant till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad2 (6,7%)
i liten grad4 (13,3%)
delvis8 (26,7%)
i hög grad11 (36,7%)
i mycket hög grad5 (16,7%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Grupparbetet i komplikationer gällande psykiska och sociala faktorer samt levnadsvanor under graviditet var relevant till kursens lärandemål.3,41,133,1 %1,03,04,04,05,0

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis2 (6,7%)
i hög grad9 (30,0%)
i mycket hög grad19 (63,3%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till kursens lärandemål.4,60,613,7 %3,04,05,05,05,0

Jag hade relevanta uppgifter under min VFU-placering.

Jag hade relevanta uppgifter under min VFU-placering.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis9 (30,0%)
i hög grad11 (36,7%)
i mycket hög grad10 (33,3%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Jag hade relevanta uppgifter under min VFU-placering.4,00,820,1 %3,03,04,05,05,0

Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.

Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad4 (13,3%)
delvis3 (10,0%)
i hög grad9 (30,0%)
i mycket hög grad14 (46,7%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Mina handledare var insatta i kursens lärandemål.4,11,125,9 %2,04,04,05,05,0

Under min VFU-placering uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.

Under min VFU-placering uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad2 (6,7%)
delvis1 (3,3%)
i hög grad8 (26,7%)
i mycket hög grad19 (63,3%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Under min VFU-placering uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.4,50,919,3 %2,04,05,05,05,0

Vi studenter uppmuntrades att ta ansvar för vårt eget lärande.

Vi studenter uppmuntrades att ta ansvar för vårt eget lärande.Antal svar
i mycket liten grad0 (0,0%)
i liten grad0 (0,0%)
delvis3 (10,0%)
i hög grad7 (23,3%)
i mycket hög grad20 (66,7%)
Summa30 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre kvartilMedianÖvre kvartilMax
Vi studenter uppmuntrades att ta ansvar för vårt eget lärande.4,60,714,9 %3,04,05,05,05,0